Consiliul Judetean Dolj
Post Image
        
     Achiziții directe - clarificări, răspunsuri la clarificări, documentații, după caz.

  • 17.12.2018 - ”Servicii de elaborare Certificat de performanță energetică pentru proiectul Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea  Ambulatoriului de specialitate al SJU Craiova - publicat în SEAP la secțiunea Anunțuri publicitare având nr. ADV1056356
  • 06.08.2018 - ”Sistem de climatizare pentru tablourile electrice generale și sursele UPS - Extindere S.C.J.U. Craiova - Cardiologie intervențională și chirurgie cardiovasculară - publicat în SEAP la secțiunea Anunțuri publicitare având nr. ADV1027476 
  • 03.08.2018 - ”Sistem de climatizare pentru tablourile electrice generale și sursele UPS - Extindere S.C.J.U. Craiova - Cardiologie intervențională și chirurgie cardiovasculară - publicat în SEAP la secțiunea Anunțuri publicitare având nr. ADV1027476/02.08.2018 
  • 24.07.2018 - Servicii de printare flyere în cadrul proiectului cu titlul ”Coordonarea și sprijinirea modernizării serviciilor publice de sănătate în regiunea Dolj - Vratsa”, cod proiect 16.5.2.061, eMS code: ROBG - 160, finanțat în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria 2014-2020, Axa Prioritară 5: O regiune eficientă, Obiectivul Specific: 5.1 Creșterea capacității de cooperare și a eficienței instituțiilor publice în contextul cooperării transfrontaliere - publicat în noul SEAP la data de 23.07.2018, la secțiunea Publicitate-Anunțuri, nr. ADV 1025790
  • 24.07.2018 - Servicii de organizare seminarii în cadrul proiectului cu titlul ”Coordonarea și sprijinirea modernizării serviciilor publice de sănătate în regiunea Dolj - Vratsa”, cod proiect 16.5.2.061, eMS code: ROBG - 160, finanțat în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria 2014-2020, Axa Prioritară 5: O regiune eficientă, Obiectivul Specific: 5.1 Creșterea capacității de cooperare și a eficienței instituțiilor publice în contextul cooperării transfrontaliere - publicat în noul SEAP la data de 23.07.2018, la secțiunea Publicitate-Anunțuri, nr. ADV 1025775
  • 20.07.2018 - ”Sistem de climatizare pentru tablourile electrice generale și sursele UPS - Extindere S.C.J.U. Craiova - Cardiologie intervențională și chirurgie cardiovasculară - publicat în SICAP la secțiunea Anunțuri publicitare având nr. ADV1024323/16.07.2018
  • 31.05.2018 - ”Servicii de informare și publicitate - publicat în SICAP la secțiunea Anunțuri publicitare având nr. ADV1014336
  • 30.05.2018 - ”Studiu de trafic pentru Aeroportul Internațional Craiova” - publicat în SICAP la secțiunea Anunțuri publicitare având nr. ADV10111556/18.05.2018 și ”Servicii de întreținere a centralelor termice, grupurilor compresoare, ventiloconvectoarelor și chillerului de la Centrul Medical Calea București Craiova, Centrul Medical Brazda lui Novac Craiova și Centrul Zonal de Protecție Civilă Craiova” - publicat în SICAP la secțiunea Anunțuri publicitare având nr. ADV1012717/23.05.2018
  • 14.05.2018 - ”Achiziționarea de materiale electrice și sanitare poz.3” - publicat în SICAP la secțiunea Anunțuri publicitare având nr. ADV1009577/11.05.2018
  • 03.05.2018 - ”Achiziționarea de bunuri materiale necesare pentru menținerea curățeniei în corpul F din str. Jiețului nr. 19-21 pentru Centrul Zonal de Pregătire de Protecție Civilă - Craiova” - publicat în SICAP la secțiunea Anunțuri publicitare având nr. ADV1005634/25.04.2018