Consiliul Judetean Dolj
Post Image
        
     Achiziții directe - clarificări, răspunsuri la clarificări, documentații, după caz. • 14.01.2020 - ”IServicii de mentenanță și găzduire site www.dolj-deseuri.ro” - publicat în SICAP la secțiunea Anunțuri publicitare având nr. ADV1124938/09.01.2020
 • 12.12.2019 - ”Instalație de vitalitate și de stins incendiu (motopompă și tun de refulare apă și spumă) - publicat în SICAP la secțiunea Anunțuri publicitare având nr. ADV1122367/09.12.2019
 • 10.12.2019 - ”Instalație de vitalitate și de stins incendiu (motopompă și tun de refulare apă și spumă) - publicat în SICAP la secțiunea Publicitate-Anunturi având nr. ADV1122367/09.12.2019
 • 21.11.2019 -  Anunț de participare și documentație pentru achiziția prin procedură proprie având ca obiect ”Servicii de pază pentru obiectivele Stație de transfer Băilești, Syație de tranfer și compostare Calafat, Stție de transfer Dobrețti și Stație de transfer Filiași  
 • 18.11.2019 - ”Furnituri de birou și hârtie copiator - publicat în SEAP la secțiunea Publicitate-Anunturi având nr. ADV1117393 
 • 06.11.2019 - Anunț publicitar privind Contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 83.770.866 lei, în  vederea asigurării cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes județean finanțate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană
 • 30.10.2019 - ”Achiziție materiale promoționale cu ocazia "Sărbătorilor de iarnă" publicată   în SEAP la secțiunea Anunțuri publicitare având nr. ADV1113590/30.10.2019
 • 10.09.2019 - ”Servicii de elaborare studii de specialitate pod situat pe DJ553, Calafat (DN5A) - Ciupercenii Vechi / Ciupercenii Noi / Desa /Poiana Mare - Maglavit (DN56), km 0 + 796  în SEAP la secțiunea Anunțuri publicitare având nr. ADV1101022/10.09.2019
 • 30.07.2019 - ”Servicii de supervizare CL2, pe perioada PND, in cadrul proiectului - Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Dolj” - publicat în SEAP la secțiunea Anunțuri publicitare având nr. ADV1094418/26.07.2019
 • 28.06.2019 - ”Sistem de climatizare pentru tablourile electrice generale și sursele UPS - Extindere S.C.J.U. Craiova - Cardiologie intervențională și chirurgie cardiovasculară” - publicat în SEAP la secțiunea Anunțuri publicitare având nr. ADV1088871/27.06.2019
 • 02.04.2019 - ”Servicii de consultanță pentru actualizarea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor 2019-2025 - publicat în SEAP la secțiunea Publicitate anunțuri având nr. ADV1067847/20.03.2019 
 • 25.03.2019 - ”Servicii de consultanță pentru actualizarea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor 2019-2025 - publicat în SEAP la secțiunea Anunțuri publicitare având nr. ADV1067847/20.03.2019 
 • 25.03.2019 - Servicii de consultanță pentru actualizarea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor 2019-2025 - publicat în SEAP la secțiunea Anunțuri publicitare având nr. ADV1067847/20.03.2019
 • 17.12.2018 - ”Servicii de elaborare Certificat de performanță energetică pentru proiectul Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea  Ambulatoriului de specialitate al SJU Craiova - publicat în SEAP la secțiunea Anunțuri publicitare având nr. ADV1056356
 • 06.08.2018 - ”Sistem de climatizare pentru tablourile electrice generale și sursele UPS - Extindere S.C.J.U. Craiova - Cardiologie intervențională și chirurgie cardiovasculară - publicat în SEAP la secțiunea Anunțuri publicitare având nr. ADV1027476 
 • 03.08.2018 - ”Sistem de climatizare pentru tablourile electrice generale și sursele UPS - Extindere S.C.J.U. Craiova - Cardiologie intervențională și chirurgie cardiovasculară - publicat în SEAP la secțiunea Anunțuri publicitare având nr. ADV1027476/02.08.2018 
 • 24.07.2018 - Servicii de printare flyere în cadrul proiectului cu titlul ”Coordonarea și sprijinirea modernizării serviciilor publice de sănătate în regiunea Dolj - Vratsa”, cod proiect 16.5.2.061, eMS code: ROBG - 160, finanțat în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria 2014-2020, Axa Prioritară 5: O regiune eficientă, Obiectivul Specific: 5.1 Creșterea capacității de cooperare și a eficienței instituțiilor publice în contextul cooperării transfrontaliere - publicat în noul SEAP la data de 23.07.2018, la secțiunea Publicitate-Anunțuri, nr. ADV 1025790
 • 24.07.2018 - Servicii de organizare seminarii în cadrul proiectului cu titlul ”Coordonarea și sprijinirea modernizării serviciilor publice de sănătate în regiunea Dolj - Vratsa”, cod proiect 16.5.2.061, eMS code: ROBG - 160, finanțat în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria 2014-2020, Axa Prioritară 5: O regiune eficientă, Obiectivul Specific: 5.1 Creșterea capacității de cooperare și a eficienței instituțiilor publice în contextul cooperării transfrontaliere - publicat în noul SEAP la data de 23.07.2018, la secțiunea Publicitate-Anunțuri, nr. ADV 1025775
 • 20.07.2018 - ”Sistem de climatizare pentru tablourile electrice generale și sursele UPS - Extindere S.C.J.U. Craiova - Cardiologie intervențională și chirurgie cardiovasculară - publicat în SICAP la secțiunea Anunțuri publicitare având nr. ADV1024323/16.07.2018
 • 31.05.2018 - ”Servicii de informare și publicitate - publicat în SICAP la secțiunea Anunțuri publicitare având nr. ADV1014336
 • 30.05.2018 - ”Studiu de trafic pentru Aeroportul Internațional Craiova” - publicat în SICAP la secțiunea Anunțuri publicitare având nr. ADV10111556/18.05.2018 și ”Servicii de întreținere a centralelor termice, grupurilor compresoare, ventiloconvectoarelor și chillerului de la Centrul Medical Calea București Craiova, Centrul Medical Brazda lui Novac Craiova și Centrul Zonal de Protecție Civilă Craiova” - publicat în SICAP la secțiunea Anunțuri publicitare având nr. ADV1012717/23.05.2018
 • 14.05.2018 - ”Achiziționarea de materiale electrice și sanitare poz.3” - publicat în SICAP la secțiunea Anunțuri publicitare având nr. ADV1009577/11.05.2018
 • 03.05.2018 - ”Achiziționarea de bunuri materiale necesare pentru menținerea curățeniei în corpul F din str. Jiețului nr. 19-21 pentru Centrul Zonal de Pregătire de Protecție Civilă - Craiova” - publicat în SICAP la secțiunea Anunțuri publicitare având nr. ADV1005634/25.04.2018