Consiliul Judetean Dolj
  
                                     Anunțurile Consiliului Județean Dolj

 

Anunț contractori implicați în Proiectul ”Modernizare DJ552, Craiova - Mofleni- Bucovat - Terpezita - Salcuta - Vartop - Carula - Cetate, km 4 +200 - 71 + 771” - 26.11.2019

Vizualizare anunţ

Anunț contractori implicați în Proiectul ”SPED - Simplificarea Procedurilor și Digitalizare La consiliul Județean” - 08.11.2019

Vizualizare anunţ

Anunț rezultat selecție parteneri în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 4 - Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectivul Specific (OS) 4.1 ”Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității prin măsuri de management adecvate și refacerea ecosistemelor degradate” - Proiectul ”Monitorizarea și menținerea stării de conservare favorabile a speciilor de floră și faună inventariate în Coridorul Jiului” - 08.11.2019

Vizualizare anunț

Anunț privind implementarea proiectului ”Modernizare DJ561 A, Giurgița (DJ561) - Urzica Mare - Urzicuța - Afumați - Boureni - Băilești - Balasan - Moțăței Gară - Moțăței (intersecție DN56), tronson 1” cod SMIS: 120215 - 01.11.2019

Vizualizare anunţ

Finanțare nerambursabilă din partea UE pentru proiectul ”Modernizare DJ561A, Moțăței (intersecție DN56) - Dobridor - Unirea - Plenița - Lim. Jud. Mehedinți, tronson 2”, cod SMIS:120216 - 25.10.2019

Vizualizare anunţ

Anunț selecție parteneri în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 4 - Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectivul Specific (OS) 4.1 ”Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității prin măsuri de management adecvate și refacerea ecosistemelor degradate” - Proiectul ”Monitorizarea și menținerea stării de conservare favorabile a speciilor de floră și faună inventariate în Coridorul Jiului” - 18.10.2019

Vizualizare anunț

Situația traseelor neatribuite la data de 17.10.2019 - 18.10.2019

Vizualizare Situație

Anunț contractori implicați în Proiectul ”Modernizare DJ561A, Moțăței (intersecție DN56) - Dobridor - Unirea - Plenița - Lim. Jud. Mehedinți, tronson 2”, cod SMIS:120216 - 10.10.2019

Vizualizare anunţ

Procedură de atribuire pe perioadă determinată, pe bază de anunț public, a traseelor cuprinse în Programul de transport rutier contra cost de persoane, prin servicii regulate, la nivel județean - 08.10.2019

Vizualizare Procedură

Listă tarife pentru prestațiile specifice, realizate de Consiliul Județean Dolj, în domeniul transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate - 08.10.2019

Vizualizare Listă tarife

Consultare publică - Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel județean și Caietul de sarcini al serviciului de transport rutier contra cost de persoane prin curse regulate, la nivel județean  - 02.10.2019

Vizualizare Regulament
Vizualizare Caiet de sarcini

Anunț selecție parteneri în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM), Axa Prioritară 4 - Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectivul Specific (OS) 4.1 ”Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității prin măsuri de management adecvate și refacerea ecosistemelor degradate” - Proiectul ”Monitorizarea și menținerea stării de conservare favorabile a speciilor de floră și faună inventariate în Coridorul Jiului” - 18.09.2019

Vizualizare anunţ

Anunț public privind dezbatarea publică - Agenția pentru Protecția Mediului Dolj anunță publicul interesat asupra depunerii Raportului privind Impactul Asupra Mediului și Evaluarea Adecvată pentru proiectul ”Exploatare agregate minerale din perimetrul Teasc-Calopăr, județul Dolj” propus a fi amplasat în comuna Teasc și Calopăr, județul Dolj, titular SC Truck Stef Beton SRL. 

Vizualizare anunţ
Vizualizare Raport privind Impactul asupra Mediului
Vizualizare Evaluare Adecvată

Anunț de participare pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă din fondurile bugetului județului Dolj, asociațiilor, fundațiilor, altor organizații neguvernamentale care organizează programe și proiecte în domeniul tinerilor

Vizualizare anunţ,
Vizualizare ghid
Descarca cerere de finanțare și anexe

Anunț selecție cu privire la rezultatul selecției de proiecte organizate în vederea acordării contractelor de finanțare nerambursabilă din fondurile bugetului județului Dolj, alocate pentru activități nonprofit de interes județean pentru anul 2019

Vizualizare anunţ

Anunț selecție partener în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM), Axa Prioritară 4 - Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectivul Specific (OS) 4.1 ”Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității prin măsuri de management adecvate și refacerea ecosistemelor degradate” - 27.08.2019

Vizualizare anunţ

Anunț contractori implicați în Proiectul ”Creșterea eficienței energetice, a rezistenței și stabilității clădirii publice (Corp C2) situată în str. Tabaci, nr.1, municipiul Craiova, județul Dolj” - 24.07.2019

Vizualizare anunţ

Anunț contractori implicați în Proiectul ”Valorificarea durabilă a monumentului istoric Casa Dianu din localitatea Craiova, județul Dolj prin crearea unui Muzeu al Cărții și Exilului Românesc și introducerea acestuia în circuitul turistic” - 23.07.2019

Vizualizare anunţ

În atenția operatorilor economici care desfășoară activitate în domeniul turistic (agenții de turism, unități de cazare, unități de alimentație publică, instituții de cultură) - Invitație prezentare ghid turistic digital

Consiliul Județean Dolj are plăcerea de a vă invita, luni 8 iulie 2019, ora 10:00, în Sala Mare de Ședințe a Instituției Prefectului - Județul Dolj, pentru a lua parte la o prezentare a ghidului turistic digital dezvoltat de Consiliul Județean Dolj și a facilităților puse la dispoziție. Atașat regăsiți invitația scanată. Vă rugăm să confirmați participarea dumneavoastră până vineri 5 iulie 2019, ora 15:00, la adresa de email discoverdolj@cjdolj.ro sau la tel. 0251408237. - 03.07.2019

Vizualizare invitație

Anunț privind intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pentru anul de execuție financiară 2019 alocate pentru activități nonprofit de interes județean - 26.06.2019

Vizualizare anunţ
Vizualizare documentație
Descarcă anexe

Calendarul piețelor, târgurilor și bâlciurilor care se vor desfășura în județul Dolj în anul 2019 - 13.06.2019

Vizualizare CALENDAR

Anunț cu privire la începerea Proiectului cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, codul MySMIS/128004 - "SPED - Simplificarea Procedurilor prin Eficientizare și Digitalizare la Consiliul Județean" - 11.06.2019

Vizualizare anunţ

Anunț  Proiectul "Restaurarea, consolidarea și promovarea monumentului istoric Cula Cernăteștilor" - 16.05.2019

Vizualizare anunţ

Anunț asupra iniţierii procedurii de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, în vederea stabilirii domeniilor pentru care se acordă finanţare nerambursabilă din fondurile bugetului judeţului Dolj alocate pentru activităţi nonprofit de interes judeţean pentru anul 2019 în baza Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general - 08.05.2019

Vizualizare anunţ

Anunț contractori implicați în Proiectul ”Dolj - Montana: Pași comuni pentru o mai bună conectivitate” - 15.04.2019

Vizualizare anunţ

Anunț asupra inițierii procedurii de consultare publică pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea ”Bugetului propriu al județului Dolj pe anul 2019” - 10.04.2019

Vizualizare anunţ

Anunț contractori implicați în Proiectul ”Coordonarea și sprijinirea modernizării serviciilor publice de sănătate în regiunea Dolj - Vratsa” - 01.04.2019

Vizualizare anunţ

Anunț contractori implicați în Proiectul ”Dolj - Montana: Pași comuni pentru o mai bună conectivitate” - 06.03.2019

Vizualizare anunţ

Anunț contractori implicați în Proiectul ”Valorificarea durabilă a monumentului istoric Casa Dianu din localitatea Craiova, județul Dolj prin crearea unui Muzeu al Cărții și Exilului Românesc și introducerea acestuia în circuitul turistic” - 27.02.2019

Vizualizare anunţ

Prioritățile Orașului Tău - Banca Mondială în parteneriat cu Federația Zonelor Metropolitane și Aglomerărilor Urbane din România (FZMAUR) și cu sprijinul autorităților publice subnaționale a identificat o serie de proiecte cu impact metropolitan pentru București și cele 40 de reședințe de județ din România. În continuare, cetățenii și actorii locali sunt invitați să se implice în ierarhizarea acestor proiecte prin completarea unui scurt chestionar accesând linkul atașat. Această activitate își propune identificarea proiectelor metropolitane cele mai importante pentru comunitatea locală. - 28.01.2019

Accesare chestionar

Anunț contractori implicați în Proiectul ”Dolj - Montana: Pași comuni pentru o mai bună conectivitate” - 09.01.2019

Vizualizare anunţ

Anunț contractori implicați în Proiectul ”Eforturi comune pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere în zona transfrontalieră” - 28.12.2018

Vizualizare anunţ

Anunț contractori implicați în Proiectul ”Eforturi comune pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere în zona transfrontalieră” - 04.12.2018

Vizualizare anunţ

Anunț contractori implicați în Proiectul ”Coordonarea și sprijinirea modernizării serviciilor publice de sănătate în regiunea Dolj - Vratsa” - 14.11.2018

Vizualizare anunţ

Anunț contractori implicați în Proiectul ”Eforturi comune pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere în zona transfrontalieră” - 24.10.2018

Vizualizare anunţ

Consiliul Județean Dolj anunță organizarea, în data de 20.11.2018, ora 10.00, a licitației publice cu ofertă în plic închis, în vederea închirierii a două cabinete libere situate în Centrul Medical Brazda lui Novac - 23.10.2018

Vizualizare anunţ

Anunț privind luarea deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dolj pentru proiectul ”Depozit de gaze medicale - Modernizare și extindere UPU S.C.J.U. Craiova” - 17.10.2018

Vizualizare anunţ 

Anunț privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Depozit de gaze medicale - Modernizare și extindere UPU S.C.J.U. Craiova” - 01.10.2018

Vizualizare anunţ 

Anunț privind rezultatul evaluării pe anul 2017 a managementului Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj - 21.09.2018

Vizualizare anunţ 
Vizualizare Raport de activitate

Anunț contractori implicați în Proiectul ”Dolj - Montana: Pași comuni pentru o mai bună conectivitate” - 18.09.2018

Vizualizare anunţ

Consiliul Județean Dolj organizează în data de 18.10.2018, ora 11.00, licitație publică în vederea vânzării imobilului ”Administrație spital” Plenița, imobil situat în comuna Plenița, str. A.I.Cuza, nr. 48, județul Dolj - 11.09.2018

Vizualizare anunţ

Consiliul Județean Dolj organizează în data de 10.09.2018, ora 11.00, licitație publică în vederea închirierii unui spațiu în suprafață de 34,16 mp, spațiu situat în incinta Unității Medico-Sociale Sadova, județul Dolj - 03.09.2018

Vizualizare anunţ

Anunț contractori implicați în Proiectul ”Reacții coordonate și eficiente ale autorităților în situații de urgență în regiunea Dolj - Vratsa” - 03.09.2018

Vizualizare anunţ

Anunț cu privire la rezultatul selecției publice de proiecte organizate în vederea acordării contractelor de finanțare nerambursabilă din fondurile bugetului județului Dolj alocate pentru activități nonprofit de interes județean pentru anul 2018 - 31.08.2018

Vizualizare anunţ

Anunț contractori implicați în Proiectul ”Coordonarea și sprijinirea modernizării serviciilor publice de sănătate în regiunea Dolj - Vratsa” - 14.08.2018

Vizualizare anunţ

Anunț contractori implicați în Proiectul ”Dolj - Montana: Pași comuni pentru o mai bună conectivitate” - 10.08.2018

Vizualizare anunţ

Anunț contractori implicați în Proiectul ”Eforturi comune pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere în zona transfrontalieră” - 31.07.2018

Vizualizare anunţ

Anunț contractori implicați în Proiectul ”Eforturi comune pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere în zona transfrontalieră” - 23.07.2018

Vizualizare anunţ

Anunț privind reluarea procedurii de atribuire contracte de finanțare nerambursabilă pentru anul de execuție bugetară 2018 alocate pentru activități nonprofit de interes general (SE VA APLICA NUMAI PENTRU DOMENIILE MEDIU, CULTURĂ, ASISTENŢĂ SOCIALĂ) - 05.07.2018

Vizualizare anunţ
Vizualizare documentație
Descarcă anexe

Anunț contractori implicați în Proiectul ”Eforturi comune pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere în zona transfrontalieră” - 11.06.2018

Vizualizare anunţ

Anunț privind inițierea procedurii de consultare publică a lucrării ”Actualizarea documentației de tip P.A.T.J.” (Planul de Amenajare a Teritoriului Județean) - 25.05.2018

Vizualizare anunţ

Consiliul Județean Dolj anunță organizarea, în data de 05.06.2018, ora 10.00, a licitației publice cu ofertă în plic închis, în vederea închirierii unui cabinet de radiologie dentară și a două cabinete medicale libere situate în Centrul Medical Brazda lui Novac - 08.05.2018

Vizualizare anunţ

Anunț contractori implicați în Proiectul  ”Coordonarea și sprijinirea modernizării serviciilor publice de sănătate în regiunea Dolj - Vratsa” - 04.05.2018

Vizualizare anunţ

Anunț privind intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pentru anul de execuție bugetară 2018 alocate pentru activități nonprofit de interes general - 02.05.2018

Vizualizare anunţ
Vizualizare documentație
Descarcă anexe

Anunț contractori implicați în Proiectul ”Valorificarea durabilă a monumentului istoric Casa Dianu din localitatea Craiova, județul Dolj prin crearea unui Muzeu al Cărții și Exilului Românesc și introducerea acestuia în circuitul turistic” - 11.04.2018

Vizualizare anunţ

Anunț privind rezultatul evaluării pe anul 2017 a managementului Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj - 23.03.2018

Vizualizare anunţ 


Anunț privind rezultatul evaluării pe anul 2017 a managementului Muzeului Olteniei Craiova și a managementului Muzeului de Artă Craiova - 21.03.2018

Vizualizare anunţ  Vizualizare raport de activitate - Muzeul Olteniei  Vizualizare raport de activitate - Muzeul de Artă


Anunț privind rezultatul evaluării pe anul 2017 a managementului Școlii Populare de Arte și Meserii ”Cornetti” - 20.03.2018

Vizualizare anunţ  Vizualizare raport de activitate

Consiliul Județean Dolj anunță organizarea, în data de 06.03.2018, ora 10.00, a licitației publice cu ofertă în plic închis, în vederea închirierii a două cabinete libere situate în Centrul Medical Brazda lui Novac - 19.02.2018

Vizualizare anunţ


Anunt contractori implicati in Proiectul "Modernizare DJ552, Craiova - Mofleni- Bucovat - Terpezita - Salcuta - Vartop - Carula - Cetate, km 4 +200 - 71 + 771" - 09.02.2018

Vizualizare anunţ


Anunt informații asupra Proiectului "Modernizare DJ552, Craiova - Mofleni- Bucovat - Terpezita - Salcuta - Vartop - Carula - Cetate, km 4 +200 - 71 + 771"- 09.02.2018

Vizualizare anunţ


Unitatea Administrativ Teritorială Județul Dolj, în calitate de beneficiar anunță obținerea  finanțării în cadrul Programului Operațional Regional(POR) 2014-2020, Axa prioritară 5, Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, pentru realizarea proiectului "Valorificarea durabilă a monumentului istoric Casa Dianu din localitatea Craiova, județul Dolj prin crearea unui Muzeu de Cărți și Exiliului Românesc și introducerea acestuia în circuitul turistic", cod SMIS 116171 - 07.02.2018

Vizualizare anunţ


Anunt finanțare nerambursabilă din partea UE pentru proiectul “Restaurarea, Consolidarea și Promovarea monumentului Istoric Cula Izvoranu Geblescu”  - 30.01.2018

Vizualizare anunţ


Anunț contractori implicați în Proiectul  "Reacții coordonate și eficiente ale autorităților în situații de urgență în regiunea Dolj - Vratsa" - 22.01.2018

Vizualizare anunţ


Consiliul Județean Dolj anuntă organizarea în data de 15.01.2018, ora 10.00 licitația publică cu ofertă în plic închis, în vederea închirierii unui cabinet liber situat în centrul Medical Brazda lui Novac - 21.12.2017

Vizualizare anunţ


Anunț cu privire la Hotărârile nr. 30 și nr. 233 ale Consiliului Județean Dolj, privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical - 07.12.2017

Vizualizare anunţ


Anunț privind rezultatul final - analiza noului proiect de management depus de către domnul Dindirică Lucian Costin - manager Bibilioteca Județeană  - Alexandru și Aristia Aman - 05.12.2017

Vizualizare anunţ


Anunț privind rezultatul etapei I - analiza noului proiect de management depus de către domnul Dindirică Lucian Costin - manager Bibilioteca Județeană  - Alexandru și Aristia Aman - 28.11.2017

Vizualizare anunţ


Anunț contractori implicați în Proiectul  "Coordonarea și sprijinirea modernizării serviciilor publice de sănătate în regiunea Dolj - Vratsa" - 20.11.2017

Vizualizare anunţ


Anunț contractori implicați în Proiectul "Restaurarea, consolidarea și promovarea monumentului istoric Cula Cernăteștilor" - 26.10.2017

Vizualizare anunţ

Anunț contractori implicați în Proiectul "Restaurarea, consolidarea și promovarea monumentului istoric Izvoranu-Geblescu" - 30.10.2017

Vizualizare anunţ


Anunț  privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea și deșfășurarea analizei noului proiect de management al domnului Dindirică Lucian Costin,manager Bibilioteca Județeană  - Alexandru și Aristia Aman -  27.10.2017

Vizualizare anunţ
Caiet obiective
Regulament

Anunț contractori implicați în Proiectul "Restaurarea, consolidarea și promovarea monumentului istoric Cula Cernăteștilor" - 26.10.2017

Vizualizare anunţ

Rezultate finale pentru ocuparea postului de referent, regim contractual, în cadrul Serviciului Coordonare Protecție Socială, Secretariat, Administrativ

Vizualizare anunţ

Rezultate proba scrisă pentru ocuparea postului de referent, regim contractual, În cadrul Serviciului Coordonare Protecție Social[, Secretariat, Administrativ

Vizualizare anunţ

Rezultate selectie dosare pentru ocuparea postului de referent, regim contractual, în cadrul Serviciului Coordonare Protectie Sociala, Secretariat, Administrativ

Vizualizare anunţ

Anunt rezultat final concurs post vacant executie biroul ATOP

Vizualizare anunţ

Anunt rezultat interviu concurs post vacant executie biroul ATOP

Vizualizare anunţ

Anunt rezultat final concurs post vacant executie Directia Tehnica

Vizualizare anunţ

Anunt rezultat interviu concurs post vacant executie Directia Tehnica

Vizualizare anunţ

Anunt rezultat proba scrisa concurs post vacant executie Directia Tehnica

Vizualizare anunţ

Anunt rezultat proba scrisa concurs post vacant executie biroul ATOP

Vizualizare anunţ

Anunt rezultat evaluare finala management Biblioteca Amam

Vizualizare anunţ   Vizualizare raport de activitate  

Anunt public privind decizia etapei de incadrare "Modernizare drum acces - Statie de Transfer si Statie de compostare deseuri Calafat "- Consiliul Judetean Dolj - fara evaluare a impactului asupra mediului

Vizualizare anunţ  

Anunt contractori implicati in Proiectul "Modernizare DJ552, Craiova - Mofleni- Bucovat - Terpezita - Salcuta - Vartop - Carula - Cetate, km 4 +200 - 71 + 771"

Vizualizare anunţ  

Anunt contractori implicati in Proiectul "Valorificarea durabila a monumentului istoric Casa Dianu"

Vizualizare anunţ  

Anunt contractori implicati in Proiectul "Coordonarea si sprijinirea modernizarii serviciilor publice de sanatate in regiunea Dolj-Vratsa"

Vizualizare anunţ  

Anunt rezultat final concurs post vacant Director Centrul Judetean pentru Protectia Naturii si Dezvoltare Rurala Durabila Dolj

Vizualizare anunţ

Anunt rezultat proba interviu concurs post vacant Director Centrul Judetean pentru Protectia Naturii si Dezvoltare Rurala Durabila Dolj

Vizualizare anunţ

Anunt rezultat proba scrisa concurs post vacant Director Centrul Judetean pentru Protectia Naturii si Dezvoltare Rurala Durabila Dolj

Vizualizare anunţ

Anunt privind selectia de dosare concursului de ocupare a unui post vancant de executie in cadrul Directiei Afaceri Europene, Dezvoltare Regionala, Proiecte cu Finanatare Internationala - ATOP

Vizualizare anunţ

Anunt privind organizarea concursului de ocupare a unui post vancant de executie, grad profesional superior in cadrul Directiei Afaceri Europene, Dezvoltare Regionala, Proiecte cu Finanatare Internationala - ATOP

Vizualizare anunţ

Anunt public rezultate proba de selectie concursul pentru ocuparea a post de executie - Birou Monitorizari si Reabilitari Drumuri si Poduri Judetene

Vizualizare anunţ

Anunt privind organizarea concursului de ocupare a unui post vancant de executie in cadrul Directiei Afaceri Europene, Dezvoltare Regionala, Proiecte cu Finanatare Internationala - ATOP

Vizualizare anunţ

Anunt rezultat selectie dosare concurs post vacant Director Centrul Judetean pentru Protectia Naturii si Dezvoltare Rurala Durabila Dolj

Vizualizare anunţ

Anunt privind organizarea concursului de ocupare a unui post vancant de executie de consilier pe perioada nedeterminata in cadrul Directiei Afaceri Europene, Dezvoltare Regionala, Proiecte cu Finanatare Internationala - ATOP

Vizualizare anunţ

Anunt privind organizarea concursului de ocupare a unui post vancant de executie in regim contractual pe perioada nedeterminata in cadrul Serviciului Coordonare Protectie Sociala, Secretariat, Administrativ

Vizualizare anunţ

Anunt privind organizarea concursului de ocupare a unui post vancant de executie in regim contractual pe perioada nedeterminata in cadrul Directiei Afaceri Europene, Dezvoltare Regionala, Proiecte cu Finanatare Internationala - ATOP

Vizualizare anunţ

Anunt privind organizarea concursului de ocupare a unui post vancant de executie in regim contractual pe perioada nedeterminata in cadrul Directiei Tehnice, Biroul Modernizari si Reabilitari Drumuri si Poduri Judetene

Vizualizare anunţ

Rezultatul selectiei dosarelor de concurs pentru functia publica de executie de consilier asistent din cadrul Directiei Imagine si Coordonare Institutii Subordonate- Serviciul Programe Locale, Relatii cu Presa, Imagine si ONG- uri

Vizualizare anunţ

Anunt contractori implicati in Proiectul "Restaurarea, consolidarea si promovarea monumentului istoric "Cula Izvoranu - Geblescu"

Vizualizare anunţ  

Anunt cu privire la metodologia de finantare a activitatilor de tineret din fondurile bugetului judetului Dolj

Descarca documentatia

Anunt public cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea a 2 functii publice de executie -Birou Monitorizari si Reabilitari Drumuri si Poduri Judetene

Vizualizare anunţ

Anunt public cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea unei functii publice de executie - Serviciu Lucrari Publice si monitorizarea Activitatilor de Utilitati Publice

Vizualizare anunţ

Anunt public cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea unei functii publice de conducere - Birou Monitorizari si Reabilitari Drumuri si Poduri Judetene

Vizualizare anunţ

Anunt public cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea unei functii publice de conducere - Directia Imagine si Coordonare Institutii Subordonate

Vizualizare anunţ

Anunt public cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea unei functii publice de conducere - Centrul Judetean pentru Protectia Naturii, Turism si Dezvoltare Rurala Durabila Dolj

Vizualizare anunţ  

Anunt public cu privire la organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de conducere - Serv. Amenajarea Teritoriului

Vizualizare anunţ  

Anunt public cu privire la organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de executie de consilier debutant - Serv. Amenajarea Teritoriului

Vizualizare anunţ  

Anunt public cu privire la organizarea examenului de promovare in gradul profesional imediat superior in cadrul Directiei Economice

Vizualizare anunţ  

Anunt public cu privire la organizarea concursului de ocupare a unei functii de conducere in cadrul Biroului Coordonare si Monitorizare Instituii Subordonate

Vizualizare anunţ  

Anunt public cu privire la organizarea concursului de ocupare a unei functii de executie in cadrul Compartimentului Relatii cu Presa, Imagine

Vizualizare anunţ  

Anunt public cu rezultatele finale obtinute la concursul de ocupare post vacant de executie Compartiment GIS

Vizualizare anunţ  

Anunt public cu rezultatele probei scrise la concursul de ocupare post vacant de executie Compartiment GIS

Vizualizare anunţ  

Anunt public inchiriere teren zona Aeroportului

Vizualizare anunţ  

Anunt public rezultat final post de executie in cadrul serviciului AEDPP al Judetului Dolj

Vizualizare anunţ  

Anunt public rezultat proba selectie dosare pentru ocupare post de executie in cadrul serviciului Directia Urbanism al Judetului Dolj

Vizualizare anunţ  

Anunt public inchiriere spatii Centrul Medical Brazda lui Novac

Vizualizare anunţ  

Anunt public rezultat proba scrisa pentru ocupare post de executie in cadrul serviciului AEDPP al Judetului Dolj

Vizualizare anunţ  

Anunt contractori implicati in Proiectul Modernizare DJ552

Vizualizare anunţ  

Anunt semnare contract finantare monument istoric Casa Dianu

Vizualizare anunţ  

Anunt public rezultat selectie dosare pentru ocupare post de executie in cadrul serviciului AEDPP al Judetului Dolj

Vizualizare anunţ  

Anunt public concurs ocupare post vacant de executie - Directia Urbanism si Amenajarea Teritoriului

Vizualizare anunţ  

Anunt public concurs ocupare post vacant de executie, documentatie concurs

Vizualizare anunţ  

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu necesar Proiectului Sistem de Managemnet Integrat al Deseurilor in Judetul Dolj

Vizualizare anunţ  

Anunt finantari nerambursabile pe anul 2017

Vizualizare anunţ   Vizualizare documentatie si anexe  

Anunt retele utilitati Parc Industrial

Vizualizare anunţ  

Anunt retele utilitati Parc Industrial

Vizualizare anunţ  

Anunt consultare publica

Vizualizare anunţ  

Anunt rezultat concurs promovare

Vizualizare anunţ  

Anunt public vanzare rezervoare

Vizualizare anunţ  

Anunt concurs promovare

Vizualizare anunţ  

Anunt public inchiriere spatii Centrul Medical Brazda lui Novac

Vizualizare anunţ  

Anunt public rezultat Selectia de parteneri in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa 2014-2020

Vizualizare anunţ  

Anunt examen promovare

Vizualizare anunţ  

Anunt public privind Selectia de parteneri in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa 2014-2020

Vizualizare anunţ  

Rezultate evaluare finala management Biblioteca AMAN

Vizualizare rezultate  

Scrisori de asteptare  privind Consiliile de de Administratie ale societatilor comerciale si regiilor autonome de interes judetean

Vizualizare anunţ  

Anunturi publice privind privind concursul de ocupare a posturilor de administratori din cadrul Consiliilor de Administratie ale societatilor comerciale si regiilor autonome de interes judetean

Vizualizare anunţ  

Anunt public privind acordul de mediu pentru modernizarea Spitalul Pneumoftiziologie Leamna

Vizualizare anunţ  

Anunt public privind acordul de mediu pentru modernizarea DJ542

Vizualizare anunţ  

Plan selectie CA al SC Parc Turism SA Craiova

Vizualizare anunţ  

Plan selectie CA al Societatii pentru Lucrari de Drumuri si Poduri Dolj SA

Vizualizare anunţ  

Plan selectie CA al High-Tech Industry Park SA CRAIOVA

Vizualizare anunţ  

Plan selectie CA al Parc Industrial Craiova

Vizualizare anunţ  

Plan selectie CA al R.A. Aeroportul Craiova

Vizualizare anunţ  

Rezultate analiza noilor proiecte de management depuse de catre managerii institutiilor publice de cultura subordonate CJ Dolj

Vizualizare anunţ  

Anunt public privind acordul de mediu pentru modernizarea DJ552

Vizualizare anunţ  

Rezultate analiza noilor proiecte de management depuse de catre managerii institutiilor publice de cultura subordonate CJ Dolj

Vizualizare anunţ  

Rezultate etapa 1 analiza noilor proiecte de management depuse de catre managerii institutiilor publice de cultura subordonate CJ Dolj

Vizualizare anunţ  

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

Vizualizare anunţ  

Anunt public de emitere a acordului de mediu pentru modernizarea DJ 542

Vizualizare anunţ  

Dezapezirea drumurilor de interes judetean. Contracte

Vizualizare anunţ  

Anunt public de intentie proiect reabilitare Casa Dianu

Vizualizare anunţ  

Anunt privind contractele de deszapezire

Vizualizare anunţ  

Anunt public privind decizia etapei de incadrare Modernizare DJ643A

Vizualizare anunţ  

Anunt proiect nou de management pentru managerii institutilor de cultura ale CJ Dolj

Vizualizare anunţ  

Anunt public inchiriere spatii Centrul Medical Brazda lui Novac

Vizualizare anunţ  

Anunt public intentia de a atribui contracte de finantare nerambursabila in baza Legii nr. 350/2006 - Legea tinerilor

Descarcare documentatie  

Anunt public revizuire etapa incadrare proiect Ro-NET

Vizualizare anunţ  

Anunt acord de mediu Parc Industrial High-Tech

Vizualizare anunţ  

Anunt concurs promovare

Vizualizare anunţ  

Anunt DOCUMENTATIE PENTRU ELABORAREA SI PREZENTAREA PROPUNERILOR DE PROIECTE PRIVIND ACORDAREA DE FINANTARI NERAMBURSABILE DIN FONDURILE BUGETULUI JUDETULUI DOLJ ALOCATE PENTRU ACTIVITATI NONPROFIT DE INTERES JUDETEAN PENTRU ANUL 2016

Vizualizare anunţ de participare   Vizualizare anunţ  

Rezultate evaluare finala management institutii publice subordonate CJ DOLJ

Vizualizare rezultate   Vizualizare rezultate  

Anunt proiect POR 2014-2020, Axa prioritara 5, PI 5.1

Vizualizare anunţ  

Anunt inciriere spatii farmacie Sadova

Vizualizare anunţ  

Anunt acord mediu DJ643A

Vizualizare anunţ  

Anunt rezultat concurs Administrator Public

Vizualizare anunţ  

Anunt licitatie publica in vederea inchirierii a doua spatii libere situate unul in Centrul Medical Brazda lui Novac si celalalt in Centrul Medical Calea Bucuresti

Vizualizare anunţ  

Anunt rezultat intermediar concurs Administrator Public

Vizualizare anunţ  

Anunt selectie dosare Administrator Public

Vizualizare anunţ  

Anunt inchiriere loturi de teren in incinta Spitalului Judetean de urgenta

Vizualizare anunţ  

Rezultat selectie dosare sef birou Directia Afaceri Europene

Vizualizare anunţ  

Rezultat selectie dosare consilier asistent Directia Afaceri Europene

Vizualizare anunţ  

Anunt angajare Administrator Public

Vizualizare anunţ  

Anunt consultare publica

Vizualizare anunţ  

Anunt angajare Directia Afaceri Europene

Vizualizare anunţ  

Rezultate proba orala si finale pentru ocuparea postului de referent, regim contractual din cadrul Directiei Juridice a Judetului DOLJ

Vizualizare anunţ  

Rezultate proba scrisa pentru ocuparea postului de referent, regim contractual din cadrul Directiei Juridice a Judetului DOLJ

Vizualizare anunţ si bibliografie  

Rezultate selectie dosare pentru ocuparea postului de referent, regim contractual din cadrul Directiei Juridice a Judetului DOLJ

Vizualizare anunţ si bibliografie  

Anunt inchiriere spatii medicale 22.06.2016

Vizualizare anunţ  

Anunt acord mediu DJ 652A

Vizualizare anunţ  

Rezultat proba scrisa concurs ocuparea postului de director - Centrul Medico Social Brabova

Vizualizare anunţ  

Anunt concurs ocuparea postului de referent, regim contractual din cadrul Directiei Juridice a Judetului DOLJ

Vizualizare anunţ si bibliografie  

Rezultatul selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de conducere in regim contractual pe perioada nedeterminata de director, gradul II, in cadrul Centrului Medico Social Brabova

Vizualizare anunţ  

Anunt concurs ocuparea postului de inspector, asistent din cadrul Serviciului Administrarea si Exploatarea Domeniului Public si Privat al Judetului DOLJ

Vizualizare anunţ si bibliografie  

Anunt concurs ocuparea postului de director - Centrul Medico Social Brabova

Vizualizare anunţ  

Anunt concurs ocuparea postului de sef serviciu - Serviciul Dezvoltare Regionala, Proiecte cu Finantare Internationala din cadrul Directiei de Afaceri Europene CJ DOLJ

Vizualizare anunţ si bibliografie  

Anunt rezultate finale pentru ocupare posturi publice de executie din cadrul Directiei Economice a CJ DOLJ

Vizualizare anunţ  

Anunt rezultat final ocuparea postului public de conducere din cadrul Directiei Economice CJ DOLJ

Vizualizare anunţ  

Anunţ concurs 1 post vacant de executie in cadrul DJALS a CJ DOLJ

Vizualizare anunţ  

Anunt rezultate proba scrisa ocuparea postului public de conducere din cadrul Directiei Economice CJ DOLJ

Vizualizare anunţ  

Anunt rezultate proba scrisa pentru ocupare posturi publice de executie din cadrul Directiei Economice a CJ DOLJ

Vizualizare anunţ  

Anunt rezultate finale concurs ocuparea posturi in regim contractual din cadrul Directiei Afaceri Europene a CJ DOLJ

Vizualizare anunţ  

Anunt concurs selectie dosare posturi publice de executie din cadrul Directiei Economice a CJ DOLJ

Vizualizare anunţ  

Anunt concurs selectie dosare ocuparea postului public de conducere din cadrul Directiei Economice CJ DOLJ

Vizualizare anunţ  

Anunt rezultat proba scrisa concurs ocuparea posturi in regim contractual din cadrul Directiei Afaceri Europene a CJ DOLJ

Vizualizare anunţ  

Anunţ licitatie publica inchiriere spatii medicale

Vizualizare anunţ  

Anunt final mediu DJ 643A

Vizualizare anunţ  

Anunt concurs selectie dosare ocuparea posturi publice de executie din cadrul Directiei Afaceri Europene a CJ DOLJ

Vizualizare anunţ  

Anunt concurs ocuparea posturi publice de executie din cadrul Directiei Afaceri Europene a CJ DOLJ

Vizualizare anunţ  

Anunt mediu DJ561A

Vizualizare anunţ  

Anunt mediu DJ 643A

Vizualizare anunţ  

Anunt rezultat finala concurs promovare

Vizualizare anunţ  

Anunt concurs ocuparea posturi publice de executie din cadrul Directiei Economice a CJ DOLJ

Vizualizare anunţ si bibliografie  

Anunt concurs ocuparea postului de sef serviciu - Serviciul Prognoze, Invatamant preuniversitar, Sanatate

Vizualizare anunţ si bibliografie  

Anunt concurs ocuparea posturi publice de executie din cadrul Directiei Tehnice a CJ DOLJ

Vizualizare anunţ si bibliografie  

Anunt evaluare management institutii publice de cultura

Vizualizare anunţ  

Anunt rezultate finale concurs Directia Tehnica

Vizualizare anunţ  

Anunt concurs ocuparea postului de consilie IA la servicul Unitatea de Implementare a Proiectului "Managementul Integrat al Deseurilor"

Vizualizare anunţ si bibliografie  

Anunt concurs ocuparea postului de consilie IA la servicul Administrarea ariei protejate "Coridorul Jiului"

Vizualizare anunţ si bibliografie  

Anunt rezultate proba scrisa concurs Directia Tehnica

Vizualizare anunţ  

Anunt concurs ocuparea postului de conducere de director al Centrului Medico-Social Brabova

Vizualizare anunţ si bibliografie  

Anunt reabilitare DJ 643 D

Vizualizare anunţ  

Anunt examen promovare DJALS

Vizualizare anunţ  

Anunt concurs promovare

Vizualizare anunţ  

Rezultate selectia concurs 1 post vacant de executie contractual in Cadrul Directiei Tehnice

Vizualizare anunţ  

Anunt reabilitare DJ 643 D

Vizualizare anunţ  

Anunţ concurs 1 post vacant de executie contractual in Cadrul Directiei Tehnice

Vizualizare anunţ  

Anunt inchiriere spatii medicale 15.02.2016

Vizualizare anunţ  

Calendar atribuire traseu T087

Vizualizare anunţ  

Anunt acord mediu DJ 606A

Vizualizare anunţ  

Anunt solicitare aviz ABA Jiu pentru DJ 641

Vizualizare anunţ  

Anunt acord mediu DJ 561A

Vizualizare anunţ  

Rezultate final concurs de angajare Urbanism

Vizualizare anunţ  

Master Planul actualizat privind alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate in Judetul Dolj

Descarcare arhiva  

Rezultate concurs de angajare Urbanism 27.11.2015

Vizualizare anunţ  

Rezultate finale concurs de angajare Directia Tehnica

Vizualizare anunţ  

Rezultate interviu concurs de angajare Directia Tehnica

Vizualizare anunţ  

Rezultate concurs de angajare Directia Tehnica

Vizualizare anunţ  

Rezultate concurs de dosare concurs Compartiment Autorizarea Constructiilor

Vizualizare anunţ  

Rezultate concurs de dosare concurs Compartiment Investitii Lucrari Publice

Vizualizare anunţ  

Rezultate concurs de dosare Concurs Compartiment Tehnic, Energetic si Utilitati publice

Vizualizare anunţ  

Ministerul Finantelor Publice - Modificare in clasificatia privind finantele publice

Vizualizare anunţ  

Anunţ Dezbatere publica

Vizualizare anunţ  

Anunţ concurs 1 post vacant de executie in Cadrul Directiei Urbanism

Vizualizare anunţ  

Anunţ concurs 2 posturi vacante de executie in Cadrul Directiei Tehnice si bibliografii

Vizualizare anunţ  

Anunţ concurs 1 post vacante de executie in Cadrul Directiei Tehnice si bibliografie

Vizualizare anunţ  

Anunt raport impact mediu DJ606A

Vizualizare anunţ  

Anunţ concurs promovare

Vizualizare anunţ  

Strategia de dezvoltare economico-sociala a judetului Dolj pe perioada 2014-2020

Vizualizare anunţ strategie   Descarcare Strategia de dezvoltare economico-sociala  

Rezultate concurs, 2 posturi - Directia Urbanism

Vizualizare anunţ  

Anunţ concurs promovare

Vizualizare anunţ  

Anunţ public privind decizia etapei de incadrare

Vizualizare anunţ  

Anunţ Decontare sume privind alocatia zilnica de hrana si a sumelor ce reprezinta drepturi pentru imbracaminte

Vizualizare anunţ  

Rezultate selectie dosare candidati, 2 posturi - Directia Urbanism

Vizualizare anunţ  

Anunţ concurs promovare in Cadrul Directiei Juridice Administratie Locala Secretariat

Vizualizare anunţ  

Anunţuri solicitare acord de mediu

Vizualizare anunţ  

Anunţ concurs 2 posturi vacante de executie in Cadrul Directiei Urbanism

Vizualizare anunţ  

Anunţ concurs ocupare functie publica de executie in Cadrul Directiei Juridice Administratie Locala Secretariat

Vizualizare anunţ  

Anunţ Rezultat concurs UIP

Vizualizare anunţ  

Anunţ Rezultat examen GIS

Vizualizare anunţ  

Anunţ rezultat selectie dosare deseuri

Vizualizare anunţ  

Anunt public modernizare DJ643A-Alunecare

Vizualizare Anunţ  

Anunt concurs DJALS

Descarcare anunt si bibliografie  

Anunt concurs promovare

Descarcare anunt si bibliografie  

Anunt concurs sef serviciu UIP

Descarcare anunt si bibliografie  

Anunt transmitere fara plata rezervoare

Vizualizare Anunţ  

Raport privind activitatea din 2014 a RA si SC aflate sub tutela CJDolj

Vizualizare Raport  

Anunt public modernizare DJ606A

Vizualizare Anunţ  

Modernizare DJ 606A

Vizualizare Anunţ  

Anunţ licitatie publica inchiriere spatii medicale

Vizualizare anunţ  

Documentatie finantare nerambursabila activitati tineret

Descarcare documentatie finantare nerambursabila activitati tineret  

Anunt concurs Administrativ

Descarcare anunt si bibliografie  

Anunt concurs angajare sef birou Relatii cu Publicul - ATOP

Descarcare anunt si bibliografie  

Anunt concurs angajare la Serviciul Achizitii Publice

Descarcare anunt si bibliografie  

Anunt concurs de promovare

Descarcare anunt si bibliografie  

Anunţ rezultat final concurs sofer

Vizualizare anunţ  

Anunţ rezultat concurs sofer

Vizualizare anunţ  

Anunt participare pentru documentatia de atribuire contracte de finantare nerambursabila legea 350/2005

Descarcare documentatie  

Anunţ rezultat concurs sofer

Vizualizare anunţ  

Anunţ rezultat final concurs Managementul integrat al deseurilor

Vizualizare anunţ  

Anunţ hotarare contractare imprumut bancar

Vizualizare anunţ  

Anunţ rezultat concurs Managementul integrat al deseurilor

Vizualizare anunţ  

Anunţ concurs angajare sofer

Vizualizare anunţ  

Anunţ concurs angajare in cadrul Biruului Coordonare si Monitorizare Institutii Subordonate

Vizualizare anunţ  

Rezultatele la concursul pentru ocuparea posturilor de consilier la Directia Afaceri Europene

Vizualizare anunţ  

Anunţ de publicare a acord pentru obtinerea avizului de mediu pentru obiectivul Costruire statie gaze medicale

Vizualizare anunţ  

Rezultatele de la proba scrisa la concursul pentru ocuparea posturilor de consilier la Directia Afaceri Europene

Vizualizare anunţ  

Anunţ selectie dosare candidati inscrisi la concursul pentru ocuparea posturilor de consilier la Directia Afaceri Europene

Vizualizare anunţ  

Anunţ acord pentru obtinerea avizului de mediu pentru obiectivul Costruire statie statie gaze medicale

Vizualizare anunţ  

Anunţ concurs angajare in cadrul Directiei Afaceri Europene, Dezvoltare Regionala, Proiecte cu Finantare Internationala

Vizualizare anunţ  

Anunţ concurs angajare Directia Juridica

Vizualizare anunţ  

Anunţ concurs angajare Unitatea de implementare a Proiectului "Managementul Integrat al Deseurilor"

Vizualizare anunţ  

Anunţ concurs angajare Serviciu Resurse Umane

Vizualizare anunţ  

Anunţ concurs angajare Birou Coordonare si Monitorizare Institutii Subordonate

Vizualizare anunţ  

Anunţ concurs angajare Compartiment Investitii

Vizualizare anunţ  

Anunţ concurs angajare Serviciul Achizitii Publice

Vizualizare anunţ  

Anunţ licitatie publica inchiriere spatiu cu destinatia radiologie dentara

Vizualizare anunţ  

Anunţ rezultat final al concursului de management la Biblioteca Judeteana

Vizualizare anunţ  

Anunţ rezultat Etapei I a concursului de management la Biblioteca Judeteana

Vizualizare anunţ  

Anunţ concurs recrutare sef serviciu tehnic Consiliul Judetean Dolj

Vizualizare anunţ  

Documentatie de atribuire "Servicii medicale de medicina muncii aferente anilor 2014-2015"Anunţ privind serviciile medicale de medicina muncii aferente anului 2014-2015

Vizualizare anunţ

Anunţ concurs management organizat pentru Biblioteca Judeteana

Vizualizare anunţ   Regulament Caiet  

Anunţ privind concursul de recrutare in vederea ocuparii unei functii publice de executie

Vizualizare anunţ

Anunţ PUZ RLU Aeroport

Vizualizare anunţ   PUZ si planse

Anunţ concurs de promovare in gradul profesional imediat superior

Vizualizare anunţ

Anunţ inchiriere spatii medicale

Vizualizare anunţ

Anunţ inchiriere spatii medicale Brazda lui Novac

Vizualizare anunţ

Anunţ participare pentru documentatia de atribuire contracte de finantare nerambursabila pentru programe si proiecte in domeniul tinerilor

Vizualizare anunţ   Ghid si anexe

Anunţ organizarea concursului pentru ocuparea unei functii publice de consilier la Directia Tehnica a CJ DOLJ

Vizualizare anunţ  

Anunţ organizarea concursului pentru ocuparea functiei publice de director executiv al Directiei Tehnice la CJ DOLJ

Vizualizare anunţ  

Anunţ organizarea concursului pentru ocuparea a unei functii publice de executie 19.08.2014

Vizualizare anunţ  

Anunţ organizarea concursului pentru ocuparea a unei functii publice de executie 23.07.2014

Vizualizare anunţ  

Anunţ achizitionare servicii perfectionare/formare profesionala

Vizualizare anunţ  

Anunţ participare pentru documentatia de atribuire contracte de finantare nerambursabila pentru anul de executie financiara 2014

Vizualizare anunţ   Documentatie si anexe

Anunţ organizarea concursului pentru ocuparea a trei functii publice de executie 17.06.2014

Vizualizare anunţ  

Anunţ organizarea concursului pentru ocuparea a unei functii publice de executie 4.06.2014

Vizualizare anunţ  

Anunţ inchiriere spatii medicale Brazda lui Novac

Vizualizare anunţ

Anunţ organizarea concursului pentru ocuparea a unei functii publice de executie

Vizualizare anunţ  

Anunţ organizarea concursului pentru ocuparea a doua functii publice de executie (juridic)

Vizualizare anunţ  

Anunţ organizarea concursului pentru ocuparea a doua functii publice de executie

Vizualizare anunţ  

Anunţ organizarea concursului pentru ocuparea functiei de magaziner

Vizualizare anunţ ;

Anunt public privind MODERNIZARE SI EXTINDERE UNITATE PRIMIRI URGENTE Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova

Vizualizare anunţ

Rezultatele sedintei de atribuire a traseelor din programul public judetean de transport 2013-2019

Vizualizare anunţ

Anunt public privind decizia etapei de incadrare al proiectului Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Dolj

Vizualizare anunţ

CALL FOR TENDERS Opening of new air routes departing from Craiova Airport

Vizualizare anunţ

ANUNT de PARTICIPARE Deschidere Noi Rute cu Plecare de pe Aeroportul Craiova

Vizualizare anunţ

ANUNT PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICTIARII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU DE CATRE CONSILIULUI JUDETEAN DOLJ

Vizualizare anunţ

Anunţ participare Deschidere de noi rute cu plecare de pe aeroportul Craiova

Vizualizare anunţ   Vizualizare Caiet de Sarcini

Anunţ participare in limba Engleza Deschidere de noi rute cu plecare de pe aeroportul Craiova

Vizualizare anunţ Vizualizare Caiet de Sarcini

Anunţ de participare atribui contracte de finantare nerambursabila din fondurile bugetului judetului DOLJ

Vizualizare anunţ Documentatie si anexe

Anunţ participare pentru documentatia de atribuire contracte de finantare nerambursabila pentru anul de executie financiara 2013

Vizualizare anunţ Documentatie si anexe

Anunţ concesionare Centrul Medical Siretului

Vizualizare anunţ

Anunţ plan urbanistic statie depozitare deseuri

Vizualizare anunţ

Anunţ dezbatere publica PUZ Statie Transfer deseuri, orasul Filiasi, jud. Dolj

Vizualizare anunţ  

Anunţ participare Deschidere de noi rute cu plecare de pe aeroportul Craiova

Vizualizare anunţ   Vizualizare Caiet de Sarcini  

Anunţ participare in limba Engleza Deschidere de noi rute cu plecare de pe aeroportul Craiova

Vizualizare anunţ   Vizualizare Caiet de Sarcini  

Anunţ participare finantare din fonduri nerambursabile asociatiilor, fundatiilor, altor organizatii neguvernamentale care organizeaza programe si proiecte în domeniul tinerilor

Vizualizare anunţ   Documentatie si anexe  

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ, anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul REABILITARE DJ 552, CRAIOVA-MOFLENI-BUCOVĂŢ-ITALIENI-TERPEZIŢA-SĂLCUŢA-PLOPŞOR-VÂRTOP-CARAULA-CETATE, KM 4+200-71+606, propus a fi amplasat în CRAIOVA, BUCOVĂŢ, TERPEZIŢA, SĂLCUŢA, VELA, VÂRTOP, ORODEL, CARAULA, UNIREA, CETATE, judeţul Dolj. Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul ARPM Craiova, strada Petru Rareş, nr. 1, în zilele de L-V, între orele 9-14. Documentul mentionat este disponibil si la urmatoarea adresa de internet http\\arpmdj.anpm.ro Dezbaterea publica a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la sediul ARPM Craiova, Craiova, str. Petru Rares, nr. 1, jud. Dolj, în data de 15.12.2011, incepand cu orele 1500. Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observatii privind documentele mentionate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului ARPM Craiova, Craiova, str. Petru Rares, nr. 1, pana la data de 06.01.2012.

CONSILIUL JUDETEAN DOLJ reprezentat de presedinte ION PRIOTEASA anunta publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru "REABILITARE DJ 552, CRAIOVA-MOFLENI-BUCOVAT-ITALIENI-TERPEZITA-SALCUTA-PLOPSOR-VARTOP-CARAULA-CETATE, KM 4+200-71+606", propus a fi amplasat în CRAIOVA, BUCOVAT, TERPEZITA, SALCUTA, VELA, VARTOP, ORODEL, CARAULA, UNIREA, CETATE, jud. Dolj. Tipul deciziei posibile luate de ARPM Craiova poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu. Raportul poate fi consultat la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului ARPM Craiova din Craiova, str. Petru Rares, nr. 1, jud. Dolj si la sediul CONSILIUL JUDETEAN DOLJ, jud. Dolj, in zilele de in zilele de L-V, intre orele 9-14. Documentul mentionat este disponibil si la urmatoarea adresa de internet http//arpmdj.anpm.ro Dezbaterea publica a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la sediul ARPM Craiova, Craiova, str. Petru Rares, nr. 1, jud. Dolj, în data de 15.12.2011, incepand cu orele 1500. Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observatii privind documentele mentionate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului ARPM Craiova, Craiova, str. Petru Rares, nr. 1, pana la data de 15.12.2011.

Anunţ public asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre ARPM Craiova pentru proiectul "REABILITARE, CRAIOVA - MOFLENI - BUCOVAT - ITALIENI - TERPEZITA - SALCUTA - PLOPSOR - VARTOP - CARAULA - CETATE, Km 4+200 - 71+606, Judetul DOLJ. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul ARPM Craiova, str. Petru Rares, Nr.1 si la sediul Consiliului Judetean Dolj, in zilele de luni - vineri, intre orele 9 - 14. Observatiile/comentariile publicului se primesc zilnic la sediul APRM Craiova pana la data de 23.09.2011.

Anunţ public REABILITARE, CRAIOVA - MOFLENI - BUCOVAT - ITALIENI - TERPEZITA - SALCUTA - PLOPSOR - VARTOP - CARAULA - CETATE, Km 4+200 - 71+600, Judetul DOLJ. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul ARPM Craiova, str. Petru Rares, Nr.1 si la sediul Consiliului Judetean Dolj, in zilele de luni - vineri, intre orele 9 - 14. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APRM Craiova.

Anunţ privind finanţările nerambursabile din fondurile bugetului Consiliului Judeţean Dolj pentru activităţi nonprofit şi de interes judeţean pentru anul 2011

Vizualizare anunţ  Descărcare documentaţie   Descărcare anexe

Anunţ public finanţări nerambursabile

Vizualizare anunţ   Descărcare documentaţie   Descărcare anexe

Anunţ public reabilitare pod pe DJ 542, km 29+962, judeţul Dolj

Vizualizare anunţ

Raport privind finanţările nerambursabile din fondurile bugetului Consiliului Judeţean Dolj pentru activităţi nonprofit şi de interes judeţean pentru anul 2009

Vizualizare Raport

Anunţ Compania de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale

Vizualizare Anunţ