Consiliul Judetean Dolj

Plan judeţean de gestionare a deşeurilor

Planul Urbanistic Zonal pentru obiectivul de investitii Statie de transfer Deseuri si Statie Compostare com. Dobresti

Vizualizare

Declaraţie privind emiterea Avizului de Mediu pentru Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor judeţul Dolj

Vizualizare

Decizie privind emiterea Avizului de Mediu pentru Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor judeţul Dolj

Vizualizare

Planul judeţean de Gestionare a Deşeurilor Judeţului Dolj

Vizualizare

Prevederi legislative

Vizualizare

Propunere staţii de transfer

Vizualizare

Raport mediu

Vizualizare

Tehnici de gestiune a deşeurilor

Vizualizare