Consiliul Judetean Dolj
Post Image

 Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională

http://cjraedolj.ro/

(str. L.v. Beethoven, nr. 2)

e-mail: cjraedolj@yahoo.com

Tel.: 0251/590.222

Școala Gimnazială Specială "Sf. Mina"

http://www.scoalasfmina.info/

(Craiova, str. George Enescu 7, Craiova 200144)

e-mail: scoalasfmina@yahoo.com

Tel: 0251/592.120

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă "Sf. Vasile" Craiova

http://www.sfvasilecraiova.ro/

(Craiova, str. Dimitrie Gerota, nr. 3, Craiova )

e-mail: sfvasile_craiova@yahoo.com

Tel: 0251/510.079

fax: 0251/510.079

Liceul Tehnologic Special "Pelendava" Craiova

http://liceulpelendava.ro/

(Str. Bariera Vâlcii, nr.160A, Craiova)

e-mail: spscraiova@gmail.com

Tel.: 0251/591.636, int. 144,146,172

fax. 0251/431.642

Liceul Tehnologic Special "Beethoven"

http://www.liceulbeethoven.ro/

(Str. Beethoven, nr.2, Craiova, jud. Dolj)

e-mail: csbeethoven@yahoo.com

Tel.: 0251/411.451

Fax.: 0251/414.884