Consiliul Judetean Dolj

Oportunitati de Finantare
Programul Operational Regional POR >>Detalii la:
http://www.inforegio.ro
Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice POS CCE>>Detalii la:
http://fonduri.mcsi.ro
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU>>Detalii la:
http://www.fseromania.ro/index.php
Programul Operational Sectorial de Mediu POS Mediu>>Detalii la:
http://www.mmediu.ro/proiecte_europene_pos.htm
Programul Operational Sectorial de Transport POS Transport>>Detalii la:
http://www.mt.ro/dgrfe/POS-T_final/pos-t_final.html
Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative - PODCA>>Detalii la:
http://www.fonduriadministratie.ro/
Programul National pentru Dezvoltare Rurala PNDR>>Detalii la:
http://www.apdrp.ro/
Programul Operational pentru Pescuit POP>>Detalii la:
www.anpa.ro
Programul Operational de Cooperare Transfrontaliera Romania Bulgaria>>Detalii la:
http://www.cbcromaniabulgaria.eu/
Programul de Cooperare Transnationala Sud Estul Europei>>Detalii la:
http://www.southeast-europe.net/hu
www.infocooperare.ro
Programul de Cooperare Teritoriala INTERREG IVC>>Detalii la:
www.interreg4c.eu
www.infocooperare.ro
Programul de Cooperare Teritoriala INTERACT II>>Detalii la:
www.infocooperare.ro
Programul de Cooperare Interregionala URBACT II>>Detalii la:
http://urbact.eu/
www.infocooperare.ro