Consiliul Judetean Dolj


Proiecte cu finanțare europeană*PROIECTE AFLATE ÎN IMPLEMENTARE:

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014 — 2020:


AXA PRIORITARĂ 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, PRIORITATEA DE INVESTITII 6.1 - Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale

•    Proiectul „Modernizare DJ552, Craiova — Mofleni — Bucovăt — Terpeziţa — Sălcuţa — Vîrtop — Caraula - Cetate, Km 4+200 — 71+771", contract de finanțare nr. 39/14.06.2017, valoarea totală a proiectului fiind de 169.355.115,16 lei, din care:
Asistența financiară nerambursabilă: 165.434.908,36 lei
Contribuție proprie: 3.920.206,80 lei
•    Proiectul este implementat în parteneriat cu unitățile administrativ teritoriate pe care le traversează traseul și are drept obiect modernizarea a 67,5 km de drum județean.

AXA PRIORITARĂ: 5 - Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, PRIORITATE DE INVESTIŢII: 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural

•    Proiectul "Valorificarea durabilă a monumentului istoric Casa Dianu din localitatea Craiova, judeţul Dolj prin crearea unui Muzeu al Cărţii Exilului Românesc introducerea acestuia în circuitul turistic", contract de finantare nr. 106/29.06.2017, valoarea totală a proiectului fiind de 20.725.094,82 lei, din care:
 Asistența financiară nerambursabilă: 20.083.686,72 lei
 Contribuție proprie: 813.544,14 lei
•    Având în vedere faptul că monumentul „Casa Dianu” va fi redat, după consolidare și restaurare, publicului vizitator, în incinta acestuia urmând să funcționeze un Muzeu al Cărții și Exilului Românesc care va avea în componența sa săli de expoziții permanente și temporare pentru adulți și copii, săli de cercetare, săli multimedia.
•    Proiectul „Restaurarea, consolidarea şi promovarea monumentului istoric Cula Izvoranu - Geblescu", în parteneriat cu UAT Comuna Brabova, contract de finantare nr. 208/03.08.2017, valoarea totală a proiectului fiind de 2.371.318,43 lei, din care:
Asistența financiară nerambursabilă: 2.106.954,72 lei lei
Contribuție proprie: 264.363,71 lei (UAT Brabova și CJ Dolj)
•    Monumentul istoric de importanță națională va fi reabilitat și dotat în scopul funcționării ca punct muzeul, în administrarea Muzeului Olteniei.
•    Proiectul „Restaurarea, consolidarea si promovarea monumentului istoric Cula Cernătestilor", în parteneriat cu UAT Comuna Cernatesti, contract de finantare nr. 392/30.08.2017, valoarea totala a proiectului fiind de 2.130.886,04 lei, din care:
Asistență financiară nerambursabilă: 1.631.217,35 lei
Contribuție proprie: 499.668,69 lei (UAT Cernatești și CJ Dolj)
•    Monumentul istoric de importanță națională va fi reabilitat și dotat în scopul funcționării ca punct muzeul, în administrarea Muzeului Olteniei.
•    Proiectul „Restaurarea, consolidarea si promovarea monumentului istoric Cula Cernătestilor", în parteneriat cu UAT Comuna Cernatesti, contract de finantare nr. 392/30.08.2017, valoarea totala a proiectului fiind de 2.130.886,04 lei, din care:
Asistență financiară nerambursabilă: 1.631.217,35 lei
Contribuție proprie: 499.668,69 lei (UAT Cernatești și CJ Dolj)
•    Monumentul istoric de importanță națională va fi reabilitat și dotat în scopul funcționării ca punct muzeul, în administrarea Muzeului Olteniei.


PROGRAMUL INTERREG V-A ROMANIA-BULGARIA 2014-2020

AXA PRIORITARĂ 5: O REGIUNE EFICIENTĂ
Obiectivul Specific: Creșterea capacității de cooperare și a eficienței instituțiilor publice în contextul CBC

•    „Coordonarea și sprijinirea modernizării serviciilor publice de sănătate în regiunea Dolj-Vratsa” (“Coordinating and supporting the modernization of the public health services in Dolj-Vratsa’’) - ROBG-160-DJ-VR: HEALTH. Acest proiect, care a fost înaintat spre finanțare de către Consiliul Judeţean Dolj, în parteneriat cu Municipalitatea Kozloduy, Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova și Administraţia Districtului Vratsa în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria, a fost selectat pentru finanțare, aflandu-se in implementare Durata: 24 luni.
Valoarea totală eligibila a proiectului: 1.483.009,98 EUR. Valoare totala a activitatilor implementate de Consiliul Judetan Dolj si Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova este de 769.452,95 EUR, din care contributia locala este 2% (15.389,06 EUR).


AXA PRIORITARĂ 1: O REGIUNE BINE CONECTATĂ
Obiectivul Specific: 1.1 Îmbunătățirea planificării, dezvoltării și coordonării sistemelor de transport transfrontalier pentru o mai bună conexiune la rețeaua de transport TEN-T

•    Proiectul ”Eforturi comune pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere în zona transfrontalieră” (”Targeted efforts for improving road infrastructure in the cross border area”) (EF-ROAD-RO-BG-408)
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea infrastructurii rutiere în zona transfrontalieră prin îmbunătățirea accesului dintre nodurile secundare și terțiare și rețeaua TEN-T din regiune.  Proiectul propus prevede modernizarea a două drumuri - Drumul 652A, DN 6 Carcea - DN 65 de la km 0 + 000 la km 6 + 300, județul Dolj și Drumul III-118 Gulianci - Dolna Mitropolia de la km 14 + 786 la km 24+ 150, districtul Pleven, pe o lungime totala de 15.664 km.
Rezultatul așteptat al proiectului este de 15.664 km (6.3 km - Dolj și 9.364 km - Pleven) de drumuri modernizate în zona transfrontalieră.
Partenerii proiecului sunt: Consiliul Judetean Dolj si Agentia pentru Infrastructura Rutiera, Bulgaria.
Proiectul a fost selectat pentru finanțare în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria, aflandu-se în etapa de implementare. Perioda de implementare a proiectului este de 36 luni, iar valoarea totală eligibilă a proiectului conform cererii de finanțare: 7,997,947.61 EUR.
Valoarea totală a activităților implementate de partenerul lider – Consiliul Județean Dolj este de 3,998,653.53 EUR din care contribuția proprie va fi de 79,973.07 EUR.

•    Proiectul ”Dolj - Montana: Pasi comuni pentru o mai bună conectivitate “ (”Dolj-Montana-Joint steps for a better connectivity”), DJ-MN: BET-CON ,ROBG – 375.
Proiectul va facilita conectarea mai bună a nodurilor secundare / terțiare la rețeaua TEN-T în Dolj si Montana, sporind, de asemenea, accesibilitatea în punctul de control la frontieră Bechet-Oryahovo. Modernizarea DJ561B Segarcea (DJ 561) -Zăval (DN55A), km 12 + 130-24 + 260 și a drumului II-81 Kostinbrod-Berkovitsa-Montana km 86 + 289-94 + 000 va îmbunătăți dezvoltarea și coordonarea sistemului de transport transfrontalier pentru o conexiune mai bună la rețeaua de transport TEN-T din județele Dolj si Montana.
Rezultatul proiectului va fi de 19,84 km (12,13 km-DJ și 7,71 km-MN) de drumuri modernizate în zona transfrontalieră.
Partenerii proiecului sunt: Consiliul Judetean Dolj si Agentia pentru Infrastructura Rutiera, Bulgaria.
Proiectul a fost selectat pentru finanțare în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria, aflandu-se în etapa de implementare. Perioda de implementare a proiectului este de 36 luni, iar valoarea totală eligibilă a proiectului conform cererii de finanțare: 7,689,268.62 EUR.
Valoarea totală a activităților implementate de partenerul lider – Consiliul Județean Dolj este de 4,699,999.89 EUR din care contribuția proprie va fi de 94,046.99 EUR.

AXA PRIORITARĂ 3: O REGIUNE SIGURĂ
Obiectivul Specific: 3.1 Îmbunătățirea managementului comun al riscului în aria transfrontalieră

•    „Reacţii coordonate şi eficiente ale autorităţilor în situaţii de urgenţă in regiunea Dolj-Vratsa” („Co-ordinated and efficient reactions of the authorities in the emergency situations in Dolj-Vratsa region”) a fost  depus de către Consiliul Judeţean Dolj, în parteneriat cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Oltenia” Dolj şi Administraţia Districtului Vratsa – Bulgaria.
Proiectul propune consolidarea sistemului de gestionare a riscurilor comune, prin furnizarea serviciilor de intervenție performante și a echipamentelor de salvare utilizate în cazul dezastrelor și a altor calamităţi naturale. Acesta a fost selectat pentru finantare şi se află în momentul de faţă în etapa de precontractare. Perioada de implementare a proiectului este de 36 luni  iar valoarea totală eligibila a proiectului este:  5,935,643,42 EUR. Valoare totala a activitatilor implementate de partenerul lider - Consiliul Judetan Dolj este de 2,924,182.88 EUR din care contributia proprie va fi in 58,483.65 EUR.

AXA PRIORITARĂ 2 – O REGIUNE VERDE
Obiectivul specific: 2.1 Îmbunătățirea utilizării sustenabile a patrimoniului natural și resursulor și patrimoniului cultural 

•    Proiectul ”Noi destinații în turismul transfrontalier” ( ”New destinations in cross-border tourism” ) -RO-BG-471 –TOUR-DEST a fost depus de catre
Obiectivul general al proiectului este de a promova cooperarea între instituții și oameni prin utilizarea resurselor culturale și naturale într-un mod turistic durabil.
Parteneri in proiect sunt Muzeul Olteniei Craiova si Municipalitatea Varshets, Bulgaria, Consiliul Judetean Dolj asigurand sprijin in implementarea proiectului.
Proiectul va crea o nouă resursă turistică în Varshets, respectiv un complex muzeal: Parcul și Centrul de informare Paleo cu o zonă de expoziție. In ceea ce priveste Muzeul Olteniei, se doreste dotarea sectiilor acestuia cu echipamente interactive si moderne: holograma, asistenti virtuali, totemuri interactive, precum si realizarea unui tur virtual si a unor evenimente culturale si stiintifice comune.
Perioada de implementare a proiectului este de 36 luni, iar valoarea proiectului este de 1.364.438,31 EUR, din care bugetul Muzeului Olteniei este de 459.451,36 EUR.


PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014 — 2020

AXA PRIORITARĂ 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională Prioritatea de investiții 6.1- Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale

•    „Modernizare DJ561 A, Giurgiţa (DJ561) – Urzica Mare-Urzicuţa – Afumaţi – Boureni – Băileşti - Balasan – Moţăţei Gară – Moţăţei (intersecţie DN56), tronson1”
Proiectul propune creșterea gradului de accesibilitate a unei comunități totale de 35.460 persoane din județul Dolj la rețeaua TEN – T, comunitate localizată atât în zona rurală formată din 5 comune străbătute de drumul județean DJ 561 A – tronson 1, cât și în municipiul Băilești. Proiectul va stimula mobilitatea în Regiunea Sud-Vest Oltenia, prin creșterea accesibilității zonelor rurale din comunele Giurgița, Afumați, Moțăței, Urzicuța precum și a municipiului Băilești la rețeaua TEN-T rutier, precum și la rutier și feroviar/naval-port. Acest proiect a fost selectat pentru finanțare şi se află în momentul de faţă în etapa de precontractare. Valoarea totală a proiectului este de: 127.561.434,63 lei (inclusiv TVA).

•    „Modernizare DJ561 A, Moţăţei (intersecţie DN56) – Dobridor – Unirea – Pleniţa – Lim. Jud. Mehedinţi, tronson 2”
Proiectul propune creșterea gradului de accesibilitate a unei comunităti totale de 15.384 persoane din județul Dolj la rețeaua TEN-T, comunitate localizată în zona rurală formată din 3 comune străbătute de drumul județean DJ561 A – tronson 2. Proiectul va stimula mobilitatea în Regiunea Sud-Vest Oltenia prin creșterea accesibilității zonelor rurale din comunele Plenița, Unirea, Moțăței, la rețeaua TEN-T rutier, precum și la rutier și feroviar/naval-port, dar și prin creșterea accesibilității județului Mehedinți, întrucat DJ561 A se va continua în județul vecin.                              Acest proiect a fost selectat pentru finanțare şi se află în momentul de faţă în etapa de precontractare. Valoarea totală a proiectului este de: 91.176.413,10 lei (inclusiv TVA).

PROIECTE AFLATE ÎN AȘTEPTARE

PROGRAMUL INTERREG V-A ROMANIA-BULGARIA 2014-2020
AXA PRIORITARĂ 1: O REGIUNE BINE CONECTATĂ
Obiectivul Specific: 1.1 Îmbunătățirea planificării, dezvoltării și coordonării sistemelor de transport transfrontalier pentru o mai bună conexiune la rețeaua de transport TEN-T

•    Proiectul "Montana - Dolj: acces mai bun, comunități mai apropiate“ (Montana – Dolj : Better access-closer communities (Acronym: MN-DJ: CLOSER) MN-DJ: CLOSER , ROBG – 390.
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea infrastructurii rutiere în zona transfrontalieră prin îmbunătățirea accesului dintre nodurile secundare și terțiare și rețeaua TEN-T din regiune.  Proiectul propus are în vedere modernizarea a două drumuri - Drumul II-81 Kostinbrod-Berkovica-Montana de la km 94 + 000 la km 101 + 199,48, districtul Montana și Drumul DJ561B Segarcea-Drănic de la km 0 + 000 la km 12 + 130, județul Dolj, cu o lungime totală de 19,32 km.
Partenerii proiecului sunt: Consiliul Judetean Dolj si Agentia pentru Infrastructura Rutiera, Bulgaria
Bugetul indicativ eligibil al proiectului este de 8.000.000 Euro, pentru ambii parteneri, în proporții relativ egale.

AXA PRIORITARĂ 2 – O REGIUNE VERDE
Obiectivul specific: 2.1 Îmbunătățirea utilizării sustenabile a patrimoniului natural și resursulor și patrimoniului cultural
 

•    Proiectul ”Valori culturale comune în literatura și arta transfrontalieră” (”Common cultural values in cross-border literature and art”)-LIT-ART-ROBG-530.
Partenerii proiectului sunt Municipalitatea Lom, Bulgaria, Consiliul Judetean Dolj si Biblioteca Judeteana Alexandru si Aristia Aman.
Obiectivul general a proiectului este de a îmbunătăți utilizarea durabilă a patrimoniului cultural din ambele regiuni. Proiectul propune o rețea de două centre expoziționale in Lom si Craiova (in incinta monumentului istoric de importanta nationala Casa memoriala a scriitoarei Elena Farago) dedicate valorilor culturale comune în artă și literatură. Noul centru expozitional transfrontalier din Craiova va fi dotat cu echipamente virtuale, interactive, de ultima generatie.
Valoarea orientativă a proiectului este de 1.319.644,26 EUR, din care bugetul partii romane este de 768.657,98 lei.

AXA PRIORITARĂ 3 – O REGIUNE SIGURA
Obiectivul specific: 3.1 Îmbunătățirea gestionării comune a riscurilor în zona transfrontalieră

•    Proiectul ”Prevenirea incendiilor forestiere în regiunea transfrontalieră Dolj și Lom, Montana” (”Preventing forest fire in Dolj and Lom, Montana cross border region”) PREF: FIRE, ROBG-409
Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea gestionării comune a riscurilor în zona transfrontalieră prin creșterea  capacității de reacție a actorilor specifici cu atribuții în combaterea incendiilor forestiere din zona transfrontalieră Dolj-Lom, Montana.
Parteneri in proiect sunt: Consiliul Judetean Dolj, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Oltenia, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean "Mihai Bravul" Dolj si Municipalitatea Lom.
Prin proiect se dorește consolidarea capacității instituționale și tehnice de gestionare în caz de dezastru și răspuns în situații de urgență printr-o  cooperare îmbunătățită la nivel operațional și îmbunătățirea capacității de răspuns prin extinderea logisticii existente cu noi echipamente dedicate.
Bugetul indicativ al proiectului este de 965.509,90 EUR, din care pentru partea romana: 466.404,48 EUR.

PROIECTE FINANȚATE ÎN CADRUL POR 2007-2013 CARE SE AFLĂ ÎN DERULARE:

•    „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea Ambulatoriului de specialitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova", finanţat în cadrul Axei prioritare 3: Îmbunătăţirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenţie 3.1 — „Reabilitarea /modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate", valoarea totala a proiectului fiind de 34.506.339,06 lei.
•    „ Centrul Internaţional Constantin Brâncuşi — Centru Turistic Interactiv", finanţat în cadrul Axei prioritare 5 — Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul de intervenţie 5.2 — Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea serviciilor turistice", valoarea totală a proiectului este de 32.151.648,76 lei.

PROIECTE FINANŢATE IN PERIOADA 2007-2013 AFLATE IN MONITORIZARE EX-POST

•    Personalul Serviciului raspunde de sustenabilitatea proiectelor in vederea monitorizarii ex-post a proiectelor:
•    POR 2007-2014:
•     Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea Ambulatoriului de specialitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova
•    Consolidare, restaurare PALATUL JEAN MIHAIL – MUZEUL DE ARTA CRAIOVA
•    Centru turistic pentru agrement şi sport
•    Extinderea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgenta in Regiunea Sud-Vest Oltenia
•    Optimizarea capacitatii de interventie in situatii de urgenta in Regiunea Sud – Vest Oltenia
•    POS Cresterea Competitivitatii Economice 2007-2014:
•    “Sistem informatic geografic de management agricol la CJ Dolj si UAT-uri”
•     “Implementarea unui sistem integrat de e-administratie la nivelul CJ Dolj si a unor UAT-uri din judetul Dolj”
•     „Sistem informatic integrat privind gospodăriile şi exploataţiile agricole din judeţul Dolj”
 

         

sigle

Programul operational sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice"
"Investitii pentru viitorul dumneavoastra"

 

Titlul proiectului:

"Implementarea unui sistem integrat de e-administratie la nivelul CJ Dolj si a unor UAT-uri din judetul Dolj"

Cod SMIS - CSNR 48401

 

Proiect cofinantat prin Fondul European de dezvoltare Regionala
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe operationale cofinantate
de Uniunea Europeana va invitam sa vizitati
www.fonduri-ue.ro

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

sigle

Programul operational sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice"
"Investitii pentru viitorul dumneavoastra"

 

Titlul proiectului:

"Sistem informatic geografic de management agricol la CJ Dolj si UAT-uri"

Cod SMIS - CSNR 48381

 

Proiect cofinantat prin Fondul European de dezvoltare Regionala
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe operationale cofinantate
de Uniunea Europeana va invitam sa vizitati
www.fonduri-ue.ro

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei


sigle

Programul operational sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice"
"Investitii pentru viitorul dumneavoastra"

 

Titlul proiectului:

"Sistem informatic integrat privind gospodariile si exploatatiile agricole din Judetul Dolj"

Cod SMIS - CSNR 48395

 

Proiect cofinantat prin Fondul European de dezvoltare Regionala
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe operationale cofinantate
de Uniunea Europeana va invitam sa vizitati
www.fonduri-ue.ro

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei