Anunț privind iniţierea procedurii de atribuire, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, de contracte de finanţare nerambursabilă din fondurile bugetului judeţului Dolj alocate pentru activităţi nonprofit de interes judeţean pentru anul 2021 în baza Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general - 01.07.2021

Inchide