Consiliul Judeţean Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu de către APM Dolj, pentru PLANUL JUDEŢEAN DE GESTIONARE A DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL DOLJ 2019-2025. Documentaţia care a stat la baza emiterii deciziei de emitere a Avizului de mediu se găseşte pe site-ul APM Dolj http://apmdj.anpm.ro, la sediul din str. Petru Rareş nr. 1, Craiova, jud. Dolj, pe site-ul Consiliului Judeţean Dolj www.cjdolj.ro şi la Consiliul Judeţean Dolj cu sediul în Municipiul Craiova, Str. Unirii, nr. 19, judeţul Dolj.     -  24.08.2021

Inchide