Proiecte de hotărâri ale ședinței ordinare din data de 29.02.2024, ora 14.00

 
NR. CRT. DATA ȘEDINȚEI CONȚINUTUL ARTICOLELOR DIN  HOTĂRÂRE

1

29.02.2024

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Dolj (comisia nr.5)

2

29.02.2024

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții pentru Muzeul Olteniei Craiova (comisia nr.4 și comisia nr.5)

3

29.02.2024

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Orășenesc ”Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni (comisia nr.4 și comisia nr.5)

4

29.02.2024

Proiect de hotărâre privind desemnarea de către Consiliul Județean Dolj a doi consilieri județeni care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al județului Dolj (comisia nr.5 și comisia nr.6)

5

29.02.2024

Proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciților Județului Dolj la Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor unele măsuri (comisia nr.3)

6

29.02.2024

Proiect de hotărâre privind aprobarea componentei inițiale a planului de selecție a administratorului cu drept de reprezentare legală a Societății OLTENIA BUSINESS PARK S.R.L. (comisia nr.3 și comisia nr.6)

7

29.02.2024

Proiect de hotărâre privind aprobarea componentei integrale a planului de selecție a administratorului cu drept de reprezentare legală a Societății OLTENIA BUSINESS PARK S.R.L. (comisia nr.3 și comisia nr.6)

8

29.02.2024

Proiect de hotărâre privind actualizarea actului constitutiv al Societății OLTENIA BUSINESS PARK S.R.L. (comisia nr.3 și comisia nr.6)

9

29.02.2024

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere și actualizarea valorii chiriilor pentru cabinetele din Centrul Medical Calea București și Centrul Medical Brazda lui Novac și modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr.31/2021 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

10

29.02.2024

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate întocmit în vederea concesionării terenului în suprafață totală de 3.000 mp, aflat în domeniul public al Județului Dolj, situat în localitatea Cârcea, Tarlaua 3, Parcela 40 (comisia nr.1)

11

29.02.2024

Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere în vederea achiziționării în comun a serviciilor de realizare a Studiului de fezabilitate cu elemente de D.A.L.I. pentru obiectivul de investiție Proiectul C11-PI1-8: „Traseu Euro Velo 6 Mehedinți – Dolj - Olt”, din Investiția I.4 „Implementarea a 3000 km de trasee cicloturistice la nivel național” finanțat din Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României, Componenta 11 – Turism și cultură (comisia nr.1 și comisia nr.2)

12

29.02.2024

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea și modernizarea clădirii publice în care se află sediul Poliției orașului Segarcea și al Secției 13 Poliție Rurală Segarcea (structura de investigații criminale), situată în str. Unirii nr.113 Segarcea, județul Dolj, în vederea creșterii rezistenței și stabilității acesteia și a scăderii emisiilor de carbon” (comisia nr.1 și comisia nr.2)

13

29.02.2024

Proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii obiectului de activitate al R.A. Aeroportul Internațional Craiova (comisia nr. 1 și comisia nr.3)

14

29.02.2024

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind stadiul realizării măsurilor cuprinse în Planul de menținere a calității aerului în județul DOLJ 2020-2025, pentru anul 2023 (comisia nr.2)

15

29.02.2024

Diverse – Raport asupra eficienței poliției pe anul 2023 prezentat de Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Dolj.

 
 
 
 Proiecte de hotărâri ale ședinței extraordinare din data de 12.02.2024, ora 11.00

 
NR. CRT. DATA ȘEDINȚEI CONȚINUTUL ARTICOLELOR DIN  HOTĂRÂRE

1

12.02.2024

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna, pe anul 2024 și estimările pe anii 2025-2027 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

2

12.02.2024

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Orășenesc ”Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni, pe anul 2024 și estimările pe anii 2025-2027 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

3

12.02.2024

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Medico-Sociale Amărăștii de Jos, pe anul 2024 și estimările pe anii 2025-2027 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

4

12.02.2024

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Medico-Sociale Bechet, pe anul 2024 și estimările pe anii 2025-2027 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

5

12.02.2024

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Medico-Sociale Brabova, pe anul 2024 și estimările pe anii 2025-2027 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

6

12.02.2024

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Medico-Sociale Cetate, pe anul 2024 și estimările pe anii 2025-2027 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

7

12.02.2024

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Medico-Sociale Melinești, pe anul 2024 și estimările pe anii 2025-2027 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

8

12.02.2024

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Medico-Sociale Plenița, pe anul 2024 și estimările pe anii 2025-2027 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

9

12.02.2024

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Medico-Sociale Sadova, pe anul 2024 și estimările pe anii 2025-2027 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

10

12.02.2024

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj, pe anul 2024 și estimările pe anii 2025-2027 (comisia nr.1 și comisia nr.6)

11

12.02.2024

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Dolj pe anul 2024 și estimările pe anii 2025-2027 (comisia nr.1 și comisia nr.3)

12

12.02.2024

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției Județene de Servicii Publice și Utilități Dolj pe anul 2024 și estimările pentru anii 2025-2027 (comisia nr.1 și comisia nr.3)

13

12.02.2024

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Muzeului Olteniei Craiova, pe anul 2024 și estimările pe anii 2025-2027 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

14

12.02.2024

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Muzeului de Artă Craiova, pe anul 2024 și estimările pe anii 2025-2027 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

15

12.02.2024

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Bibliotecii Județene ”Alexandru și Aristia Aman”, pe anul 2024 și estimările pe anii 2025-2027 și a bugetului de venituri și cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile al Bibliotecii Județene ”Alexandru și Aristia Aman”, pe anul 2024 și estimările pe anii 2025-2027 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

16

12.02.2024

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Școlii Populare de Arte și Meserii ”Cornetti”, pe anul 2024 și estimările pe anii 2025-2027 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

17

12.02.2024

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Județean Știința ”U” Craiova pe anul 2024 și estimările pe anii 2025-2027 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

18

12.02.2024

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj, pe anul 2024 și estimările pe anii 2025-2027 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

19

12.02.2024

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă ”Sf. Vasile” Craiova, pe anul 2024 și estimările pe anii 2025-2027 și a bugetului de venituri și cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă ”Sf. Vasile” Craiova, pe anul 2024 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

20

12.02.2024

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Școlii Gimnaziale Speciale ”Sf. Mina” Craiova, pe anul 2024 și estimările pe anii 2025-2027 și a bugetului de venituri și cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile al Școlii Gimnaziale Speciale ”Sf. Mina” Craiova, pe anul 2024 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

21

12.02.2024

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Liceului Tehnologic Special ”Beethoven”, pe anul 2024 și estimările pe anii 2025-2027 și a bugetului de venituri și cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile al Liceului Tehnologic Special ”Beethoven”, pe anul 2024 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

22

12.02.2024

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Liceului Tehnologic Special ”Pelendava”, pe anul 2024 și estimările pe anii 2025-2027 și a bugetului de venituri și cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile al Liceului Tehnologic Special ”Pelendava”, pe anul 2024 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

23

12.02.2024

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Dolj, pe anul 2024 și estimările pe anii 2025-2027 și a bugetului de venituri și cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Dolj, pe anul 2024 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

24

12.02.2024

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj pe anul 2024 și estimările pe anii 2025-2027 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

25

12.02.2024

Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al Societății Oltenia Business Park S.R.L. prin aport în numerar din partea Județului Dolj (comisia nr.1 și comisia nr.3)

26

12.02.2024

Proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciților Județului Dolj la S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. pentru a aproba în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor majorarea capitalului social prin aport în numerar (comisia nr.1 și comisia nr.3)

27

12.02.2024

Proiect de hotărâre privind alocarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului Dolj, pe anul 2024 și estimările pe anii 2025-2027, pentru finanțarea contribuției personalului neclerical angajat în unitățile de cult din județul Dolj  (comisia nr.1)

28

12.02.2024

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al creditului intern pe anul 2024 (comisia nr.1)

29

12.02.2024

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al județului Dolj, pe anul 2024 și estimările pe anii 2025-2027 (comisia nr.1)

30

12.02.2024

Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării și a protocolului de cooperare dintre UAT Județul Dolj prin Consiliul Județean Dolj și Inspectoratul Școlar Județean Dolj, pentru organizarea Galea Sportului Școlar Doljean (comisia nr.1 și comisia nr.4)

 
 
 
NR. CRT. DATA ȘEDINȚEI CONȚINUTUL ARTICOLELOR DIN  HOTĂRÂRE

1

26.01.2024

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării și a protocolului de cooperare dintre UAT Județul Dolj și Direcția Județeană de Sport Dolj, pentru premierea sportivilor și antrenorilor din județul Dolj care au obținut performanțe deosebite (comisia nr.1 și comisia nr.4)

2

26.01.2024

Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării și a protocolului de cooperare dintre UAT Județul Dolj prin Consiliul Județean Dolj și Asociația Județeană de Fotbal Dolj, pentru desfășurarea proiectului ”Gala Fotbalului Doljean” (comisia nr.1 și comisia nr.4)

3 26.01.2024

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții pentru Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Dolj (comisia nr.3 și comisia nr.5)

4 26.01.2024

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții pentru Clubul Sportiv Județean Știința ”U” Craiova (comisia nr.4 și comisia nr.5)

5 26.01.2024

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții pentru Muzeul Olteniei Craiova (comisia nr.4 și comisia nr.5)

6 26.01.2024

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al U.A.T. Județul Dolj în domeniul privat al U.A.T. Județul Dolj a 611 containere de tip clopot de 1,1 mc, în valoare de 1.818.336,00 lei, aferente proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Dolj” și modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr.64/2020 (comisia nr.1 și comisia nr.2)

7 26.01.2024

Proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciților județului Dolj la S.C. Parc Turism S.A. Craiova să convoace de îndată și să voteze în Adunarea Generală a Acționarilor unele măsuri (comisia nr.3)

8 26.01.2024

Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentanților legali ai Județului Dolj în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Parc Industrial Craiova S.A. pentru a vota măsurile dispuse de prevederile Legii nr.296/2023 (comisia nr.3 și comisia nr.5)

9 26.01.2024

Proiect de hotărâre privind organizarea procedurii de selecție și numire a administratorului cu drept de reprezentare legală a Societății OLTENIA BUSINESS PARK S.R.L. (comisia nr.3 și comisia nr.6)

10 26.01.2024

Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită, către Distribuție Energie Oltenia S.A. a unui teren în suprafață de 15,00 mp, situat în municipiul Craiova, strada Siretului, nr.11 (fost nr.13), aflat în domeniul privat al Județului Dolj, aferent Postului de transformare și Punctului de conexiune nr.3, situat în zona Catargiu (comisia nr.1)

11 26.01.2024

Proiect de hotărâre privind darea în administrare către S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. a terenului aferent investiției ”Extindere rețele de apă și canalizare în comunele Cârcea și Malu Mare – Extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare, inclusiv stație de pompare apă uzată și conductă de refulare pe str. Aeroportului (DJ 652A), comuna Cârcea, județul Dolj” (comisia nr.1 și comisia nr.2)

12 26.01.2024

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr.4 la Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr.265/12.12.2019 privind procedura de expropriere a imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică ”Reabilitare și extindere aducțiune fir II Isvarna – Craiova (comisia nr.2 și comisia nr.6)

13 26.01.2024

Proiect de hotarâre privind aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Dolj pentru anul 2024 (comisia nr.6)

Proiect de hotărâre în afara ordinii de zi 26.01.2024

Proiect de hotarâre privind aprobarea documentatie tehnico-economice - faza DALI - pentru obiectivul de investitii "Desfintrea partiala Corp C1 - Sectia Radioterapie si Brahiterapie, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova" (comisia nr. 1 si comisia nr. 2)

Proiect de hotărâre în afara ordinii de zi 26.01.2024 Proiect de hotarâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr. 126/ 28.04.2023 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 50.000.000 lei în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes județean (comisia nr. 1)
     
 
 Proiecte de hotărâri ale ședinței ordinare din data de 19.01.2024, ora 12.00

NR. CRT. DATA ȘEDINȚEI CONȚINUTUL ARTICOLELOR DIN  HOTĂRÂRE

1

19.01.2024

Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pe unităţi administrativ-teritoriale, pe anul 2024 și estimările pe anii 2025-2027   (comisia nr.1)

2

19.01.2024

Proiect de hotărâre privind repartizarea cotei din impozitul pe venit în valoare de 36.829 mii lei reprezentând fond la dispoziția consiliului județean, pe unități administrativ-teritoriale, pe anul 2024 și repartizarea pe unități administrativ teritoriale a estimărilor pe anii 2025-2027 a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și a cotelor defalcate din impozitul pe venit (comisia nr.1)

3 19.01.2024

Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ special din județul Dolj pentru anul școlar 2024 – 2025 (comisia nr.4)

Proiect de hotărâre în afara ordinii d zi 19.01.2024 Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii unitare medie la nivel național aferentă sumei forfetare lunare pentru transportul elevilor(comisia nr.4)
     

 

   


 
 
Inchide