Județ de graniță, străjuit la sud de apele Dunării, Doljul s-a aflat, în decursul milenarei sale existențe, la răscruce de civilizații și în prima linie a unor evenimente definitorii, mărturie fiind numeroasele vestigii care vorbesc despre geneza poporului nostru. Astăzi, bătrânul fluviu este mai puțin hotar și mai mult punte de legătură, în jurul căreia se dezvoltă cooperarea fără frontiere între România și Bulgaria.

 

Doljul și capitala sa, Craiova, sunt meleaguri încărcate de istorie, dar și un vechi pol al artelor și al științelor, leagăn al unei întregi galerii de personalități de talie națională și internațională, precum Nicolae Titulescu, Titu Maiorescu, Petrache Poenaru, Marin Sorescu, Tudor Gheorghe sau inegalabilul Constantin Brâncuși. Prestigiul trecutului este perpetuat, în zilele noastre, de un centru educațional de elită și de o multitudine de instituții culturale reprezentative în domeniile lor, fie că vorbim despre muzică, teatru, arte plastice sau literatură.

 

Județul Dolj este unul dintre cele mai mari din România, cu o suprafață totală de 7.414 km2, o populație de circa 700.000 de locuitori și un număr de 111 unități administrativ-teritoriale: 3 municipii (Craiova, Calafat, Băilești), 4 orașe (Filiași, Segarcea, Bechet, Dăbuleni) și 104 comune (cu 364 de sate).

 
Multe dintre elementele care conturează specificul Doljului la nivel regional și național se constituie și în puncte forte ale județului:
  • un aeroport internațional care asigură legătura, prin curse directe, cu importante metropole europene;
  • situarea la granița cu Bulgaria și accesul direct la Dunăre, pe o lungime de 150 de kilometri, cu trei porturi fluviale, precum și un pod rutier și feroviar, între Calafat și Vidin;
  • o infrastructură rutieră generoasă, măsurând peste 2.400 de kilometri, dintre care aproape jumătate reprezintă drumuri județene;
  • o rețea feroviară cu 225 de kilometri de cale ferată și cea mai mare gară din regiune, la Craiova, situată pe magistrala națională electrificată București-Timișoara;
  • acces la rețeaua europeană de transport, Doljul fiind străbătut de două coridoare (Rin – Dunăre și Orient/ Est- Mediteraneean);
  • una dintre cele mai ridicate ponderi din România în privința terenurilor cu destinație agricolă (aproape 80 % din suprafața județului);
  • o rețea de unități educaționale extinsă și diversificată, care include două universități de stat cu tradiție și o universitate privată;
  • un număr mare de monumente istorice și un bogat patrimoniu cultural imaterial.
 

Acestea sunt câteva dintre argumentele care poziționează Doljul drept un județ atractiv, accesibil, cu o largă deschidere către Europa și cu un real potențial. 

 

Pentru mai multe informații, accesați DiscoverDolj - Bine veniși! Ce ne face Doljul perfect și simplu?

Inchide