Începând cu data de 13.09.2021 va începe distribuția de lapte și produse lactate, produse de panificație și mere în cadrul Programului pentru Școli al României la unitățile școlare beneficiare ale O.G. nr. 13/2017 și H.G. nr. 640/2017 din județul Dolj, în urma încheierii contractelor subsecvente între Consiliul Județean Dolj și S.C. SIMULTAN S.R.L. (contract nr. 63/31.08.2021 - lapte și produse lactate), Asocierea S.C. ISIS PAN S.R.L. - S.C. GTPD S.R.L. - S.C. BISCOTTO S.R.L. (contract nr. 62/30.08.2021 - produse de panificație) și S.C. MATRA S.R.L. (contract nr. 64/31.08.2021 - mere) ;

În data de 28.09.2017 a fost încheiat contractul de furnizare nr. 64 între Consiliul Județean Dolj și Dorna Lactate S.A. cu privire la ”Furnizarea şi distribuirea produselor lactate pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădininiţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, pentru anul şcolar 2017 – 2018 din judeţul Dolj”;

Consiliul Județean Dolj a demarat procedura de achiziție și a încheiat contractul sus menționat în conformitate cu prevederile O.U.G. 96/2002, respectând prevederile art.24 alin. (3) din H.G. 640/2017 publicat în Monitorul Oficial nr. 736/13.09.2017 în care se menționează că ”Procedurile de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică aflate în curs de desfăşurare continuă a se derula potrivit legislaţiei aplicabile la momentul iniţierii lor”. Durata contractului este de 150 de zile de școlarizare, respectiv perioada anului școlar 2017-2018, începând cu data de 04.10.2017 până la data de 15.06.2018;La nivelul județului Dolj vor primi produse lactate un număr de aproximativ 59.801 de beneficiari;

În data de 18.12.2017 a fost încheiat contractul de furnizare nr. 95 între Consiliul Județean Dolj și S.C. Achiziție și Dezvoltare S.R.L. cu privire la ”Furnizarea şi distribuirea produselor de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădininiţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, pentru anul şcolar 2017 – 2018 din judeţul Dolj”; 

Consiliul Județean Dolj a demarat procedura de achiziție și a încheiat contractul sus menționat în conformitate cu prevederile O.U.G. 96/2002, respectând prevederile art.24 alin. (3) din H.G. 640/2017 publicat în Monitorul Oficial nr. 736/13.09.2017 în care se menționează că ”Procedurile de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică aflate în curs de desfăşurare continuă a se derula potrivit legislaţiei aplicabile la momentul iniţierii lor”.Durata contractului este de 94 de zile de școlarizare, respectiv perioada anului școlar 2017-2018, începând cu data de 15.01.2018 până la data de 15.06.2018; La nivelul județului Dolj vor primi produse de panificație un număr de aproximativ 59.801 de beneficiari; 


 

 

Inchide