Proiecte de hotărâri ale ședinței extraordinare din data de 30.05.2022, ora 11.00         

 
 
Proiecte de hotărâri ale ședinței ordinare din data de 25.05.2022, ora 14.00         

 
NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
CONȚINUTUL ARTICOLELOR DIN  HOTĂRÂRE
1
25.05.2022
2
25.05.2022
3
25.05.2022
4
25.05.2022
5
25.05.2022
6
25.05.2022
7
25.05.2022
8
25.05.2022
9
25.05.2022
10
25.05.2022
11
25.05.2022
12
25.05.2022
13
25.05.2022
14
25.05.2022
15
25.05.2022
16
25.05.2022
17
25.05.2022
18
25.05.2022
19
25.05.2022
20
25.05.2022
21
25.05.2022
22
25.05.2022
23
25.05.2022
24
25.05.2022
25
25.05.2022
Proiect de hotărâre în afara ordinii de zi
25.05.2022
Proiect de hotărâre în afara ordinii de zi
25.05.2022
 
 
Proiecte de hotărâri ale ședinței ordinare din data de 19.04.2022, ora 14.00         

 
NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
CONȚINUTUL ARTICOLELOR DIN  HOTĂRÂRE
1
19.04.2022
2
19.04.2022
3
19.04.2022
4
19.04.2022
5
19.04.2022
6
19.04.2022
7
19.04.2022
8
19.04.2022
9
19.04.2022
10
19.04.2022
11
19.04.2022
12
19.04.2022
13
19.04.2022
14
19.04.2022
15
19.04.2022
16
19.04.2022
17
19.04.2022
18
19.04.2022
19
19.04.2022
20
19.04.2022
21
19.04.2022
22
19.04.2022
23
19.04.2022
 
Proiecte de hotărâri ale ședinței ordinare din data de 31.03.2022, ora 14.00         

 
NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
CONȚINUTUL ARTICOLELOR DIN  HOTĂRÂRE
1
31.03.2022
2
31.03.2022
3
31.03.2022
4
31.03.2022
5
31.03.2022
6
31.03.2022
7
31.03.2022
8
31.03.2022
9
31.03.2022
10
31.03.2022
11
31.03.2022
12
31.03.2022
13
31.03.2022
14
31.03.2022
15
31.03.2022
16
31.03.2022
17
31.03.2022
18
31.03.2022
19
31.03.2022
20
31.03.2022
21
31.03.2022
22
31.03.2022
23
31.03.2022
24
31.03.2022
25
31.03.2022
26
31.03.2022
27
31.03.2022
28
31.03.2022
29
31.03.2022
30
31.03.2022
31
31.03.2022
32
31.03.2022
33
31.03.2022
34
31.03.2022
35
31.03.2022
36
31.03.2022
37
31.03.2022
38
31.03.2022
39
31.03.2022
40
31.03.2022
Proiect de hotărâre în afara ordinii de zi
31.03.2022
Proiect de hotărâre în afara ordinii de zi
31.03.2022
Proiect de hotărâre în afara ordinii de zi
31.03.2022
 
Proiecte de hotărâri ale ședinței ordinare din data de 24.02.2022, ora 14.00         

 
NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
CONȚINUTUL ARTICOLELOR DIN  HOTĂRÂRE

1

24.02.2022

Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Internațional Craiova pe anul 2022 (comisia nr. 1 și comisia nr. 3)

2

24.02.2022

Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării numărului de burse de ajutor social pentru elevii din învățământul special de stat pentru perioada februarie-august 2022 (comisia nr.1 și comisia nr. 4)

3

24.02.2022

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării bugetului local al județului Dolj pe anul 2022 și modificarea listei sinteză a obiectivelor de investiții pentru anul 2022 (comisia nr. 1)

4

24.02.2022

Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna (comisia nr. 4 și comisia nr.5)

5

24.02.2022

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului județean Dolj în Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director adjunct la Liceul Tehnologic Special „Beethoven” Craiova (comisia nr. 4)

6

24.02.2022

Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării și a protocolului de cooperare dintre UAT Dolj prin Consiliul Județean Dolj și Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” în vederea organizării unor activități cu ocazia sărbătoririi Zilei Olteniei (comisia nr. 1 și comisia nr.4)

7

24.02.2022

Proiect de hotărâre privind mandatarea împuternicitului județului Dolj la SC Compania de Apă Oltenia S.A. să aprobe unele măsuri în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din luna martie 2022 (comisia nr.1 și comisia nr.3 )

8

24.02.2022

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Revizuirea planului de management al ariilor naturale protejate ROSC10045 Coridorul Jiului, ROSPA0010 Bistreț și rezervațiile naturale locul fosilifer Drănic – 2391 și Pădurea Zăval IV.33, cod SMIS:150549 și a cheltuielilor aferente (comisia nr. 1 și comisia nr. 2)

9

24.02.2022

Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între UAT Județul Dolj, UAT Cernătești și Muzeul Olteniei în vederea realizării obiectivului de punere în valoare a potențialului turistic și cultural al comunei Cernătești (comisia nr.4)

10

24.02.2022

Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru emiterea de avize, acorduri prealabile, autorizații de amplasare și/sau acces în zona drumurilor județene și pentru utilizarea amprizei, a zonei de siguranță a drumurilor județene aflate în proprietatea Județului Dolj și în administrarea S.P.L.D.P. Dolj S.A. aplicate de S.P.L.D.P. Dolj S.A. (comisia nr.1 și comisia nr.3 )

11

24.02.2022

Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al Universității de Medicină și Farmacie din Craiova asupra imobilului teren în suprafață de 1760 mp situat în Municipiul Craiova, str. Tabaci nr.1 aflat în domeniul public al Județului Dolj (comisia nr.1 și comisia nr.4 )

12

24.02.2022

Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii unui raport de evaluare în vederea stabilirii nivelului minim al redevenței pentru concesionarea a două cabinete medicale situate în dispensarul medical din Craiova, str. Siretului nr. 11 (fost nr. 13) Dolj (comisia nr.1 și comisia nr.4 )

13

24.02.2022

Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării trecerii unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Direcției pentru Agricultură Județeană Dolj în domeniul public al județului Dolj(comisia nr.1)

14

24.02.2022

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate  din bugetul Consiliului Județean Dolj (comisia nr.6)

Proiect de hotărâre în afara ordinii de zi
24.02.2022
 
 
Proiecte de hotărâri ale ședinței extraordinare din data de 10.02.2022, ora 14.00         

 
NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
CONȚINUTUL ARTICOLELOR DIN  HOTĂRÂRE

1

10.02.2022

Proiect de hotărâre privind alocarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului Dolj, pe anul 2022 şi estimările pe anii 2023-2025, reprezentând plata contribuţiei pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din judeţul Dolj (comisia nr.1)

2

10.02.2022

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Liceului Tehnologic Special „Beethoven”, pe anul 2022 şi estimările pe anii 2023-2025 şi a bugetului de venituri și cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile al Liceului Tehnologic Special „Beethoven”, pe anul 2022 şi estimările pe anii 2023-2025 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

3

10.02.2022

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Dolj, pe anul 2022 şi estimările pe anii 2023-2025 şi a bugetului de venituri și cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Dolj, pe anul 2022 şi estimările pe anii 2023-2025 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

4

10.02.2022

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Liceului Tehnologic Special Pelendava Craiova, pe anul 2022 şi estimările pe anii 2023-2025 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

5

10.02.2022

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Școlii Gimnaziale Speciale „Sf. Mina” Craiova, pe anul 2022 şi estimările pe anii 2023-2025 şi a bugetului de venituri și cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile a Școlii Gimnaziale Speciale „Sf. Mina” Craiova, pe anul 2022 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

6

10.02.2022

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Sf. Vasile” Craiova, pe anul 2022 şi estimările pe anii 2023-2025 şi a bugetului de venituri și cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Sf. Vasile” Craiova, pe anul 2022 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

7

10.02.2022

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Bibliotecii Judeţene „Alexandru şi Aristia Aman”, pe anul 2022 şi estimările pe anii 2023-2025 şi a bugetului de venituri și cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile al Bibliotecii Judeţene „Alexandru şi Aristia Aman”, pe anul 2022 şi estimările pe anii 2023-2025 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

8

10.02.2022

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Dolj, pe anul 2022 şi estimările pe anii 2023-2025 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

9

10.02.2022

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Şcolii Populare de Arte şi Meserii ,,Cornetti”, pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

10

10.02.2022

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Muzeului de Artă Craiova,  pe anul 2022 şi estimările pe anii 2023-2025 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

11

10.02.2022

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Muzeului Olteniei Craiova,  pe anul 2022 şi estimările pe anii 2023-2025 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

12

10.02.2022

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Clubului Sportiv Județean Știința „U” Craiova pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

13

10.02.2022

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Dolj  pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025 (comisia nr.1 și comisia nr.3)

14

10.02.2022

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției Judeţene de Servicii Publice şi Utilităţi Dolj pe anul 2022 şi estimările pe anii 2023 – 2025 (comisia nr.1 și comisia nr.3)

15

10.02.2022

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj pentru anul 2022 şi estimările pentru anii 2023-2025 (comisia nr.1 și comisia nr.2)

16

10.02.2022

Proiect de hotărâre privind bugetul de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj, pe anul 2022 şi estimările pe anii 2023-2025 (comisia nr.1 și comisia nr.6)

17

10.02.2022

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului „Aşezămintele Brâncoveneşti” Dăbuleni pe anul 2022 şi estimările pe anii 2023 – 2025 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

18

10.02.2022

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna, pe anul 2022 şi estimările pe anii 2023 – 2025 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

19

10.02.2022

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii Medico-Sociale Amărăştii de Jos, pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

20

10.02.2022

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii Medico-Sociale Bechet, pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

21

10.02.2022

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii Medico-Sociale Brabova, pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

22

10.02.2022

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii Medico-Sociale Cetate, pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

23

10.02.2022

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii Medico-Sociale Melineşti, pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

24

10.02.2022

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii Medico-Sociale Pleniţa, pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

25

10.02.2022

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii Medico-Sociale Sadova, pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

26

10.02.2022

Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 26.782,00 mii lei din excedentul bugetar al anului 2021 pentru finanţarea unor cheltuieli ale secţiunii de dezvoltare în anul 2022 (comisia nr.1)

27

10.02.2022

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului creditului intern pe anul 2021 şi a bugetului de venituri şi cheltuieli al creditului intern pe anul 2022 (comisia nr.1)

28

10.02.2022

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al judeţului Dolj, pe anul 2022 şi estimările pe anii 2023-2025 (comisia nr.1)

29

10.02.2022

Proiect de hotărâre privind mandatarea ADI ECODOLJ pentru aprobarea Actului Adițional nr.5 la Contractul nr.370/22.05.2018 ”Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj și operarea stației de sortare și transfer Goicea” și a tarifelor aferente (comisia nr.2 și comisia nr.6)

30

10.02.2022

Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită Direcției Județene de Servicii Publice și Utilități Dolj a imobilului situat în Municipiul Craiova, str.Mihai Viteazul, nr.16, județul Dolj (comisia nr.1 și comisia nr.5)

 
Proiecte de hotărâri ale ședinței ordinare din data de 31.01.2022, ora 14.00         

 
NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
CONȚINUTUL ARTICOLELOR DIN  HOTĂRÂRE
1
31.01.2022
Depunerea jurământului prevăzut la art.117 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, de către supleantul al cărui mandat de consilier județean a fost validat prin încheiere civilă, pronunțată de Tribunalul Dolj în Dosarul nr.220/63/2022.
2
31.01.2022
3
31.01.2022
4
31.01.2022
5
31.01.2022
6
31.01.2022
7
31.01.2022
8
31.01.2022
9
31.01.2022
10
31.01.2022
11
31.01.2022
12
31.01.2022
13
31.01.2022
14
31.01.2022
15
31.01.2022
 
Proiecte de hotărâri ale ședinței extraordinare din data de 12.01.2022, ora 12.00         

 
NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
CONȚINUTUL ARTICOLELOR DIN  HOTĂRÂRE

1

12.01.2022

2

12.01.2022

3

12.01.2022

Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile contractuale din cadrul Direcției Județene de Servicii Publice și Utilități Dolj

4

12.01.2022

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Dolj nr. 99/2020 privind darea în administrare temporară a furnizării serviciului de operare a instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul proiectului ,,Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Dolj,,

5
12.01.2022

Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru activitatea de sortare a deșeurilor in Stația de sortare Craiova-Mofleni în cadrul proiectului “Sistem de management integrat al deșeurilor în  județul Dolj”

6

12.01.2022

Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 269/2004,încheiat între Consiliul Judeţean Dolj şi S.C. DR. BÎRŢAN AURORA-CARMEN S.R.L. pentru spaţiul situat în dispensarul medical str. Siretului, nr.11 (fost 13), Municipiul Craiova

7

12.01.2022
 
8  12.01.2022
9  12.01.2022
 
 
 
Proiecte de hotărâri ale ședinței extraordinare din data de 29.12.2021, ora 14.00         

 
NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
CONȚINUTUL ARTICOLELOR DIN  HOTĂRÂRE

1

29.12.2021

Depunerea jurământului prevăzut la art.117 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, de către supleantul al cărui mandat de consilier județean a fost validat prin încheiere civilă, pronunțată de Tribunalul Dolj în Dosarul nr.7876/63/2021.

2

29.12.2021

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Dolj, pe anul 2021 (comisia nr.1)

3

29.12.2021

Proiect de hotărâre privind declararea de interes public județean a bunului imobil-clădire ”Extindere și modernizare unitate primiri urgențe la Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova” precum și înscrierea acestuia în domeniul public al Județului Dolj (comisia nr.1)

4

29.12.2021

Proiect de hotărâre privind menținerea salariilor de baza pentru personalul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj și personalul instituțiilor subordonate Consiliului Județean Dolj ale căror salarii au fost stabilite prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj (comisia nr.5)

Proiect de hotărâre în afara ordinii de zi
29.12.2021
 
 
Proiecte de hotărâri ale ședinței ordinare din data de 17.12.2021, ora 12.00         

 
NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
CONȚINUTUL ARTICOLELOR DIN  HOTĂRÂRE
1
17.12.2021
2
17.12.2021
3
17.12.2021
4
17.12.2021
5
17.12.2021
6
17.12.2021
7
17.12.2021
8
17.12.2021
9
17.12.2021
10
17.12.2021
11
17.12.2021
12
17.12.2021
13
17.12.2021
14
17.12.2021
15
17.12.2021
16
17.12.2021
17
17.12.2021
18
17.12.2021
19
17.12.2021
20
17.12.2021
21
17.12.2021
22
17.12.2021
23
17.12.2021
 
 
Proiecte de hotărâri ale ședinței extraordinare din data de 13.12.2021, ora 10.00         

 
 
Proiecte de hotărâri ale ședinței ordinare din data de 25.11.2021, ora 14.00         

 
NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
CONȚINUTUL ARTICOLELOR DIN  HOTĂRÂRE

1

25.11.2021

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Orășenesc ”Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni pe anul 2021 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

2

25.11.2021

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Bibliotecii Județene ”Alexandru și Aristia Aman”, pe anul 2021 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

3

25.11.2021

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile primite de Biblioteca Județeană ”Alexandru și Aristia Aman”, pe anul 2021 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

4

25.11.2021

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Dolj, pe anul 2021 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

5

25.11.2021

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj, pe anul 2021 (comisia nr.1 și comisia nr.6)

6

25.11.2021

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Medico-Sociale Melinești, finanțat din venituri proprii și din sursele bugetului propriu al Județului Dolj, pe anul 2021 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

7

25.11.2021

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Medico-Sociale Brabova, finanțat de la bugetul de stat, prin Direcția de Sănătate Publică Dolj, din venituri proprii și din sursele bugetului propriu al Județului Dolj, cu sumele ce depășesc costul standard/an/pat, pe anul 2021 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

8

25.11.2021

Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de cooperare dintre Consiliul Județean Dolj și Asociația Umanitară pentru Protejarea și Sprijinirea Răniților, Invalizilor și Urmașilor celor Căzuți în Timpul Revoluției din Decembrie 1989 – Dolj în vederea organizării de activități comemorative și festive pentru marcarea zilei de 22 decembrie, Ziua Victoriei Revoluției Române și a Libertății (comisia nr.1)

9

25.11.2021

Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării și a protocolului de cooperare dintre Consiliul Județean Dolj și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Dolj pentru premierea sportivilor și antrenorilor din județul Dolj care au obținut performanțe deosebite în anul 2021 comisia nr.1 și comisia nr.4)

10

25.11.2021

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Dolj, pe anul 2021 (comisia nr.1)

11

25.11.2021

Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare a R.A. Aeroportul Internațional Craiova (comisia nr.3 și comisia nr.5)

12

25.11.2021

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții pentru Muzeul Olteniei Craiova (comisia nr.4 și comisia nr.5)

13

25.11.2021

Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Dolj (comisia nr.6)

14

25.11.2021

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Dolj (comisia nr.6)

15

25.11.2021

Proiect de hotărâre privind înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Județean Dolj în Consiliul de Administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna (comisia nr.4)

16

25.11.2021

Proiect de hotărâre privind mandatarea împuternicitului județului Dolj la S.C. Compania de Apă ”Oltenia” S.A. să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor  unele măsuri (comisia nr.3)

17

25.11.2021

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr.209/15.12.2020 privind aprobarea proiectului ”Creșterea gradului de utilizare a internetului în activitatea educațională a instituțiilor de învățământ special din județul Dolj” (comisia nr.4)

18

25.11.2021

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr.160/2021 privind aprobarea proiectului ”Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova” și a cofinanțării de 2% din valoarea eligibilă a proiectului ”Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova” (comisia nr.2 și comisia nr.3)

19

25.11.2021

Proiect de hotărâre privind modificarea Studiului de fezabilitate cu elemente de DALI – Anexa nr.1 și Indicatorii tehnico-economici – Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr.158/2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova” (comisia nr.2 și comisia nr.3)

20

25.11.2021

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza SF, pentru proiect mixt, completat cu elemente specifice din Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții – pentru obiectivul de investiții ”Modernizare și extindere parcare Aeroport Internațional Craiova” (comisia nr.2 și comisia nr.3)

21

25.11.2021

Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a unui imobil (format din teren și construcții) din domeniul public al unității administrativ-teritoriale comuna Cernătești, județul Dolj, în domeniul public al unității administrativ-teritoriale județul Dolj (comisia nr.1)

22

25.11.2021

Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova asupra unui teren și închirierea prin licitație publică a unor terenuri aparținând domeniului public al Județului Dolj, situate în Municipiul Craiova, Str. Tabaci, Nr.1 (comisia nr.1)

23

25.11.2021

Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr.1 la Hotărârea nr.214/29.09.2021 a Consiliului Județean Dolj privind închirierea prin licitație publică a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al Județului Dolj și în administrarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova (comisia nr.1 și comisia nr.4)

 
Proiecte de hotărâri ale ședinței extraordinare din data de 04.11.2021, ora 11.00         

 
NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
CONȚINUTUL ARTICOLELOR DIN  HOTĂRÂRE
1
04.11.2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general cuprinzând categoriile de cheltuieli care se pot finanța de la bugetul de stat, categoriile de cheltuieli care se pot finanța de la bugetul local, precum și a caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție ,,Modernizare DJ 606A Breasta (DJ 606) – Obedin – Mihaița – Potmelțu – Coțofenii din Dos – Scaiești – Valea lui Pătru – Salcia – Argetoaia (DJ 606C) – Iordăchești – Piria – Jud. Mehedinti, km 0+000 – 43+226”, LOT 1 – km 0 + 000 – km 18 + 225 (intersecție cu DJ 606F) conform Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgenta a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții ,,Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin (1) lit. c) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 95/2021 (comisia nr.2).
2
04.11.2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general cuprinzând categoriile de cheltuieli care se pot finanța de la bugetul de stat, categoriile de cheltuieli care se pot finanța de la bugetul local, precum și a caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție ,,Modernizare DJ 606A Breasta (DJ 606) – Obedin – Mihaița – Potmelțu – Coțofenii din Dos – Scaiești – Valea lui Pătru – Salcia – Argetoaia (DJ 606C) – Iordăchești – Piria – Jud. Mehedinti, km 0+000 – 43+226”, LOT 2 – km 18 + 225 (intersecție cu DJ 606F) – km 43+226 (lim. jud. Mehedinți) conform Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgenta a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții ,,Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin (1) lit. c) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 95/2021 (comisia nr.2).
Proiect de hotărâre în afara ordinii de zi
04.11.2021
Proiect de hotărâre în afara ordinii de zi
04.11.2021

Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare prin Programul Național de Investiţii „Anghel Saligny” și a Devizului general actualizat cuprinzând categoriile de cheltuieli care se pot finanța de la bugetul de stat, categoriile de cheltuieli care se pot finața de la bugetul local, precum și a caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție  ,,Modernizare DJ 652B, DN 65C – Calinesti, lim. Jud. Olt, km 0+000 – 4+430”conform Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgenta a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții ,,Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții prevazute la art. 4 alin (1) lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2021

 
Proiecte de hotărâri ale ședinței ordinare din data de 28.10.2021, ora 14.00         

 
NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
CONȚINUTUL ARTICOLELOR DIN  HOTĂRÂRE
1
28.10.2021
2
28.10.2021
3
28.10.2021
4
28.10.2021
5
28.10.2021
6
28.10.2021
7
28.10.2021
8
28.10.2021
9
28.10.2021
10
28.10.2021
11
28.10.2021
12
28.10.2021
13
28.10.2021
14
28.10.2021
15
28.10.2021
16
28.10.2021
17
28.10.2021
18
28.10.2021
19
28.10.2021
20
28.10.2021
21
28.10.2021
22
28.10.2021
23
28.10.2021
24
28.10.2021
25
28.10.2021
26
28.10.2021
27
28.10.2021
 
Proiecte de hotărâri ale ședinței ordinare din data de 29.09.2021, ora 14.00         

 

NR. CRT.

DATA ȘEDINȚEI

CONȚINUTUL ARTICOLELOR DIN  HOTĂRÂRE

1

29.09.2021

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Orășenesc ”Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni pe anul 2021 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

2

29.09.2021

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Medico-Sociale Amărăștii de Jos, finanțat de la bugetul de stat, prin Direcția de Sănătate Publică Dolj, din venituri proprii și din sursele bugetului propriu al Județului Dolj, cu sumele ce depășesc costul standard/an/pat, pe anul 2021 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

3

29.09.2021

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Medico-Sociale Brabova, finanțat de la bugetul de stat, prin Direcția de Sănătate Publică Dolj, din venituri proprii și din sursele bugetului propriu al Județului Dolj, cu sumele ce depășesc costul standard/an/pat, pe anul 2021 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

4

29.09.2021

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Medico-Sociale Bechet, finanțat de la bugetul de stat, prin Direcția de Sănătate Publică Dolj, din venituri proprii și din sursele bugetului propriu al Județului Dolj, cu sumele ce depășesc costul standard/an/pat, pe anul 2021 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

5

29.09.2021

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Medico-Sociale Cetate, finanțat din venituri proprii și din sursele bugetului propriu al Județului Dolj, cu sumele ce depășesc costul standard/an/pat, pe anul 2021 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

6

29.09.2021

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Medico-Sociale Melinești, finanțat din venituri proprii și din sursele bugetului propriu al Județului Dolj, cu sumele ce depășesc costul standard/an/pat, pe anul 2021 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

7

29.09.2021

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Medico-Sociale Plenița, finanțat de la bugetul de stat, prin Direcția de Sănătate Publică Dolj, din venituri proprii și din sursele bugetului propriu al Județului Dolj, cu sumele ce depășesc costul standard/an/pat, pe anul 2021 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

8

29.09.2021

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Medico-Sociale Sadova, finanțat de la bugetul de stat, prin Direcția de Sănătate Publică Dolj, din venituri proprii și din sursele bugetului propriu al Județului Dolj, cu sumele ce depășesc costul standard/an/pat, pe anul 2021 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

9

29.09.2021

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției Județene de Pază și Servicii Dolj, pe anul 2021 (comisia nr.1 și comisia nr.3)

10

29.09.2021

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Muzeului Olteniei Craiova, pe anul 2021 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

11

29.09.2021

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj, pe anul 2021 (comisia nr.1 și comisia nr.6)

12

29.09.2021

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Muzeului de Artă Craiova, pe anul 2021 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

13

29.09.2021

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Bibliotecii Județene ”Alexandru și Aristia Aman”, pe anul 2021 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

14

29.09.2021

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Județean Știința ”U” Craiova, pe anul 2021 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

15

29.09.2021

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Dolj, finanțat din bugetul propriu județean, pe anul 2021 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

16

29.09.2021

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj, pentru anul 2021 (comisia nr.1 și comisia nr.3)

17

29.09.2021

Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării și a protocolului de cooperare dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul Dolj prin Consiliul Județean Dolj și Fundația – Revista Scrisul Românesc în vederea realizării proiectului ”Colocviile tematice Scrisul Românesc – 2021, Ediția a XVI-a” (comisia nr.1 și comisia nr.4)

18

29.09.2021

Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării și a protocolului de cooperare dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul Dolj prin Consiliul Județean Dolj și S.C. AIUS PrintEd S.R.L., în vederea realizării proiectului ”Cultura la ea acasă – Centenarul nașterii lui Adrian Marino  (comisia nr.1 și comisia nr.4)

19

29.09.2021

Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării și a protocolului de cooperare dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul Dolj prin Consiliul Județean Dolj și Asociația Națională Cultul Eroilor ”Regina Maria” – Filiala Județului Dolj ”Frații Buzești” în vederea organizării unor activități cu ocazia sărbătoririi Zilei Armatei Române și Zilei Naționale a României (comisia nr.1 și comisia nr.4)

20

29.09.2021

Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, alocate județului Dolj la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021, pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene (comisia nr.1)

21

29.09.2021

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Dolj, pe anul 2021 și rectificarea listei sinteză a obiectivelor de investiții pentru anul 2021 (comisia nr.1)

22

29.09.2021

Proiect de hotărâre privind aprobarea înregistrării U.A.T. Județul Dolj în Sistemul național electronic de plată online și înrolarea în sistemul Ghișeul.ro (comisia nr.1 și comisia nr.3)

23

29.09.2021

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj (comisia nr.5 și comisia nr.6)

24

29.09.2021

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții pentru Muzeul Olteniei Craiova (comisia nr.4 și comisia nr.5)

25

29.09.2021

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru Școala Populară de Arte și Meserii ”Cornetti” (comisia nr.4 și comisia nr.5)

26

29.09.2021

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții pentru Unitatea Medico Socială Amărăștii de Jos (comisia nr.4 și comisia nr.5)

27

29.09.2021

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru Unitatea Medico-Socială Sadova (comisia nr.4 și comisia nr.5)

28

29.09.2021

Proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciților județului Dolj la Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. să voteze în adunarea generală ordinară a acționarilor unele măsuri (comisia nr.3 și comisia nr.6)

29

29.09.2021

Proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciților județului Dolj la S.C. Parc Turism S.A. Craiova să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor unele măsuri (comisia nr.3 și comisia nr.6)

30

29.09.2021

Proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciților județului Dolj la S.C. Parc Industrial Craiova S.A. să voteze în adunarea generală ordinară a acționarilor unele măsuri (comisia nr.3 și comisia nr.6)

31

29.09.2021

Proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciților județului Dolj la S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. să voteze în adunarea generală ordinară a acționarilor unele măsuri (comisia nr.3 și comisia nr.6)

32

29.09.2021

Proiect de hotărâre privind mandatarea împuternicitului Județului Dolj la S.C. Compania de Apă ”Oltenia” S.A. să aprobe unele măsuri în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din luna octombrie 2021 (comisia nr.1 și comisia nr.3)

33

29.09.2021

Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Ministerului Finanțelor ca administrator provizoriu în cadrul Consiliului de administrație al Regiei Autonome Aeroportul Internațional Craiova (comisia nr.3)

34

29.09.2021

Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Dolj ca membri în Consiliul de Administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă ”Sf. Vasile” Craiova (comisia nr.4 și comisia nr.5)

35

29.09.2021

Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Dolj ca membri în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Speciale ”Sf. Mina” Craiova (comisia nr.4 și comisia nr.5)

36

29.09.2021

Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Dolj ca membri în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic Special ”Beethoven” Craiova (comisia nr.4 și comisia nr.5)

37

29.09.2021

Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Dolj ca membri în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic Special ”Pelendava” Craiova (comisia nr.4 și comisia nr.5)

38

29.09.2021

Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Județean Dolj ca membru în consiliul de administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Dolj (comisia nr.4 și comisia nr.5)

39

29.09.2021

Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Dolj ca membru în Consiliul de Administrație al Palatului Copiilor Craiova (comisia nr.4 și comisia nr.5)

40

29.09.2021

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Dolj în comisiile tematice de lucru ale Adunării Regiunilor Europene (comisia nr.6)

41

29.09.2021

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Dolj, în calitate de consilieri responsabili cu afacerile UE, în cadrul Rețelei europene a consilierilor regionali și locali ai Uniunii Europene (comisia nr.6)

42

29.09.2021

Proiect de hotărâre privind concesionarea către S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. ca bunuri de retur, a unor rețele de alimentare cu apă potabilă, canalizare menajeră și pluvială, hidranți interiori și exteriori, aflate în domeniul public al județului Dolj și în administrarea Consiliului Județean Dolj, situate în Craiova, Calea București, nr.325C (comisia nr.1 și comisia nr.3)

43

29.09.2021

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Județului Dolj în domeniul public al statului, a unor sectoare din drumurile județene DJ 643F și DJ 641, acestea fiind afectate de lucrarea de utilitate publică de interes național ”Drumul expres Craiova – Pitești și legăturile cu drumurile existente”, lot.1, județul Dolj (comisia nr.2)

44

29.09.2021

Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al Județului Dolj și în administrarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova (comisia nr. 3)

45

29.09.2021

Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unui teren în suprafață de 40 mp, aflat în domeniul public al Județului Dolj, situat în localitatea Cârcea, Calea București, cartier blocuri aviatori (comisia nr.1)

46

29.09.2021

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr.4 la Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr.265/12.12.2019 privind procedura de expropriere a imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică ”Reabilitare și extindere aducțiune fir II Isvarna – Craiova” (comisia nr.2 și comisia nr.6)

47

29.09.2021

Proiect de hotărâre privind modificarea arondării actuale a activităților de evidență a persoanelor pentru localitatea Desa (comisia nr.3)

 
 
Proiecte de hotărâri ale ședinței ordinare din data de 26.08.2021, ora 14.00         

NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
CONȚINUTUL ARTICOLELOR DIN  HOTĂRÂRE
1
26.08.2021
2
26.08.2021
3
26.08.2021
4
26.08.2021
5
26.08.2021
6
26.08.2021
7
26.08.2021
8
26.08.2021
9
26.08.2021

Proiecte de hotărâri ale ședinței extraordinare din data de 19.08.2021, ora 15.00    

NR.
CRT.
DATA
ȘEDINȚEI
CONȚINUTUL ARTICOLELOR DIN  HOTĂRÂRE
1
19.08.2021
2
19.08.2021
3
19.08.2021
4
19.08.2021
 

Proiecte de hotărâri ale ședinței ordinare din data de 29.07.2021, ora 14.00           

NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
CONȚINUTUL ARTICOLELOR DIN  HOTĂRÂRE
1
29.07.2021
Depunerea jurământului prevăzut la art.117 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, de către supleantul al cărui mandat de consilier județean a fost validat prin încheiere civilă, pronunțată de Tribunalul Dolj în Dosarul nr.4527/63/2021.
2
29.07.2021
3
29.07.2021
4
29.07.2021
5
29.07.2021
6
29.07.2021
7
29.07.2021
8
29.07.2021
9
29.07.2021
10
29.07.2021
11
29.07.2021
12
29.07.2021
13
29.07.2021
14
29.07.2021
Proiect de hotărâre în afara ordinii de zi
29.07.2021
Proiect de hotărâre în afara ordinii de zi
29.07.2021

Proiecte de hotărâri ale ședinței ordinare din data de 29.06.2021, ora 14.00         

NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
CONȚINUTUL ARTICOLELOR DIN  HOTĂRÂRE
1
29.06.2021
2
29.06.2021
3
29.06.2021
4
29.06.2021
5
29.06.2021
6
29.06.2021
7
29.06.2021
8
29.06.2021
9
29.06.2021
10
29.06.2021
11
29.06.2021
12
29.06.2021
13
29.06.2021
14
29.06.2021
15
29.06.2021
16
29.06.2021
17
29.06.2021
18
29.06.2021
19
29.06.2021
20
29.06.2021
 

Proiecte de hotărâri ale ședinței ordinare din data de 24.05.2021, ora 14.00          

NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
CONȚINUTUL ARTICOLELOR DIN  HOTĂRÂRE
1
24.05.2021
2
24.05.2021
3
24.05.2021
4
24.05.2021
5
24.05.2021
6
24.05.2021
7
24.05.2021
8
24.05.2021
9
24.05.2021
10
24.05.2021
11
24.05.2021
12
24.05.2021
13
24.05.2021
14
24.05.2021
15
24.05.2021
16
24.05.2021
17
24.05.2021
18
24.05.2021

Proiecte de hotărâri ale ședinței ordinare din data de 22.04.2021, ora 14.00           

NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
CONȚINUTUL ARTICOLELOR DIN  HOTĂRÂRE
1
22.04.2021
2
22.04.2021
3
22.04.2021
4
22.04.2021
5
22.04.2021
6
22.04.2021
7
22.04.2021
8
22.04.2021
9
22.04.2021
10
22.04.2021
11
22.04.2021
12
22.04.2021
13
22.04.2021
14
22.04.2021
15
22.04.2021
16
22.04.2021
17
22.04.2021
18
22.04.2021
19
22.04.2021
20
22.04.2021
21
22.04.2021
22
22.04.2021
23
22.04.2021
24
22.04.2021
25
22.04.2021
26
22.04.2021
27
22.04.2021
28
22.04.2021
29
22.04.2021
30
22.04.2021
31
22.04.2021
32
22.04.2021
33
22.04.2021
34
22.04.2021
35
22.04.2021
36
22.04.2021
37
22.04.2021
38
22.04.2021
39
22.04.2021
40
22.04.2021
41
22.04.2021
Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare acordat D.G.A.S.P.C. Dolj și constituirea dreptului de administrare în favoarea Colegiului Medicilor Dolj pentru un teren în suprafață de 766 mp, situat în Craiova, str. Corneliu Coposu, nr. 107 (comisia nr.1 și comisia nr.4).
42
22.04.2021
43
22.04.2021
44
22.04.2021

Proiecte de hotărâri ale ședinței ordinare din data de 30.03.2021, ora 14.00           

NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
CONȚINUTUL ARTICOLELOR DIN  PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
1
30.03.2021
2
30.03.2021
3
30.03.2021
4
30.03.2021
5
30.03.2021
6
30.03.2021
7
30.03.2021
8
30.03.2021
9
30.03.2021
10
30.03.2021
11
30.03.2021
12
30.03.2021
13
30.03.2021
14
30.03.2021
15
30.03.2021
16
30.03.2021
17
30.03.2021
18
30.03.2021
19
30.03.2021
20
30.03.2021
21
30.03.2021
 

Proiecte de hotărâri ale ședinței ordinare din data de 25.02.2021, ora 14.00           

NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
CONȚINUTUL ARTICOLELOR DIN  PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
1
25.02.2021
2
25.02.2021
3
25.02.2021
4
25.02.2021
5
25.02.2021
6
25.02.2021
7
25.02.2021
8
25.02.2021
9
25.02.2021
10
25.02.2021
11
25.02.2021
12
25.02.2021
13
25.02.2021
14
25.02.2021
15
25.02.2021
16
25.02.2021
17
25.02.2021
18
25.02.2021
 

Proiecte de hotărâri ale ședinței ordinare din data de 28.01.2021, ora 14.00           

NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
CONȚINUTUL ARTICOLELOR DIN  PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
1
28.01.2021
2
28.01.2021
3
28.01.2021
4
28.01.2021
5
28.01.2021
6
28.01.2021
7
28.01.2021
8
28.01.2021
9
28.01.2021
10
28.01.2021
11
28.01.2021
12
28.01.2021
13
28.01.2021
14
28.01.2021
15
28.01.2021
16
28.01.2021
17
28.01.2021
18
28.01.2021
19
28.01.2021
20
28.01.2021
 

Proiecte de hotărâri ale ședinței extraordinare din data de 23.12.2020, ora 11.00   

 
NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
CONȚINUTUL ARTICOLELOR DIN  PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
1
23.12.2020
2
23.12.2020
3
23.12.2020
4
23.12.2020
5
23.12.2020
6
23.12.2020
 

Proiecte de hotărâri ale ședinței ordinare din data de 15.12.2020, ora 11.00           

NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
CONȚINUTUL ARTICOLELOR DIN  PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
1
15.12.2020
Depunerea jurământului prevăzut la art.117 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, de către supleanții ale căror mandate de consilieri județeni au fost validate prin încheiere civilă, pronunțată de Tribunalul Dolj în Dosarul nr.8541/63/2020.
2
15.12.2020
3
15.12.2020
4
15.12.2020
5
15.12.2020
6
15.12.2020
7
15.12.2020
8
15.12.2020
9
15.12.2020
10
15.12.2020
11
15.12.2020
12
15.12.2020
13
15.12.2020
14
15.12.2020
15
15.12.2020
16
15.12.2020
17
15.12.2020
18
15.12.2020
19
15.12.2020
20
15.12.2020
21
15.12.2020
22
15.12.2020
23
15.12.2020
24
15.12.2020
25
15.12.2020
26
15.12.2020
27
15.12.2020
28
15.12.2020
29
15.12.2020
30
15.12.2020
31
15.12.2020
32
15.12.2020
33
15.12.2020
34
15.12.2020
35
15.12.2020
36
15.12.2020
37
15.12.2020
38
15.12.2020
39
15.12.2020
40
15.12.2020
41
15.12.2020
42
15.12.2020
43
15.12.2020
44
15.12.2020
45
15.12.2020
46
15.12.2020
47
15.12.2020
48
15.12.2020
49
15.12.2020
50
15.12.2020
51
15.12.2020
52
15.12.2020
53
15.12.2020
54
15.12.2020
55
15.12.2020
56
15.12.2020
57
15.12.2020
58
15.12.2020
Proiect de hotărâre în afara ordinii de zi
15.12.2020
Proiect de hotărâre în afara ordinii de zi
15.12.2020
Proiect de hotărâre în afara ordinii de zi
15.12.2020
Proiect de hotărâre în afara ordinii de zi
15.12.2020
 
 
 

Proiecte de hotărâri ale ședinței extraordinare din data de 24.11.2020, ora 11.00  

NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
CONȚINUTUL ARTICOLELOR DIN  PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
1
24.11.2020
2
24.11.2020
3
24.11.2020
4
24.11.2020
5
24.11.2020
6
24.11.2020
7
24.11.2020
 

Proiecte de hotărâri ale ședinței extraordinare din data de 16.11.2020, ora 12.00   

NR. CRT.
 
CONȚINUTUL ARTICOLELOR DIN  PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
1
16.11.2020
Depunerea jurământului prevăzut la art.117 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, de către supleanții ale căror mandate de consilieri județeni au fost validate prin încheiere civilă, pronunțată de Tribunalul Dolj în Dosarul nr.8131/63/2020.
2
16.11.2020
3
16.11.2020

Proiecte de hotărâri ale ședinței ordinare din data de 17.09.2020, ora 11.00           

NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
CONȚINUTUL ARTICOLELOR DIN  PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
1
17.09.2020
2
17.09.2020
3
17.09.2020
4
17.09.2020
5
17.09.2020
6
17.09.2020
7
17.09.2020
8
17.09.2020
9
17.09.2020
10
17.09.2020
11
17.09.2020
12
17.09.2020
 

Proiecte de hotărâri ale ședinței ordinare din data de 31.08.2020, ora 11.00           

NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
CONȚINUTUL ARTICOLELOR DIN  PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
1
31.08.2020
2
31.08.2020
3
31.08.2020
4
31.08.2020
5
31.08.2020
6
31.08.2020
7
31.08.2020
8
31.08.2020
9
31.08.2020
10
31.08.2020
11
31.08.2020
12
31.08.2020
13
31.08.2020
14
31.08.2020
15
31.08.2020
16
31.08.2020
17
31.08.2020
18
31.08.2020
19
31.08.2020
20
31.08.2020
21
31.08.2020
22
31.08.2020
23
31.08.2020
24
31.08.2020
25
31.08.2020
26
31.08.2020
27
31.08.2020
 

Proiecte de hotărâri ale ședinței ordinare din data de 29.07.2020, ora 11.00        

NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
CONȚINUTUL ARTICOLELOR DIN  PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
1
29.07.2020
2
29.07.2020
3
29.07.2020
4
29.07.2020
5
29.07.2020
6
29.07.2020
7
29.07.2020
8
29.07.2020
9
29.07.2020
10
29.07.2020
11
29.07.2020
12
29.07.2020
13
29.07.2020
14
29.07.2020
15
29.07.2020
16
29.07.2020
17
29.07.2020
18
29.07.2020
19
29.07.2020
20
29.07.2020
21
29.07.2020
22
29.07.2020

Proiecte de hotărâri ale ședinței extraordinare din data de 20.07.2020, ora 11.00   


Proiecte de hotărâri ale ședinței ordinare din data de 30.06.2020, ora 11.00       
 

NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
CONȚINUTUL ARTICOLELOR DIN  PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
1
30.06.2020
2
30.06.2020
3
30.06.2020
4
30.06.2020
5
30.06.2020
6
30.06.2020
7
30.06.2020
8
30.06.2020
9
30.06.2020
10
30.06.2020
11
30.06.2020
12
30.06.2020
13
30.06.2020
14
30.06.2020
15
30.06.2020
16
30.06.2020
17
30.06.2020
 

Proiecte de hotărâri ale ședinței extraordinare din data de 15.06.2020, ora 11.00    
 

NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
CONȚINUTUL ARTICOLELOR DIN  PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
1
15.06.2020
2
15.06.2020
3
15.06.2020

Proiecte de hotărâri ale ședinței ordinare din data de 28.05.2020, ora 11.00    
 

NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
CONȚINUTUL ARTICOLELOR DIN  PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
1
28.05.2020
2
28.05.2020
3
28.05.2020
4
28.05.2020
5
28.05.2020
6
28.05.2020
7
28.05.2020
8
28.05.2020
9
28.05.2020
10
28.05.2020
11
28.05.2020
12
28.05.2020
13
28.05.2020
14
28.05.2020
15
28.05.2020
16
28.05.2020
17
28.05.2020
18
28.05.2020
19
28.05.2020
20
28.05.2020
21
28.05.2020
22
28.05.2020
Proiect de hotărâre  privind darea în administrare a prestării unor servicii de utilitate publică către Serviciul Public de Salubrizare al Județului Dolj (comisia nr.1 și comisia nr.2)

Proiecte de hotărâri ale ședinței ordinare din data de 15.04.2020, ora 12.00    
 

NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
CONȚINUTUL ARTICOLELOR DIN  PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
1
15.04.2020
2
15.04.2020
3
15.04.2020
4
15.04.2020
5
15.04.2020
6
15.04.2020

Proiecte de hotărâri ale ședinței ordinare din data de 26.03.2020, ora 12.00      
 

NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
CONȚINUTUL ARTICOLELOR DIN  PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
1
26.03.2020
2
26.03.2020
3
26.03.2020
4
26.03.2020
5
26.03.2020
6
26.03.2020
7
26.03.2020
8
26.03.2020
9
26.03.2020
10
26.03.2020
11
26.03.2020
12
26.03.2020
13
26.03.2020
14
26.03.2020
15
26.03.2020
16
26.03.2020
17
26.03.2020
18
26.03.2020
19
26.03.2020
20
26.03.2020
21
26.03.2020</div>
22
26.03.2020
23
26.03.2020
24
26.03.2020
25
26.03.2020
26
26.03.2020
27
26.03.2020
28
26.03.2020
29
26.03.2020
30
26.03.2020
 

Proiecte de hotărâri ale ședinței ordinare din data de 20.02.2020, ora 14.00           
 

NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
CONȚINUTUL ARTICOLELOR DIN  PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
1
20.02.2020
2
20.02.2020
 
3
20.02.2020
 
4
20.02.2020
5
20.02.2020
6
20.02.2020
7
20.02.2020
8
20.02.2020
9
20.02.2020
10
20.02.2020
11
20.02.2020
12
20.02.2020
13
20.02.2020
14
20.02.2020
15
20.02.2020
16
20.02.2020
17
20.02.2020
18
20.02.2020
19
20.02.2020
20
20.02.2020
21
20.02.2020
22
20.02.2020
23
20.02.2020
24
20.02.2020
25
20.02.2020
26
20.02.2020
 

Proiecte de hotărâri ale ședinței ordinare din data de 30.01.2020, ora 14.00           
 

 
NR. CRT.
 
DATA ȘEDINȚEI
 
CONȚINUTUL ARTICOLELOR DIN  PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
 
1
30.01.2020
2
30.01.2020
3
30.01.2020
4
30.01.2020
5
30.01.2020
6
30.01.2020
7
30.01.2020
8
30.01.2020
9
30.01.2020
10
30.01.2020
11
30.01.2020
12
30.01.2020
Proiect de hotărâre în afara ordinii de zi
30.01.2020
 
 

 
Inchide