Administrația locală la zi

Contractori implicați în proiectul „Restaurarea, consolidarea și promovarea monumentului istoric CulaIzvoranu - Geblescu”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa 5„Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă apatrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1. „Conservarea, protejarea, promovarea șidezvoltarea patrimoniului natural și cultural”

Anunt

Contractori implicați în proiectul "Creșterea gradului de utilizare a internetului în activitatea educațională a instituțiilor de învățământ special din județul Dolj", cod SMIS 144180

Anunt

Anunț privind intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pentru proiecte în domeniul tinerilor

Anunt

Anunț atribuire contracte concesiune două cabinete medicale, str. Siretului

Anunt

Anunț asupra depunerii solicitării de emitere a avizului de gospodărire a apelor din partea Administrației Bazinală de Apă Jiu, pentru proiectul "Modernizarea drumului județean DJ641, tronsonul cuprins între limita județului Olt (km. 15+000) - intersecția cu DN 65 (km 43+313/43+338) - intersecția cu DN 65C (km 59+426)

Anunt

Anunț depunere solicitare emitere acord de mediu pentru proiectul "Modernizarea drumului județean DJ641, tronsonul cuprins între limita județului Olt (km. 15+000) - intersecția cu DN 65 (km 43+313/43+338) - intersecția cu DN 65C (km 59+426)

Anunt

Autoritatea contractantă face cunoscută intenţia de a repeta procedura de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă, în conformitate cu art. 14, alin.2 din Legea nr. 350/2005, pentru anul de execuţie financiară 2022

Anunt

Consiliul Județean Dolj, cu sediul în Municipiul Craiova, Str. Unirii, nr. 19, județul Dolj, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a autorizației de mediu privind activitatea stațiilor de transfer deșeuri ce se desfășoară în localitățile Băilești, Calafat, Dobrești, Filiași și a Stației de Compostare cu activitate în Municipiul Calafat

Anunt

Anunț privind dezbaterea publică asupra contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de competenţă a județului Dolj

Anunt

Anunț oportunitate, dezvoltare, cercetare, inovare pentru dezvoltarea domeniului aerospațial în județul Dolj

Anunt

Anunț privind rezultatele obținute la proba scrisă de către candidatul care a participat la concursul de promovare organizat de către CJ Dolj în data de 08.08.2022, în vederea ocupării funcției publice de conducere vacante de director executiv, clasa I, gradul profesional II

Concurs

Anunț privind rezultatele obținute la proba scrisă la concursul de promovare organizat de către CJ Dolj, la data de 08.08.2022, pentru ocuparea funcției publice de conducere specifică de secretar general al județului, clasa I, gradul II din cadrul aparatului de specialitate al CJ Dolj

Concurs

Anunț privind rezultatul obținut la proba scrisă de către candidatul care a participat la conscursul de promovare organizat de către CJ Dolj în data de 08.08.2022, în vederea ocupării funcției publice de conducere vacante de director executiv, clasa I, gradul profesional II din cadrul Direcției Economice

Concurs

Anunț privind rezultatele obținute la proba scrisă de către candidații care au participat la concursul de promovare, organizat de către CJ Dolj în data de 08.08.2022, în vederea ocupării funcției publice vacante de conducere de director executiv, clasa I, gradul profesional II din cadrul Direcției Tehnice

Concurs

Rezultatul selecției candidaților înscriși la concursul de recrutare organizat de către Consiliul Județean Dolj în data de 17.08.2022 în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de consilier, gradul profesional asistent din cadrul Compartimentului Relații cu ONG-urile și Programe Finanțate din Bugetul Județean-Serviciul Programe Locale, Relații cu Presa, Imagine și ONG-uri-Direcția Imagine și Coordonare Instituții Subordonate

Concurs

Anunț pentru examenul de promovare in gradul profesional imediat superior, organizat pentru un functionar public de executie din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj

Concurs

Anunț privind rezultatul selecției dosarelor la concursul de promovare din 08.08.2022 - proba scrisa în veredea ocupării funcției publice de conducere vacantă de director executiv, clasa I, gradul profesional II din cadrul Direcției Juridice, Administrație Locală, Secretariat a aparatului de specialitate al CJ Dolj

Concurs

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la conscursul de promovare organizat de către Consiliul Județean Dolj, în data de 08.08.2022, pentru ocuparea funcției publice de conducere specifică de secretar general al județului, clasa I, gradul II din cadrul aparatului de specialitate al CJ Dolj

Concurs

Anunț privind rezultatul selecției dosarelor la concursul de promovare din 08.08.2022 - proba scrisa în vederea ocupării funcției publice de conducere vacantă de director executiv, clasa I, gradul profesional II din cadrul Direcției Tehnice a aparatului de specialitate al CJ Dolj

Concurs

Anunț privind rezultatul selecției dosarelor la concursul de promovare din 08.08.2022 - proba scrisa în vederea ocupării funcției publice de conducere vacantă de director executiv, clasa I, gradul profesional II din cadrul Direcției Economice a aparatului de specialitate al CJ Dolj

Concurs

Inchide