Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sud Vest Oltenia este formată din județele
Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt şi VâlceaPrezentare

          Prin Prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3, cele 5 județe ale Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia beneficiază de o alocare financiară totală de 13,94 milioane Euro destinată îmbunătățirii capacității de răspuns în situații de urgență la nivelul regiunilor de dezvoltare prin reducerea timpului de interventie pentru acordarea primului ajutor calificat și pentru intervenții în situații de urgență. Astfel, în data de 08.04.2008 a fost constituită Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sud Vest Oltenia (A.D.I. SV Oltenia), solicitant eligibil al finanțării conform Ghidului Solicitantului, formată din cele 5 județe ale regiunii reprezentate de consiliile județene Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și respectiv Vâlcea. Scopul constituirii acestei asociații a fost solicitarea finanțării nerambursabile pentru achiziționarea în comun a echipamentelor pentru intervenții în situații de urgență și furnizarea în comun a serviciului public de intervenții în situații de urgență la nivelul întregii regiuni.
         Ca urmare, Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Sud-Vest Oltenia a implementat următoarele proiecte: "Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență în regiunea Sud Vest Oltenia", în valoare totală de 51.125.806,71 lei, conform contractului de finanțare nr. 598/ 27.11.2009, cod SMIS 10954. Prin proiect s-au achiziționat 44 echipamente specifice pentru intervenții în situații de urgență, după cum urmează:

►Autospeciale pentru lucrul cu apă și spumă - 21 buc.
  • Autospeciale de cercetare NBCR (nuclear, biologic, chimic, radiologic) - 2 buc.
  • Autospeciale pentru descarcerări grele - 5 buc.
  • Autospeciale complexe de intervenție, descarcerare și acordarea asistenței medicale de urgență - FRAP - 15 buc.
  • Centru mobil de comandă și control - 1 buc.
  • Extinderea dotării cu echipamente a bazelor operationale pentru intervenții în situații de urgență în Regiunea Sud - Vest Oltenia", în valoare totală de 18.173.670,11 lei, conform contractului de finanțare nr. 3600/ 28.12.2012, cod SMIS 39293.
►Prin proiect s-au achiziționat 10 echipamente specifice pentru intervenții în situații de urgență, după cum urmează:
  • Autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime - 5 buc.
  • Autospeciale complexe de intervenție, descarcerare și acordarea asistenței medicale de urgență FRAP - 5 buc.
     În prezent se află în implementare proiectul "Optimizarea capacității de intervenție în situații de urgență în Regiunea Sud - Vest Oltenia", în valoare de 6.339.199,99 lei, conform contractului 4773/ 31.10.2014, cod SMIS 54042. Prin proiect s-au achiziționat următoarele echipamente:
►Autovehicule cu șenile/roți tip UTV cu capacitate mărită de trecere - 5 buc:
  • Autofreze de zăpadă - 3 buc.
  • Autospeciale complexe de intervenție, descarcerare și acordarea asistenței medicale de urgență - FRAP - 2 buc.

Inchide