Dezvoltare strategică şi eficienţă administrativă - Judeţul Dolj”, codul MySMIS/135061
 
Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Dolj implementează proiectul „Dezvoltare strategică şi eficienţă administrativă - Judeţul Dolj”, cod MySMIS 135061, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa Prioritară 2 - Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul specific 2.1. -  Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.
Proiectul are ca obiectiv general optimizarea și eficientizarea proceselor orientate către cetățeni, în concordanță cu Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice, prin creșterea performanței în management la nivelul administrației publice a județului Dolj. 
În cadrul proiectului a fost încheiat un contract de prestări servicii ce are ca obiect prestarea serviciului de „Elaborare strategie de dezvoltare a județului Dolj 2021-2027 și instruire personal C.J.Dolj în domeniul planificării strategice și fundamentarea deciziei la sediul C.J. Dolj”.
 
Prestatorul a elaborat „Strategia de dezvoltare a județului Dolj 2021-2027”, aceasta fiind publicată pentru consultarea publică, înainte de supunerea spre aprobare de către Consiliul Județean Dolj.
 
Documentele pentru consultare sunt următoarele:
Organizațiile si persoanele interesate pot transmite propunerile de modificare/actualizare/ completare a  Strategiei de dezvoltare a județului Dolj 2021-2027 – varianta consultativă prin formularul de feedback, până la data de 30.11.2021, la adresa de email: strategiedolj2027@cjdolj.ro.
Inchide