NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
TITLUL

 

 

1

 

 

26.01.2005

Se ia act de incetarea mandatului de consilier judetean a domnului Giugea Nicolae.

Se valideaza mandatul de consilier judetean a domnului Brezniceanu Alexandru – membru al Partidului Democrat, in locul domnului Giugea Nicolae.

 

2

 

26.01.2005

Se infiinteaza Directia Publica Comunitara de Evidenta a Persoanelor Dolj, ca serviciu public cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului Judetean Dolj, cu sediul in Craiova, str. Vulturi nr. 9.

3

26.01.2005

Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Judetean Dolj.

 

4

 

26.01.2005

Se aproba documentatia tehnico-economica pentru investitia „Modernizare si reabilitarea drumului judetean DJ 561 Craiova – Podari – Segarcea” in valoare de 7.432.182 Euro, reprezentand 292.032.727.326 lei, la o rata de schimb de 39.293 ROL/EURO.

 

 

5

 

 

26.01.2005

Se aproba documentatia tehnico-economica pentru investitia „Reabilitarea infrastructurii de afaceri in judetul Dolj – Incubatorul de Afaceri Craiova” in valoare de 6.171.582 Euro, reprezentand 242.499.971.526 lei, la o rata de schimb de 39.293 ROL/EURO.

 

 

 

6

 

 

 

26.01.2005

Se aproba cofinatarea Consiliului Judetean Dolj in suma de 1.069.828 Euro, respectiv 42.036.751.604 lei la cursul de 39.293 ROL/EURO la proiectul intitulat „Modernizare si reabilitarea drumului judetean DJ 561 Craiova – Podari – Segarcea”, ce urmeaza a fi propus spre finantare in cadrul Programului Phare 2004 – 2006, Coeziune Economica si Sociala, Dezvoltarea Infrastructurii Regionale.

 

 

 

7

 

 

 

26.01.2005

Se aproba cofinatarea Consiliului Judetean Dolj in suma de 896.511 Euro, respectiv 35.226.606.723 lei la cursul de 39.293 ROL/EURO la proiectul intitulat „Reabilitarea infrastructurii de afaceri in judetul Dolj – Incubatorul de Afaceri Craiova”, ce urmeaza a fi propus spre finantare in cadrul Programului Phare 2004 – 2006, Coeziune Economica si Sociala, Dezvoltarea Infrastructurii Regionale.

 

 

8

 

 

26.01.2005

Incepand cu data de 01.02.2005 domnul Fifor Mihai se numeste in functia de conducere de director al Muzeului Olteniei Craiova, cu un salariu de baza de 12.169.500 lei din care 8.113.000 lei corespunzator functiei de executie de muzeograf, gradul IA si o indemnizatie de conducere de 4.056.500 lei.

La salariul de baza se acorda un spor pentru titlu stiintific de doctor, in procent de 15 %.

Se numeste director cu delegatie la Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Dolj, domnisoara Iancu Daniela pe o perioada de 60 de zile, timp in care se va organiza concurs pentru ocuparea postului de director.

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

26.01.2005

Se modifica componenta comisiei de cenzori la S.C. Parc Turism S.A., prin inlocuirea domnului Manda Claudiu (expert contabil autorizat) cu domnul Moraru Florea.

Se modifica componenta comisiei de cenzori la S.C. Parc Industrial Craiova S.A., prin inlocuirea domnului Manda Claudiu (expert contabil autorizat) cu doamna Stefanescu Carmen.

Se imputerniceste domnul Raducanoiu Constantin – director general la S.C. Parc Turism S.A, sa opereze modificarile la Registrul Comertului.

Se imputerniceste domnul Nicoli Marin – director general la S.C. Parc Industrial Craiova S.A, sa opereze modificarile la Registrul Comertului.

 

 

 

10

 

 

 

26.01.2005

Se modifica componenta Consiliului de administratie al Bibliotecii Judetene Alexandru si Aristia Aman, prin inlocuirea domnului Giugea Nicolae cu domnul Alexandru Brezniceanu.

Se modifica componenta Consiliului de coordonare al Clubului Sportiv de Fotbal pentru Copii si Juniori „Universitatea Craiova”, prin inlocuirea domnului Buzatu Dan Horatiu cu domnul Chitu Remulus.

 

 

 

 

11

 

 

 

 

26.01.2005

Respinge cererea de restituire in natura a imobilului compus din constructie – suprafata construita desfasurata 309,4 mp si teren 840 mp, situat in Craiova, str. Drumul Jiului nr. 10, formulata de notificatoarea Bostan Eliza, prin notificarea nr. 1402/N/2001, intrucat imobilul a fost transformat, astfel incat a devenit un imobil nou in raport cu cel preluat.

Se stabileste ca valoare echivalenta a imobilului (constructie si teren) a carui restituire in natura nu este posibila suma de 1.646.140.000 lei, suma ce va fi achitata potrivit dispozitiilor legale.

 

12

 

26.01.2005

Se aproba transmiterea fara plata a unor bunuri in valoare totala de 29.191.738,42 lei din domeniul privat al judetului Dolj in domeniul privat al comunelor: Scaiesti, Cotofenii din Fata, Bucovat, Caraula si Carcea.

13

26.01.2005

Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj.

 

14

 

26.01.2005

Se aproba modificarea statului de functii al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, incepand cu data de 01.02.2005.

 

15

 

26.01.2005

Se aproba functiile publice, numarul de personal de 163 posturi, organigrama si statul de functii pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului Judetean Dolj, incepand cu data de 01.01.2005, conform anexelor 1-2.

 

 

 

16

 

 

 

26.01.2005

Se aproba numarul de personal de 52 de posturi, organigrama si statul de functii pentru Sector Servicii Publice, conform anexelor 1 si 1 a.

Se aproba modificarea organigramei si a statului de functii pentru Centrul Medico Social Sadova, conform anexelor 2 si 2 a.

Se aproba modificarea statului de functii pentru Centrul Medico Social Plenita, conform anexei 3.

 

 

17

 

 

26.01.2005

Se numesc membri in Colegiul director al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, urmatorii consilieri judeteni:

1.     Nita Eugenia

2.     Serban Ileana

3.     Anghel Ion

 

 

18

 

 

26.01.2005

Se atribuie in folosinta gratuita, pe o perioada de 10 ani, Colegiului Medicilor Dentisti – Filiala Teritoriala Dolj – spatiul (o camera in suprafata de 9,72 mp) situat in Policlinica de Stomatologie nr. 1, Calea Bucuresti pentru a servi ca sediu al Colegiului.

Cheltuielile aferente utilitatilor vor fi suportate de colegiu.

 

 

19

 

 

26.01.2005

Se modifica anexa la Hotararea nr. 136/2004 a Consiliului Judetean Dolj, privind componenta nominala a Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Dolj, in sensul  ca domnul Groza Ion -  subprefect este desemnat ca membru de drept in locul domnului Boboc Virgil, iar domnului Cotan Petre ii inceteaza calitatea de membru al ATOP.

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

26.01.2005

Se transmite din administrarea Consiliului Judetean Dolj in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj imobilul situat in Craiova, str. Ceahlaului nr. 23 A, compus in totalitate din teren in suprafata de 450 m.p. si constructii, respectiv patru camere, baie, bucatarie, camara, veranda, doua holuri si garaj, avand o valoare de inventar de 2.571.075.000 lei.

Utilizarea acestui imobil se va face exclusiv pentru activitatile de protectie a copilului.

Predarea-primirea se va face prin protocol in termen de 10 zile de la data prezentei.

 

21

 

26.01.2005

Se aproba noile tarife ce vor fi practicate de Directia Judeteana pentru Protectia Plantelor Dolj, incepand cu data de 01.01.2005, conform anexei nr. 1.

 

22

 

26.01.2005

Se constituie Comitetul Tehnic Judetean Dolj pentru descentralizare, in urmatoarea componenta: Prioteasa Ion, Dascalu Constantin  si Odolbasa Victor.

 

23

 

10.02.2005

Se preia de catre Consiliul Judetean Dolj patrimoniul Corpului Gardienilor Publici Dolj.

Se preiau contractele economice.

Se preia arhiva institutiei.

Predarea-primirea elementelor patrimoniale prevazute la art. 1-3 intre Corpul Gardienilor Publici Dolj si Consiliul Judetean Dolj se va face in termen de 5 zile pe baza de protocol, concomitent cu predarea catre consiliul judetean si consiliile locale: Craiova, Bailesti, Filiasi, Segarcea, Dabuleni, Bechet, Melinesti, Motatei si Melinesti.

 

 

24

 

 

10.02.2005

Se preda patrimoniul preluat de la Corpul Gardienilor Publici Dolj la: Consiliile Locale Craiova, Bailesti, Filiasi, Segarcea, Dabuleni, Bechet, Melinesti, Motatei si Melinesti.

Predarea-primirea se va face in temen de 5 zile pe baza de protocol.

 

25

 

10.02.2005

Se dau in administrarea Directiei Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor a judetului Dlj, bunurile prevazute in anexele 1 si 2 la prezenta hotarare.

 

26

 

10.02.2005

Constructiile si terenurile date in administrarea unitatilor de sanatate publica prin Hotararile Consiliului Judetean Dolj nr. 78, 140 si 153/2004 vor fi folosite de catre titularii dreptului de administrare in scopul realizarii serviciilor de sanatate publica.

 

 

27

 

 

10.02.2005

Se trec din domeniul public al judetului Dolj in domeniul privat al judetului Dolj bunurile imobile prevazute in anexa nr. 1 la prezenta hotarare, in care functioneaza cabinetele medicale infiintate potrivit OG 124/1998 in vederea concesionarii acestora medicilor titulari ai cabinetelor medicale.

 

28

 

10.02.2005

Se prelungeste numirea prin delegatie a domnisoarei Croitoru Victoria in functia de director general la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, pana la numirea in aceasta functie a castigatorului concursului organizat.

 

 

29

 

 

07.03.2005

Incepand cu data de 07.03.2005 doamna Nituica Angela Gabriela se numeste in functia de director general al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Coplului Dolj, cu un salariu de baza de 12.465.100 lei din care: 8.042.000 lei corespunzator functiei de executie de inspector de specialitate I A si 4.423.100 lei indemnizatie de conducere.

 

 

30

 

 

07.03.2005

Se aproba cooperarea intre Camera de Comert si Industrie „Oltenia” si Consiliul Judetean Dolj, pentru realizarea „Calendarului targurilor, pietelor, oboarelor si balciurilor traditionale din judetul Dolj”, prevazut in anexa.

Contributia financiara a Consiliului Judetean Dolj la realizarea calendarului este de 25 %, dar nu mai mult de 12,5 milioane lei.

 

31

 

07.03.2005

Se elibereaza din functia de sef al Corpului Gardienilor Publici Dolj domnul Cotan Petre Mircea, ca urmare a reorganizarii acestei institutii si a nepreluarii acestuia in cadrul Politiei Comunitare Craiova.

 

32

 

07.03.2005

Se desemneaza Societatea Comerciala „Lucrari de Drumuri si Poduri Dolj” S.A. ca operator de servicii de administrare, exploatare, reparatii si intretinere drumuri, poduri si podete apartinand domeniului public al judetului Dolj.

 

 

33

 

 

07.03.2005

Se aproba studiul de fundamentare privind infiintarea, organizarea si functionarea Serviciului public de administrare, construire, modernizare, intretinere, exploatare si reparare a drumurilor, podurilor si podetelor apartinand domeniului public al judetului Dolj, conform anexei 1.

 

 

34

 

 

07.03.2005

Se aproba caietul de sarcini si regulamentul de serviciu privind desfasurarea activitatilor specifice Serviciului public de administrare, construire, modernizare, intretinere, exploatare si reparare a drumurilor, podurilor si podetelor apartinand domeniului public al judetului Dolj, conform anexeilor 1 si 2.

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

07.03.2005

Se aproba infiintarea, organizarea si functionarea Serviciului public de administrare, construire, modernizare, intretinere, exploatare si reparare a drumurilor, podurilor si podetelor apartinand domeniului public al judetului Dolj.

Gestiunea lucrarilor de exploatare, intretinere, reparatii curente a drumurilor, podurilor si podetelor va fi gestiune delegata prin negociere directa si se va incredinta pe baza de contract de delegare Societatii Comerciale „Lucrari de Drumuri si Poduri Dolj” S.A.

Gestiunea lucrarilor de reparatii capitale a drumurilor, podurilor si podetelor judetene va fi gestiune delegata prin licitatie publica.

Lucrarile de modernizare, construire a drumurilor, podurilor si podetelor noi se vor realiza prin  organizarea de licitatii privind achizitiile publice de lucrari.

 

36

 

07.03.2005

Se aproba majorarea patrimoniului Consiliului Judetean Dolj cu echipamentele achizitionate in cadrul proiectului „Doljul un judet euroinformat”, in valoare de 237.333.803 lei, conform anexei la prezenta hotarare.

 

 

37

 

 

07.03.2005

Se aproba redistribuirea sumelor defalcate din TVA pentru cheltuielile de personal ale cadrelor din invatamantul preuniversitar de stat pe unitati administrativ-teritoriale intre trimestrele I si II ale anului 2005, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

38

07.03.2005

Se aproba constituirea comisiei judetene pentru finantarea invatamantului preuniversitar de stat, conform anexei 1.

 

39

 

07.03.2005

Se aproba suplimentarea „Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate in trafic interjudetean 2005 – 2007”, conform anexei 1 la prezenta hotarare.

 

 

 

40

 

 

 

07.03.2005

(1)     Se da in administrare Consiliului Local Municipal Craiova pe termen de un an spatiul situat in Craiova, str. Vulturi nr. 9, in suprafata de 192,78 mp – conform schitei anexa.

(2)     Spatiul va fi utilizat pentru activitatea serviciului municipal pentru evidenta a persoanelor.

(1)      Predarea-primirea se va face pe baza de protocol in termen de 10 zile.

 

41

28.03.2005

Se aproba asocierea judetului Dolj cu comunele Ghercesti, Pielesti, Carcea si Cosoveni, prin cooptarea acestora ca actionari la S.C. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A.

42

28.03.2005

Se dau in administrarea Societatii Comerciale Lucrari de Drumuri si Poduri Dolj S.A., drumurile, podurile si podetele apartinand domeniului public al judetului Dolj, identificate potrivit anexei 1 la prezenta hotarare.

43

28.03.2005

Se constituie Comisia Judeteana de Baza Melifera si Stuparit Pastoral pentru anul 2005.

44

28.03.2005

Se aproba vanzarea prin licitatie publica a spatiului comercial, avand datele prevazute in anexa la prezenta hotarare.

Pretul de pornire a licitatiei va fi aprobat de Consiliul Judetean Dolj.

45

28.03.2005

Se modifica art. 1 din Hotararea nr. 8/30.01.2003 a Consiliului Judetean Dolj, dupa cum urmeaza:

a). Tarif cazare Vila Jianu

-          1.800.000 lei/camera dubla cu mic dejun inclus

-          1.400.000 lei/camera simpla cu mic dejun inclus

b). Tarif inchiriere salon sufragerie Vila Jianu

-          3.000.000 lei/zi

Tarifele de la art. 1, lit. „a”, pot fi diminuate cu 5 % in situatia cazarii peste 15 zile calendaristice a persoanelor fizice, sau cazarii de grupuri organizate cu minim 10 persoane.

 

46

28.03.2005

Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli ale unitatilor medico-sociale Amarastii de Jos, Bechet, Brabova, Cetate, Melinesti, Plenita, Sadova pe anul 2005, conform anexelor 1, 1 A, 2, 2 A, 3, 3 A, 4, 4 A, 5, 5 A, 6, 6A, 7 si 7A ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

47

28.03.2005

Se aproba repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din impozitul pe venit pe trimestrul II al anului 2005 in valoare de 68.722.626 mii lei, pentru asigurarea ajutorului social, conform anexei nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

48

28.03.2005

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al fondului pentru constructii de locuinte pe anul 2005, conform anexei 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

49

28.03.2005

Se aproba contul de executie al bugetului de venituri si cheltuieli propriu al judetului Dolj pe anul 2004, conform anexelor nr. 1 si 2 ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

50

28.03.2005

Se aproba contul de executie al fondului de rulment pe anul 2004, conform anexelor nr. 1 si 2 ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

Se aproba contul de executie al fondului pentru constructia de locuinte pe anul 2004, conform anexei nr. 3 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

51

28.03.2005

Se aproba modificarile la bugetul de venituri si cheltuieli propriu al judetului Dolj pe anul 2005, conform anexelor 1, 2, 3 si 3 A ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

52

28.03.2005

Se aproba participarea Consiliului Judetean Dolj ca partener al Inspectoratului Scolar Judetean Dolj pentru implementarea Proiectului „Educatie, sanse egale si integrare pentru succesul nostru” in cadrul Programului PHARE RO 0104.02 „Accesul la educatie pentru grupurile dezavantajate”.

Se aproba cofinantarea acestui proiect de catre Consiliul Judetean Dolj cu suma de 55.000 EURO, respectiv 2.000.000 mii lei.

Bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Judetean Dolj se va modifica corespunzator prin majorarea Programului de Investitii pe anul 2005 cu valoarea aferenta cofinantarii, respectiv 2.000.000 mii lei.

53

28.03.2005

Incepand cu data de 01.04.2005 dna Etegan Amelia Loredana se numeste in functia de director – referent gradul I – al Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Dolj cu un salariu de baza de 9,.379.500 lei din care 6.253.000 lei corespunzator functiei de executie de referent gradul I si 3.126.500 lei indemnizatie de conducere.

54

26.04.2005

Se ia act de incetarea mandatului de consilier judetean a domnului Draguleasa Nicolae ca urmare a demisiei.

Se valideaza mandatul de consilier judetean al domnului Sabetay Corneliu – membru al Partidului Social Democrat, in locul domnului Draguleasa Nicolae.

55

26.04.2005

Se aproba repartizarea suplimentara a cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pe unitati administrativ-teritoriale, pe anul 2005, conform anexelor nr. 1 si 2.

56

26.04.2005

Se aproba redistribuirea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata in valoare de 700.000 mii lei de la lucrarile de intretinere si reparatii la drumul comunal Goiesti, satul Popeasa la drumul comuna Agropod – Goiesti.

57

26.04.2005

Se aproba bilantul contabil si contul de profit si pierdere pe anul 2004 al Regiei Autonome „Aeroportul” Craiova, conform anexelor 1 – 3.

58

26.04.2005

Se aproba raportul Consiliului de administratie si al Comisiei de cenzori, pe anul 2004 la S.C. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A., conform anexelor 1 si 2, ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

Se aproba bilantul contabil impreuna cu anexele sale respectiv formularele 10, 20, 30, 40, executia BVC 2004; principii, politici contabile, conform anexei nr. 3 la prezenta hotarare.

Se aproba distribuirea dividentului la actionarii existenti la 31.12.2004.

Se deleaga dl. Dinca Marinica in calitate de mandatar al Consiliului Judetean Dolj la S.C. Parc Industrial Craiova S.A. sa sustina prezenta hotarare in A.G.A.

 

59

26.04.2005

Se aproba raportul Consiliului de administratie si al Comisiei de cenzori, pe anul 2004 la S.C. PARC – TURISM S.A., conform anexelor 1 si 2, ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

Se aproba bilantul contabil, contul de profit si pierdere si celelalte situatii financiare, conform anexelor nr. 3 - 6 la prezenta hotarare.

Se aproba ca dividendele aferente anului fiscal 2004, care se repartizeaza actionarului unic Consiliului Judetean Dolj, sa fie lasate la dispozitia S.C. Parc-Turism S.A. pentru constituirea de surse proprii de finantare la capitolul investitii in vederea achitarii transei a treia din contractul de achizitie a celor doua centrale termice aferente Hotelului Parc si Restaurantului Flora.

60

26.04.2005

Se aproba actualizarea clasificarii obiectului principal de activitate al S.C. PARC-TURISM SA Craiova din cod CAEN 551 –5511 – Hoteluri – Hoteluri si Moteluri cu restaurante in cod CAEN nou 5530 – Restaurante.

Se imputerniceste domnul Constantin Raducanoiu – director general sa intreprinda demersurile necesare pentru efectuarea operatiunilor impuse de actualizarea actului constitutiv al societatii.

61

26.04.2005

Se aproba raportul Consiliului de administratie si al Comisiei de cenzori, pe anul 2004 la S.C. Lucrari de Drumuri si Poduri Dolj S.A., conform anexelor 1 si 2, ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

Se aproba bilantul contabil si contul de profit si piedere pe anul 2004, conform anexelor 3 si 4 la prezenta hotarare.

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2005, obiectivele si criteriile de performanta, conform anexei 5.

Se aproba organigrama pe anul 2005, conform anexei 6.

62

26.04.2005

Se aproba modificarile la bugetul de venituri si cheltuieli propriu al judetului Dolj pe anul 2005, conform anexelor 1- 3 si 3 A, cu precizarea ca veniturile proprii ale Consiliului Judetean Dolj se diminueaza cu valoarea dividendelor pe anul 2004 ale S.C. PARC –TURISM S.A.

Bugetele Muzeului Olteniei, Muzeului de Arta, unitatilor medico-sociale Amarastii de Jos si Melinesti, R.A. Aeroportul Craiova, unitati partial finantate din bugetul Consiliului Judetean Dolj se vor modifica corespunzator cu sumele repartizate din bugetul Consiliului Judetean Dolj.

63

26.04.2005

Se da in administrarea Agentiei de Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia pe o perioada de 5 ani spatiul de la parterul si etajul I al corpului B (corpul nou) in suprafata de 523,33 m.p. cu o valoare de inventar de 1.592.571.318 lei din cladirea fostei scoli speciale Regina Maria, situata in Craiova in Craiova, str./ Amaradia nr. 4, aflata in prezent in domeniul public al judetului Dolj.

64

26.04.2005

Se aproba inchirierea prin licitatie publica a unor spatii libere cu suprafata utila de 47,32 mp situate in incinta dispensarului medical din comuna Radovan, judetul Dolj, identificat conform anexei 1.

65

26.04.2005

Se aproba inchirierea prin licitatie publica a unor spatii libere cu suprafata utila de 33,27  mp situate in incinta dispensarului medical din comuna Teasc, judetul Dolj, identificat conform anexei 1.

66

26.04.2005

Se aproba inchirierea prin licitatie publica a unor spatii libere cu suprafata utila de 22,81 mp situate in incinta dispensarului medical din comuna Varvor, judetul Dolj, identificat conform anexei 1.

67

26.04.2005

Se aproba inchirierea prin licitatie publica a unor spatii libere cu suprafata utila de 86,65 mp situate in incinta dispensarului medical din comuna Daneti, judetul Dolj, identificat conform anexei 1.

68

26.04.2005

Se aproba inchirierea prin licitatie publica a unor spatii libere cu suprafata utila de 65,69 mp situate in incinta dispensarului medical din comuna Sadova, judetul Dolj, identificat conform anexei 1.

69

26.04.2005

Se aproba inchirierea prin licitatie publica a unor spatii libere cu suprafata utila de 53,36 mp situate in incinta dispensarului medical din comuna Almaj, judetul Dolj, identificat conform anexei 1.

70

26.04.2005

Se aproba predarea valorii investitiei Scoala cu 4 clase, comuna Cotofenii din Dos, sat Mihaita, judetul Dolj, in suma de 4.585.859.540 lei, din evidenta Consiliului Judetean Dolj in evidenta Consiliului Local Cotofenii din Dos.

71

26.04.2005

Se aproba predarea valorii investitiei Consolidarea si extindere Scoala Murgasi, judetul Dolj in suma de 10.353.068.701,68 lei din evidenta Consiliului Judetean Dolj in evidenta Consiliului Local Murgasi.

72

26.04.2005

Se modifica organigrama si statul de functii ale aparatului propriu de specialitate al Consiliului Judetean Dolj, aprobat prin hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 15/2005, conform anexelor 1-2.

73

26.04.2005

Se aproba modificarea numarului de personal, a organigramei, a statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare al Muzeului Olteniei – Craiova, incepand cu data de 01.05.2005, potrivit anexelor 1 a si 1 b.

74

26.04.2005

Se aproba modificarea organigramei si a statului de functii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, incepand cu data de 01.05.2005, potrivit anexelor 1 a si 1 b la prezenta hotarare.

75

26.04.2005

Se aproba modificarea statului de functii al Scolii Populare de Arte si Meserii „Cornetti”, conform anexei 1.

76

26.04.2005

Se modifica art. 8 alin. 1 din Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 2/2005 pentru infiintarea Directiei Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor Dolj, dupa cum urmeaza:

„Se desemneaza director interimar al directiei domnul Stanica Marin pana la data numirii in functia publica de conducere de director executiv a persoanei declarata admisa la concursul organizat potrivit legii”.

77

26.04.2005

Se aproba schimbarea denumirii Clubului Sportiv de Fotbal pentru Copii si Juniori „Universitatea Craiova” dupa cum urmeaza:

Clubul Sportiv Judetean Stiinta „U” Craiova

78

26.04.2005

Se modifica anexa la Hotararea nr. 136/2004 a Consiliului Judetean Dolj privind componenta nominala a Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Dolj, in sensul ca domnul Georgel Enescu – comisar sef – seful Inspectoratului Judetean de Politie Dolj este desemnat ca membru de drept in locul domnului Constantin Codita.

79

26.04.2005

Componenta Comisiei Judetene Anti-Saracie si Promovare a Incluziunii Sociale la nivelul judetului Dolj, se modifica, in conformitate cu prevederile HG 705/2002, conform anexei 1.

80

26.04.2005

Se aproba modificarea si suplimentarea „Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate in trafic national – 2004” (actualmente in executie), conform anexelor 1-2.

81

26.04.2005

Se aproba „Programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate in trafic judetean si interjudetean 2005 – 2008”, conform anexelor 1-2.

82

26.04.2005

Darea  in folosinta gratuita a trenului reciclator, cilindrului compactor vibrator HAMM si laboratorului de incercari, pana la data de 31.12.2005 „Serviciului public de administrare, construire, modernizare, intretinere, exploatare si reparare a drumurilor, podurilor si podetelor apartinand domeniului public al judetului Dolj” ce va fi utilizat de operatorul acestui serviciu – S.C. Lucrari de Drumuri si Poduri Dolj S.A. pentru lucrarile de exploatare, intretinere si reparatii curente la reteaua de drumuri din judetul Dolj.

83

26.04.2005

Se aproba majorarea patrimoniului Consiliului Judetean Dolj cu mijloacele fixe achizitionate in cadrul proiectului „Centru de recuperare si reintegrare a copilului cu handicap sever”, in valoare de 2.955.019.214 lei, conform anexei.

84

26.04.2005

Se aproba majorarea patrimoniului Consiliului Judetean Dolj cu valoarea mijloacelor fixe, imobilizarilor necorporale si obiectelor de inventar achizionate in cadrul proiectului „Retea europeana de parcuri naturale – INTERNAT PARKS”, in valoare de 3.026.430.509 lei, conform anexei la prezenta.

85

26.04.2005

Se transmit fara plata din domeniul privat al judetului Dolj in domeniul privat al comunei Gighera mijloacele fixe si obiectele de inventar achizitionate in cadrul proiectului „Retea europeana de parcuri naturale – INTERNAT PARKS” si amplasate pe teritoriul comunei Gighera, in valoare de 1.238.977.780 lei, conform anexei la prezenta hotarare.

Patrimoniul judetului Dolj se diminueaza cu valoarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar, prevazuta la art.1.

86

26.04.2005

Se aproba Strategia Judeteana in domeniul asistentei sociale si protectiei copilului pentru perioada 2005 – 2010, prevazuta in anexa la prezenta hotarare.

87

26.04.2005

Se aproba rectificarea articolului 1 din Hotararea nr. 20/26.01.2005 a Consiliului Judetean Dolj in sensul ca, in loc de „str. Ceahlaului nr. 23 A” se va citi corect „str. Ceahlaului nr. 23”.

88

26.04.2005

Se aproba redistribuirea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru cheltuielile de personal ale cadrelor din invatamantul preuniversitar de stat pe trimestre pentru anul 2005, conform anexei 2.

89

05.05.2005

Se solicita trecerea din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apararii Nationale in domeniul public al Judetului Dolj si in administrarea Consiliului Judetean Dolj a bunurilor imobile apartinand de cazarma nr. 349 Craiova.

90

05.05.2005

Se aproba Pretul de pornire a licitatiei pentru spatiul comercial situat in Craiova, Calea Bucuresti, bloc 21 D parter, asociat Nica Constantin este de 1.432.000.000 lei.

91

05.05.2005

Se aproba Cooperarea Consiliului Judetean Dolj cu Asociatia Prietenii Stiintei „Gheorghe Titeica” in vederea realizarii manifestarii culturale „Colocviile Mozaicul, editia a VIII-a” in perioada 7 – 9 octombrie 2005.

Contributia Consiliului Judetean Dolj la manifestarile prevazute la art. 1 consta in punerea la dispozitie a salii de sedinte si asigurarea cazarii gratuite pentru un numar de 6 (sase) persoane (invitati din tara si strainatate) pe durata manifestarii, respectiv 07 – 09.10.2005.

92

30.06.2005

Se aproba Planul pentru asigurarea resurselor financiare, umane si materiale pentru anul 2006 destinate prevenirii si gestionarii situatiilor  de urgenta.

93

30.06.2005

Se aproba emiterea  certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului in suprafata exclusiva de 2.121,70 mp, situat in Craiova: Complexul Bulevardul 1 Mai – Cantina Confectii pentru  S.C. COREAL S.A.

94

30.06.2005

Se aproba repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din impozitul pe venit pe trimestrul III al anului 2005, in valoare de 68.700.000 mii lei, pentru asigurarea ajutorului social.

95

30.06.2005

Se aproba redistribuirea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap, pe unitati administrativ-teritoriale, pe semestrul II al anului 2005.

96

30.06.2005

Se imputerniceste domnul Dinca Marinica – reprezentul judetului Dolj in adunarea generala extraordinara  a actionarilor S.C. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A. in vederea:

-          aprobarii modificarii capitalului social si a valorii nominale a actiunilor S.C. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A. in urma denominarii monedei nationale;

-          imputernicirii domnului Nicoli Marin – administrator unic al S.C. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A. sa efectueze formalitatile impuse de lege pentru inregistrarea  in registrul comertului a modificarilor privind capitalul social, valoarea nominala a actiunilor, modificari aduse actului constitutiv si actului aditional.

97

30.06.2005

Se aproba Planul de restructurare/inchidere a institutiilor rezidentiale pentru persoane adulte cu handicap, parte componenta a Strategiei judetene in domeniul asistentei sociale si protectiei copilului, aprobata prin Hotararea CJD 86/26.04.2005.

98

30.06.2005

Inceteaza internarea beneficiarilor in cadrul Centrului de Integrare prin Terapie Ocupationala Corlate.

Se aproba inchiederea Centrului de Integrare prin Terapie Ocupationala Corlate, beneficiarii respectivi urmand a fi transferati in noile facilitati rezidentiale create prin proiectul „Servicii comunitare – o sansa pentru fiecare”.

Consiliul Judetean Dolj va finanta serviciile nou create prin proiectul „Servicii comunitare – o sansa pentru fiecare”, pe o perioada de 3 ani de la finalizarea proiectului, prin semnarea Declaratiei-Angajament a CJD.

Se aproba utilizarea unei suprafete de 1.000 mp din totalul de 7.200 mp aflati in administrarea DGASPDC Dolj, situata in str. General Dragalina nr. 60 A, in vederea construirii Complexului de Servicii Comunitare in cadrul proiectului „Servicii comunitare – o sansa pentru fiecare”

Se aproba cofinantarea CJD in suma de 66.630 euro pentru proiectul „Servicii comunitare – o sansa pentru fiecare” care va fi depus in cadrul Schemei de Granturi pentru Reforma Institutionala in sectorul protectiei persoanelor cu dizabilitati,.

99

30.06.2005

Se aproba modificarea statului de functii al Scolii Populare de Arte si Meserii „Cornetti”.

Salariile prevazute in anexa 1 la prezenta hotarare se vor incadra in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pe anul 2005.

100

30.06.2005

Incpeand cu data de 30.06.2005 dl. Stanica Marin se numeste in functia publica de conducere de director executiv al Directiei Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor Dolj cu un salariu de baza de 11.533.500 lei din care 7.689.000 lei corespunzator functiei de executie de consilier superior treapta 3 si 3.844.500 lei indemnizatie de conducere.

101

30.06.2005

Se aproba modificarile la bugetul de venituri si cheltuieli propriu al judetului Dolj pe anul 2005.

102

30.06.2005

Se aproba modificarile la bugetele de venituri si cheltuieli ale unitatilor de asistenta medico-sociala Amarastii de Jos, Bechet si Plenita pe anul 2005.

103

30.06.2005

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Directiei Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor Dolj pe anul 2005.

104

30.06.2005

Se aproba impozitele si taxele locale pentru anul 2006.

105

30.06.2005

Se aproba tarifele de prestari servicii specifice activitatii Directiei Judetene pentru Protectia Plantelor Dolj, utilizate incepand cu trimestrul I al anului 2006.

106

30.06.2005

Se aproba diminuarea sumelor defalcate din TVA pentru finantarea centrului judetean si a centrelor locale de consultanta agricola, pe anul 2005, pe unitati administrativ-teritoriale.

107

30.06.2005

Protocol de cooperare intre CJD si Asociatia Nationala pentru copii si adulti cu autism din Romania – filiala Craiova.

108

30.06.2005

Se aproba Protocolul de cooperare intre Consiliul Judetean Dolj, Inspectoratul Scolar Judetean Dolj si institutia Prefectului judetului Dolj.

Contributia Consiliului Judetean Dolj in realizarea actiunilor prevazute in protocol pentru anul 2005 este de 500.000.000 lei, cu modificarea bugetului propriu al Consiliului Judetean Dolj.

Partile semnatare a protocolului se vor informa reciproc asupra modului in care se vor desfasura actiunile ce fac obiectul protocolului.

109

30.06.2005

Se elibereaza , ca urmare a demisiei, din functia de membru al Comisiei de Expertiza Medicala a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti Dolj, d-na dr. Ungureanu Elena, incepand cu data de 09.05.2005.

Se numeste in functia de membru al Comisiei de Expertiza Medicala a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti Dolj, dl. dr. Olaru Cristian – medic oftalmolog, incepand cu data de 09.05.2005.

Hotararea nr. 169/18.11.2004 se modifica in mod corespunzator.

110

30.06.2005

Se aproba inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu liber cu suprafata utila de 28,29 mp situat in incinta Policlinicii din cadrul Unitatii Medico-Sociale Melinesti, judetul Dolj, identificat conform anexei 1 la prezenta.

Se aproba pretul minim de pornire a licitatiei, la valoarea de 15.000 lei/mp/luna.

Durata contractului de inchiriere este de 5 ani cu posibilitatea  de prelungire. Se face precizarea ca in spatiul respectiv se vor desfasura in exclusivitate activitati medicale sau farmaceutice.

111

30.06.2005

Se aproba inchirierea prin licitatie publica a unor spatii libere cu suprafata utila de 85,05 mp situate in incinta Policlinicii din cadrul Unitatii Medico-Sociale Plenita, judetul Dolj, identificat conform anexei 1 la prezenta.

Se aproba pretul minim de pornire a licitatiei, la valoarea de 15.000 lei/mp/luna.

Durata contractului de inchiriere este de 5 ani cu posibilitatea  de prelungire. Se face precizarea ca in spatiile respective se vor desfasura in exclusivitate activitati medicale sau farmaceutice.

112

30.06.2005

Se aproba modelul legitimatiilor pentru consilierii judeteni din cadrul Consiliului Judetean Dolj.

113

30.06.2005

Se da in administrare Directiei Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor Dolj, spatiul situat in Craiova, str. Vulturi nr. 9, in suprafata totala de 482,32 mp.

114

30.06.2005

Se aproba documentatia tehnico-economica (Studiul de fezabilitate) pentru obiectivul de investitie „Modernizare DJ 561 E Bailesti (561 A) Seaca de Camp – Tunarii Vechi, km. 14 + 500 – 21 + 000, judetul Dolj”.

115

30.06.2005

Se aproba tarifele de utilizare a zonei drumurilor judetene, de catre S.C. ROMTELECOM S.A. – Directia de Telecomunicatii Dolj.

116

30.06.2005

Se dau in administrarea Muzeului Olteniei Craiova cladirile si terenurile, proprietate publica a judetului Dolj, situate  in Craiova, avand  datele de identificare prevazute in anexa.

Imobilele ce se dau in administrare vor fi folosite pentru activitatea specifica institutiei.

Folosirea in alte scopuri a spatiilor din imobile, inclusiv a terenurilor aferente, se va face numai cu acordul Consiliului Judetean Dolj.

117

30.06.2005

Se aproba majorarea patrimoniului Judetului Dolj – domeniul privat – aflat in administrarea Consiliului Judetean Dolj cu mijloacele fixe si a obiectelor de inventar achizitionate in cadrul proiectului „Centru de urgenta pentru preventie, interventie, recuperare cuplu mama-copil abuzat”.

118

30.06.2005

Se aproba majorarea patrimoniului judetului Dolj – domeniul privat – aflat in administrarea Consiliului Judetean Dolj cu mijloacele fixe achizitionate in cadrul proiectului „Centru de recuperare si reintegrare a  copilului cu handicap sever”, in  valoare de 492.765.380 lei.

119

30.06.2005

Incepand cu data de 01.07.2005 se modifica capitalul social si valoarea nominala a actiunilor la S.C. PARC TURISM S.A. Craiova, ca efect al denominarii monedei nationale.

120

21.07.2005

Se aproba bugetul propriu judetean rectificat pe anul 2005.

Se aproba includerea in bugetul propriu judetean a sumelor defalcate din TVA pentru cheltuielile de personal ale cadrelor din invatamantul preuniversitar de stat in valoare de 17.615,90 mii lei RON pana la repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale.

121

21.07.2005

Se aproba repartizarea fondului de rulment al Consiliului Judetean Dolj in valoare de 11.545,60 mii lei RON pe obiective de investitii si dotari independente pe anul 2005.

122

21.07.2005

Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli rectificate ale scolilor speciale finantate de Consiliul Judetean Dolj in anul 2005; directorii scolilor speciale pastrandu-si calitatea de ordonatori tertiari de credite.

123

21.07.2005

Se aproba repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata in valoare de 29,6 mii lei RON pentru personalul neclerical din judetul Dolj

124

21.07.2005

Se aproba redistribuirea pe unitati administrativ-teritoriale a sumei de 106 mii lei RON pentru finantarea cheltuielilor  de personal ale cadrelor din invatamantul preuniversitar de stat, pe trimestrul III al anului 2005.

125

21.07.2005

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Directiei Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor Dolj pe anul 2005.

126

21.07.2005

Se aproba plafoanele valorice pentru produsele lactate si de panificatie pentru anul scolar 2005 – 2006.

127

21.07.2005

Se aproba modificarea statului de functii pentru Biblioteca Judeteana „Alexandru si Aristia Aman”.

128

21.07.2005

Se aproba majorarea patrimoniului judetului Dolj – domeniul privat aflat in administrarea Consiliului Judetean Dolj, cu mijloacele fixe, obiectele de inventar si imobilizarile necorporale achizitionate in cadrul proiectului „Centru de reabilitare sociala si insertie ocupationala” in valoare totala de 931.477.435 lei.

129

21.07.2005

Pretul de pornire a licitatiei pentru spatiul comercial situat in Craiova, Calea Bucuresti bloc 21 D parter, asociat S.C. AIUS S.R.L. este de 1.435.694.000 lei.

130

21.07.2005

Se aproba suplimentarea „Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate in trafic  judetean 2005 – 2008”.

131

21.07.2005

Se aproba emiterea Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului in suprafata exclusiva de 2404,02 mp, situat in Craiova: Gospodarie Anexa Cernele, pentru S.C. COREAL S.A.

132

21.07.2005

Se aproba emiterea Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului in suprafata exclusiva de 66,20 mp, situat in Craiova: Cofetaria Liliacul, pentru S.C. COREAL S.A.

133

21.07.2005

Se aproba emiterea Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului in suprafata exclusiva de 1378,70mp, situat in Craiova: Sediul Administrativ, pentru S.C. COREAL S.A.

134

21.07.2005

Se aproba emiterea Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului in suprafata exclusiva de 947,96 mp, situat in Craiova: Terasa Restaurant Stadion, pentru S.C. COREAL S.A.

135

21.07.2005

Se aproba suplimentarea cu 600 mii lei RON a bugetului de venituri si cheltuieli al fondului pentru constructii de locuinte, pe anul 2005, cu urmatoarea destinatie: Craiova Bl. 21 A Calea Bucuresti: 500 mii lei RON, Filiasi, bloc G 8: 100 mii lei RON.

136

21.07.2005

Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli rectificate ale Muzeului Olteniei, Muzeului de Arta, unitatilor de asistenta medico-sociale: Amarastii de Jos, Bechet, Brabova, Cetate, Melinesti, Plenita, Sadova si Sectorului Servicii Publice pe anul 2005.

137

21.07.2005

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli rectificat al Clubului Sportiv Judetean Stiinta „U” Craiova pe anul 2005.

138

21.07.2005

(1)    Se aproba achizitionarea de catre Consiliul Judetean Dolj a terenului in suprafata de 2 ha, situat in extravilanul comunei Ghercesti, tarlaua 26, parcela 22.

(2)      Contractul de vanzare-cumparare se va incheia dupa aprobarea pretului de achizitie de catre Consiliul Judetean Dolj.

139

21.07.2005

Se dau in folosinta gratuita pe o perioada de 49 de ani unitatilor de asistenta medico-sociala din comuna Brabova si Amarastii de Jos cladirile si spatiile cu destinatie de unitati medico-sociale prevazute in anexa.

Se dau in folosinta gratuita pe o perioada de 49 de ani Serviciului de Ambulanta Dolj constructiile si cladirile cu destinatia de spatii de ambulanta situate in comunele Amarastii de Jos, Brabova, Bechet, Melinesti si Sadova, prevazute in anexa 2.

140

11.08.2005

Se aproba lista lucrarilor ce vor fi executate in vederea inlaturarii efectelor unor calamitati naturale din judetul Dolj, in valoare de 5.805 mii lei RON, conform anexei 1.

Se aproba suplimentarea  bugetului propriu judetean cu suma de 5.805 mii lei RON conform anexelor 2 si 3.

141

11.08.2005

Se aproba pretul de achizitie de 100.000 euro (5 euro/mp), echivalent in lei calculat la data negocierii, pentru suprafata de 2 ha teren situat in extravilanul comunei Ghercesti, tarlaua 26, parcela 22 inregistrat la Agentia de Cadastru si Publicitate Imobiliara Dolj sub nr. 18847.

Cheltuielile organizate cu autentificarea contractului de vanzare-cumparare se vor suporta de catre Consiliul Judetean Dolj.

Se mandateaza dl. Ion Prioteasa – Presedintele Consiliului Judetean Dolj pentru a incheia in numele judetului Dolj contractul de vanzare-cumparare in forma autentica a terenului prevazut la art. 1.

142

11.08.2005

Se stabilesc contributiile personale ale beneficiarilor serviciilor prestate sau ale sustinatorilor legali ai acestora pentru unitatile de asistenta medico-sociala: Amarastii de Jos, Brabova, Bechet, Cetate, Melinesti, Plenita si Sadova.

143

11.08.2005

Se aproba suplimentarea „Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate in trafic judetean si interjudetean 2005 – 2008”, conform anexelor 1 si 2.

144

11.08.2005

Se aproba actualizarea plafoanelor valorice pentru produsele lactate si de panificatie pentru anul scolar 2005 – 2006 conform anexei 1.

Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 126/21.07.2005 se modifica in sens corespunzator.

145

11.08.2005

Se ia din administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj spatiul in suprafata totala de 134,28 mp din imobilul situat in municipiul Craiova, str. Constantin Lecca nr. 32.

(1)    se aproba darea in administrare catre Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, pe termen de 5 ani cu posibilitatea prelungirii, a unor spatii in suprafata totala de 134,28 mp din imobilul situat in municipiul Craiova, str. Constantin Lecca nr. 32, conform schitei anexe.

(2)      Spatiul dat in administrare se afla in domeniul public al judetului Dolj.

146

29.08.2005

Se aproba modificarile la bugetul de venituri si cheltuieli al Muzeului Olteniei.

Se aproba modificarile bugetului propriu judetean pe anul 2005.

147

29.08.2005

Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2006 si taxele pentru anul de invatamant 2005 – 2006 la Scoala Populara de Arte si Meserii Cornetti.

148

29.08.2005

Se aproba documentatia tehnico-economica in faza studiu de fezabilitate pentru investitia „Pod peste paraul Teslui pe DJ 641 A, km. 0 + 540”.

Se aproba documentatia tehnico-economica in faza Studiu de fezabilitate pentru investitia „Pod pe DJ 4, comuna Ghercesti, km. 8 + 800”.

149

29.08.2005

Se desemneaza ca reprezentanti al Consiliului Judetean Dolj pentru a face parte, ca membri titulari, din comisia pentru vanzarea spatiilor cu destinatia de cabinete medicale urmatorii:

1.     Mogos Dan

2.        Cioboiu Adrian

Se desemneaza ca reprezentanti al Consiliului Judetean Dolj pentru a face parte, ca membri supleanti, din comisia pentru vanzarea spatiilor cu destinatia de cabinete medicale urmatorii:

1.     Turturica Paul

2.        Serban Ileana

150

29.08.2005

Se aproba componenta comisiei judetene pentru finantarea invatamantului preuniversitar de stat, conform anexei 1.

La data adoptarii prezentei hotarari, Hotararea nr. 38/2005 a Consiliului Judetean Dolj isi inceteaza aplicabilitatea.

151

29.08.2005

Se constituie Comandamentul Antiepizootic la nivelul judetului Dolj.

Secretariatul tehnic al Comandamentului Antiepizootic se asigura de catre Directia Sanitar-Veterinara si Siguranta Alimentelor Dolj.

152

29.08.2005

Se aproba modificarea statului de functii al R.A. Aeroportul Craiova, conform anexei 1.

Salariile prevazute la anexa 1 la prezenta hotarare se vor incadra in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pe anul 2005.

153

29.08.2005

Se aproba transmiterea cate unui reprezentant al Consiliului Judetean Dolj la Biroul de Reprezentare de la Bruxelles, la fiecare 3 luni, incepand cu luna octombrie 2005, pentru efectuarea stagiului de practica la Biroul de Reprezentare al UNCJR de la Bruxelles.

154

29.08.2005

Incepand cu data de 29.08.2005 dl Jianu George se elibereaza din functia de director general al R.A. Aeroportul Craiova.

Incepand cu data de 29.08.2005 dl Dumitru Mircea incadrat pe functia de director tehnice se deleaga pe o perioada de 60 de zile pentru a indeplini functia de director general al R.A. Aeroportul Craiova, cu un salariu de 3.195 lei din care: 2.236 lei salariu de baza, 400 lei indemnizatia de conducere si 559 lei spor de vechime.

155

22.09.2005

Se aproba acordul intre Ambasada Statelor Unite ale Americii, prin Sectia de Presa si Cultura si Biblioteca Judeteana „Alexandru si Aristia Aman, privind infiintarea unui centru de informare in sediul bibliotecii.

156

22.09.2005

Se aproba inchirierea sau vanzarea mijloacelor fixe aflate in administrarea S.C. PARC  INDUSTRIAL CRAIOVA S.A., prevazute in anexele 1 si 2.

157

22.09.2005

Se aproba repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor de personal ale cadrelor din invatamantul preuniversitar de stat, pe unitati administrativ-teritoriale, pe trimestrul IV al anului 2005, conform anexei 1.

158

22.09.2005

Se aproba repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA pe trimestrul IV al anului 2005 pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri in perioada sezonului rece, conform anexei 1.

159

22.09.2005

Se aproba alocarea sumei de 258,86 mii lei RON pentru inlaturarea calamitatilor naturale in localitatile din judetul Dolj, conform anexei 1.

Bugetul propriu judetean se va diminua cu suma alocata atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli, conform anexei 2.

160

22.09.2005

Se aproba modificarile bugetului de venituri si cheltuieli al R.A. Aeroportul Craiova pe anul 2005, conform anexei 1.

Lista de investitii a Consiliului Judetean Dolj se modifica corespunzator cu prevederile art. 1.

161

22.09.2005

Se aproba modificarile bugetului propriu judetean pe anul 2005, conform anexelor 1 si 3.

Se aproba modificarile bugetului Directiei Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor Dolj, conform anexei 2.

Se aproba redistribuirea intre lucrari a sumei de 1.047,6 mii lei RON alocate judetului Dolj pentru inlaturarea efectelor calamitatilor naturale, conform anexei 4.

Lista lucrarilor pentru inlaturarea efectelor calamitatilor naturale prevazute in anexa nr. 5 la Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 146/29.08.2005 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 5.

162

22.09.2005

Hotararea nr. 89/05.05.2005 a Consiliului Judetean Dolj se modifica si se completeaza cu inca un articol. (pista decolare)

163

22.09.2005

Se aproba lista spatiilor cu destinatia cabinete medicale si activitati conexe actului medical din proprietatea privata a judetului Dolj ce urmeaza a fi vandute conform OUG nr. 110/2005.

Listele astfel aprobate vor fi afisate la sediul consiliului local/judetean si publicate pe site-ul institutiei.

164

22.09.2005

Pentru activitatea membrilor comisiei de vanzare a spatiilor cu destinatie medicala sau activitati conexe actului medical se stabileste o indemnizatie suma fixa de 500 lei RON brut/luna pentru fiecare membru.

165

22.09.2005

Se aproba emiterea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului in suprafata de 1.463,oo m.p. situat in Craiova, str. Caracal nr. 79, identificat potrivit anexei la hotarare, pentru S.C. Corealis S.A.

166

22.09.2005

Se aproba emiterea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului in suprafata de 2.822,74 m.p. situat in Craiova, str.Siretului nr. 37, identificat potrivit anexei la hotarare pentru S.C. Prestari in Constructii si Instalatii S.A.

167

22.09.2005

Se aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al aparatului propriu de specialitate al Consiliului Judetean Dolj, completat si modificat conform anexei 1.

168

22.09.2005

Se aproba conditiile si criteriile de selectie pentru concursul ce se va organiza de catre Consiliul Judetean Dolj in vederea ocuparii postului de director general al R.A. Aeroportul Craiova, conform anexei 1.

169

22.09.2005

Se aproba Strategia si Programul Consiliului Judetean Dolj de dezvoltare economico-sociala a judetului Dolj, 2005 – 2008, conform anexei 1.

170

22.09.2005

Consiliul Judetean Dolj se angajeaza sa asigure toate costurile operationale si de intretinere precum si sa mentina in proprietate facilitatile rezultate ca urmare a implementarii proiectului „Reabilitarea si modernizarea drumului judetea DJ 561 Craiova-Podari-Segarcea”, propus spre finantare in cadrul Programului „Phare 2004 – 2006, Coeziune Economica si Sociala, Dezvoltarea Infrastructurii Regionale”, aflat in faza de evaluare nationala.

171

22.09.2005

Consiliul Judetean Dolj se angajeaza sa asigure toate costurile operationale si de intretinere precum si sa mentina in proprietate facilitatile rezultate ca urmare a implementarii proiectului „Reabilitarea infrastructurii de afaceri in judetul Dolj – Incubatorul de Afaceri Craiova”, propus spre finantare in cadrul Programului „Phare 2004 – 2006, Coeziune Economica si Sociala, Dezvoltarea Infrastructurii Regionale”, aflat in faza de evaluare nationala.

172

06.10.2005

Se aproba studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici aferenti proiectului „Reabilitarea si modernizarea drumului judetea DJ 561 Craiova-Podari-Segarcea”, propus spre finantare in cadrul Programului „Phare 2004 – 2006, Coeziune Economica si Sociala, Dezvoltarea Infrastructurii Regionale”, aflat in faza de evaluare nationala.

173

06.10.2005

Se aproba studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici aferenti proiectului „Reabilitarea infrastructurii de afaceri in judetul Dolj – Incubatorul de Afaceri Craiova”, propus spre finantare in cadrul Programului „Phare 2004 – 2006, Coeziune Economica si Sociala, Dezvoltarea Infrastructurii Regionale”, aflat in faza de evaluare nationala.

174

06.10.2005

Consiliul Judeţean Dolj hotaraste ca investitia „Reabilitarea si modernizarea drumului judetea DJ 561 Craiova-Podari-Segarcea”, in valoare totala de 7.432.182 Euro, adica 28.985.509,80 RON la un curs de 3,9 RON/EURO, este necesara si oportuna pentru dezvoltarea socio-economica a judetului Dolj.

175

06.10.2005

Consiliul Judeţean Dolj hotaraste ca investitia „Reabilitarea infrastructurii de afaceri in judetul Dolj – Incubatorul de Afaceri Craiova” in valoare totala de 5.989.139 Euro, adica 23.357.642,1 RON la un curs de 3,9 RON/EURO, este necesara si oportuna pentru dezvoltarea socio-economica a judetului Dolj.

176

06.10.2005

Consiliul Judetean Dolj desemneaza S.C. „Lucrari de Drumuri si Poduri Dolj” S.A. sa administreze, sa opereze si sa intretina obiectivele ce se vor realiza in cadrul proiectului „Reabilitarea si modernizarea drumului judetea DJ 561 Craiova-Podari-Segarcea”, propus spre finantare in cadrul Programului „Phare 2004 – 2006, Coeziune Economica si Sociala, Dezvoltarea Infrastructurii Regionale”, aflat in faza de evaluare nationala.

177

06.10.2005

Consiliul Judetean Dolj desemneaza S.C. Parc Industrial Craiova S.A. sa administreze, sa opereze si sa intretina obiectivele ce se vor realiza in cadrul proiectului  „Reabilitarea infrastructurii de afaceri in judetul Dolj – Incubatorul de Afaceri Craiova”, propus spre finantare in cadrul Programului „Phare 2004 – 2006, Coeziune Economica si Sociala, Dezvoltarea Infrastructurii Regionale”, aflat in faza de evaluare nationala.

178

06.10.2005

Se aproba contractul de finantare pentru servicii privind crearea unei retele de asistenti maternali in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj.

179

06.10.2005

Se aproba contractul de finantare pentru servicii privind preluarea copiilor repatriati prin intermediul  Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj.

180

06.10.2005

Pozitia nr. 3 din Anexa nr. 2 la Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 75/20.08.2002, privind administrarea bunurilor si cladirilor scolilor speciale din judetul Dolj, se completeaza cu „centrala termica”.

181

06.10.2005

Se aproba darea in administrare a imobilului situat in str. Jietului nr. 19 (fost 15 – 17), municipiul Craiova, catre Sector Servicii Publice, ca sediu propriu, avand datele tehnice prevazute in anexa.

Schimbarea destinatiei, inchirierea sau concesionarea spatiilor se pot face numai cu aprobarea Consiliului Judetean Dolj.

182

06.10.2005

Se aproba lista lucrarilor ce vor fi executate in vederea inlaturarii efectelor unor calamitati naturale din judetul Dolj, in valoare de 4.306 mii lei RON, conform anexei nr. 1.

Se aproba modificarile bugetului propriu judetean, conform anexelor 2 si 3.

183

06.10.2005

Se aproba alocarea sumei de 298 mii lei RON din bugetul propriu judetean (cote defalcate pentru echilibrare si fond de rezerva) pentru realizarea proiectarii si executiei lucrarilor privind racordarea cu energie electrica a sistemelor de alimentare cu apa, finantate conform H.G. 687/1997 la consiliile locale: Breasta, Castranova, Maglavit si Teslui.

Se aproba modificarile bugetului propriu judetean, conform anexelor 1 si 2.

184

06.10.2005

Se aproba majorarea domeniului privat al judetului Dolj cu un teren extravilan in suprafata de 2 ha, situat in comuna Ghercesti, avand o valoare de 345.920 RON.

Se aproba majorarea aportului consiliului judetean la capitalul social al S.C. Parc Industrial Craiova S.A., cu un teren in suprafata de 2 ha extravilan, cu o valoare de 345.920 RON.

Se mandateaza domnul Dinca Marinica sa sustina in AGA prezenta hotatare.

Predarea-primirea terenului se va face prin protocol incheiat intre parti, in termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei hotarari.

185

06.10.2005

Se prelungeste delegarea dlui Dumitru Mircea incadrat pe functia de director tehnic, pe o perioada de 60 de zile, incepand cu data de 29.10.2005, pentru a indeplini functia de director general al R.A. „Aeroportul Craiova, cu un salariu de 3.195 lei din care: 2.236 lei salariu de baza, 400 lei indemnizatie de conducere si 559 lei spor de vechime

186

06.10.2005

Se stabilesc functiile publice pentru Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, conform anexei 1 la prezenta hotarare.

Se aproba modificarea organigramei si statului de functii pentru Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, conform anexelor 2, 3 a şi 3b  la prezenta hotarare.

Modificarile prevazute la art. 2 se vor incadra in cheltuielile cu salariile prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2005.

187

27.10.2005

Se aproba repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA in luna octombrie a anului 2005, in valoare de 2.290,76 mii lei RON, pentru acordarea ajutorului social prevazut de Legea 416/2001, privind venitul minim garantat, conform anexei nr. 2.

188

27.10.2005

Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli ale unitatilor de asistenta medico-sociala pe anul 2005, conform anexelor 1-7,     1 a - 7 a.

189

27.10.2005

Se aproba modificarile bugetelor de venituri si cheltuieli ale Muzeului de Arta si Muzeului Olteniei pe anul 2005, conform anexelor 1, 1 a, 2, 2 a la prezenta hotarare.

190

27.10.2005

Se aproba modificarile bugetului propriu judetean pe anul 2005, conform anexelor 1 – 3 A. Se aproba diminuarea cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale cu suma de 253 mii lei Ron (anexa 4). Lista lucrarilor ce vor fi efectuate in vederea inlaturarii  calamitatilor (anexa 5).

191

27.10.2005

Se aproba redistribuirea cheltuielilor din fondul de rulment conform anexei 1 si bugetului de venituri si cheltuieli al fondului de rulment, fond in afara bugetului local, conform anexei nr. 2-

192

27.10.2005

Incepand cu data de 01.11.2005 dna Nituica Angela Gabriela se numeste in functia publica de executie de consilier clasa I, gradul superior, tr. I in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj.

Incepand cu data de 01.11.2005 dna Nituica Angela Gabriela se numeste temporar in  functia publica de conducere de director executiv al DGASPC Dolj, pe o perioada de 6 luni, cu un salariu de baza de 1668 lei, din care: 112 lei corespunzator functiei de executie de consilier superior treapta I si o indemnizatie de conducere de 556 lei, la care se adauga si un spor de vechime de 10 %.

193

27.10.2005

Se da in folosinta gratuita, pe termen de 30 de ani, Societatii Comerciale Electrica Oltenia S.A., suprafata de 20 m.p. situata in municipiul Craiova, str. General Dragalina nr. 60 A, identificat potrivit schitei anexa la prezenta hotarare, in vederea construirii unui post de transformare, necesar alimentarii cu energie electrica a unor institutii aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Dolj, situate in zona.

Predarea-primirea terenului se va face in termen de 5 zile de la comunicarea hotararii.

194

27.10.2005

Se aproba documentatia tehnico-economica (studiul de fezabilitate) pentru obiectivul de investitii „Modernizare DJ Radovan-Cerat, km. 4 + 150 – km. 14 + 120, jud. Dolj.”

195

27.10.2005

Se trece din administrarea centrului medico-social Dabuleni in administrarea Consiliului Local Bechet imobilul – Maternitate, Bechet aflat in domeniul public al judetului Dolj, compus din teren si constructie, avand datele de identificare prevazute in anexa.

Imobilul prevazut la art. 1 va fi folosit, administrat si amenajat ca sediu al primariei Bechet.

Anexa nr. 1 la Hotararea Consiliului Judetean Dolj, nr. 140/2004 se modifica in mod corespunzator.

Predarea-primirea imobilului se face pe baza de protocol incheiat intre parti in termen de 30 de zile.

196

27.10.2005

Se da in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj un teren intravilan, in suprafata de 320 m.p., aflat in domeniul privat al judetului Dolj, situat in municipiul Craiova, str. General Dragalina nr. 60 A, conform planului de situatie prevazut in anexa la prezenta hotarare.

Prezenta hotararea completeaza Hotararea Consiliului Judetean Dolj, nr. 72/2004, prin care s-a dat in administrara Directiei Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului Dolj un teren in suprafata de 7.200 m.p., situat in municipiul Craiova, str. General Dragalina nr. 60 A, aflat in domeniul privat al judetului Dolj.

197

27.10.2005

Se aproba transmiterea fara plata a unor bunuri in valoare de 23.009.974,17 lei din domeniul privat al judetului Dolj in domeniul privat al comunelor: Radovan, Diosti, Cotofenii din Fata si Terpezita.

Patrimoniul judetului Dolj se diminueaza cu suma de 23.009.974,17 lei reprezentand valoarea bunurilor transmise.

198

27.10.2005

Inceteaza activitatea Comisiei de expertiza medicala a persoanelor adulte cu handicap Dolj, infiintata prin Hotararea nr. 33/2003 a Consiliului Judetean Dolj.

Se constituie noua comisie de expertiza medicala a persoanelor adulte cu handicap Dolj, avand componenta prevazuta in anexa la prezenta hotarare.

Se aproba alocarea unei indemnizatii de sedinta la nivelul unui salariu mediu pe economie, indemnizatie ce se va achita lunar, proportional cu numarul de sedinte la care se participa.

199

 

27.10.2005

Se aproba asocierea Consiliului Judetean Dolj cu consiliile locale interesate din judetul Dolj in vederea elaborarii unui proiect judetean de alimentare cu apa, canalizare si epurare a apelor uzate a carui finantare va fi asigurata de U.E. prin intermediul Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, in calitatea sa de Autoritate de Management pentru Programul Operational Sectorial de Mediu.

200

27.10.2005

Pretul de pornire a licitatiei pentru spatiul comercial situat in Craiova, Calea Bucuresti, bloc 14 B parter, asociat Nisipeanu Marin este de 281.008,55 lei RON.

201

27.10.2005

Se aproba redistribuirea sumelor defalcate din TVA pe unitati administrativ-teritoriale pentru cheltuieli de personal ale cadrelor din invatamantul preuniversitar de stat pe anul 2005, conform anexei nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

202

16.11.2005

Lista lucrarilor prevazute in anexa nr. 5 la Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 190/27.10.2005 pentru inlaturarea efectelor calamitatilor naturale in valoare de 3.307 mii lei RON se modifica cu anexa nr. 1 la prezenta hotarare.

203

16.11.2005

Se aproba redistribuirea sumelor defalcate din TVA de la incalzirea locuintei la ajutorul social in valoare de 257,82 mii lei RON, conform anexei 1.

Se aproba repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA, in luna noiembrie a anului 2005, in valoare de 2.534,25 mii lei RON pentru acordarea drepturilor prevazute de Legea nr. 416/2001, conform anexei nr. 2.

Bugetul de venituri si cheltuieli al consiliului judetean se va modifica atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli cu sumele prevazute la articolele 1 si 2.

204

16.11.2005

Sistemul de alimentare cu apa realizat in localitatea Teslui se va preda consiliului local pe baza de proces-verbal de predare-primire in termen de 60 de zile de la efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor.

Se preda Consiliului Local Teslui „Regulamentul de organizare si functionare a serviciilor publice de alimentare cu apa” pentru sistemul de alimentare cu apa realizat in localitatea Teslui.

205

16.11.2005

Se aproba organigrama, statul de functii si numarul de personal ale Directiei Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor Dolj, conform anexelor 1 si 2 la prezenta hotatare, cu incadrarea in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2005.

206

16.11.2005

Se aproba emiterea Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului in suprafata de 253,53 m.p., din care: exclusiva  44,74 mp si in indiviziune 208,79 mp, situat in Craiova, str. Unirii, bl. 23 A; B, identificat potrivit anexei la hotarare pentru S.C. COREALIS S.A.

207

16.11.2005

Se actualizeaza comisia pentru stabilirea terenurilor aflate in patrimoniul S.C. COREAL S.A., acesta urmand a avea urmatoarea componenta: Ilinca Stefan, Coanda Dorina, Lupu Ecaterina, Coanda Adrian si Mirea Madalin.

208

22.11.2005

Se aproba redistribuirea si repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor  de personal ale institutiilor de invatamant preuniversitar de stat, pe unitati administrativ-teritoriale, pe anul 2005, conform anexelor 1 si 2 ce fac parte din prezenta hotarare.

209

22.11.2005

Se aproba repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, pe unitati administrativ-teritoriale, la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005, conform anexelor nr. 1 si 2.

210

22.11.2005

Se aproba repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap, pe unitati administrativ-teritoriale, pe anul 2005 conform anei nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

211

22.11.2005

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli la: Muzeul de Arta, Muzeul Olteniei si Clubul Sportiv Judetean Stiinta Universitatea Craiova pe anul 2005, conform anexelor nr. 1, 1 A, 2, 2 A, 3 si 3 A ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

212

22.11.2005

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al R.A. Aeroportul Craiova pe anul 2005, conform anexei nr. 1 ce face parte din prezenta hotarare.

213

22.11.2005

Se aproba rectificarea bugetului propriu judetean pe anul 2005 conform anexelor 1, 2, 3 si 3 A ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

Se aproba bugetul rectificat al Scolii Populare de Arte si Meserii „Cornetti” pe anul 2005, conform anexelor nr. 4 si 4 A ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

214

22.11.2005

Se stabileste suma de 10 lei RON ca limita maxima pana la care creantele fiscale datorate bugetului judetean la data de 31 decembrie 2005 pot fi anulate.

215

22.11.2005

Se aproba alocarea sumei de 19.840 lei din cap. 30.07. „Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale”, pentru sustinerea actiunilor ocazionate de sarbatorile de iarna.

216

16.12.2005

Se aproba  repartizarea sumei de 3.200 mii lei RON pentru cheltuielile de personal ale institutiile de invatamant preuniversitar de stat, pe unitati administrativ-teritoriale, pe anul 2005, conform anexei 1.

217

16.12.2005

Se aproba redistribuirea sumelor defalcate din TVA de la ajutorul pentru incalzirea locuintei, la ajutorul social, in valoare de 39,31 mii lei RON, conform anexei 1 A.

Se aproba redistribuirea sumelor defalcate din TVA intre ajutorul social si ajutorul pentru incalzirea locuintei pentru consiliile locale Teslui si Salcuta, conform anexei 1 B.

Se aproba repartizarea pe unitati  administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA, in luna decembrie a anului 2005, in valoare de 2.330,06 mii lei RON pentru acordarea drepturilor prevazute de Legea 416/2001, conform anexei 2.

218

16.12.2005

Se aproba modificarile la bugetele de venituri si cheltuieli ale unitatilor de asistenta medico-sociala pe anul 2005, conform anexelor 1, 2, 2 A, 3, 3A, 4, 5, 6 si 7.

219

16.12.2005

Se aproba modificarea bugetului propriu judetean pe anul 2005, conform anexelor 1, 2 si 3.

Se aproba bugetele modificate ale scolilor speciale, conform anexelor 5, 6 si 7.

Se aproba alocarea sumei de 11,33 mii lei RON in vederea infiintarii Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Calarasi.

Se aproba redistribuiri intre cheltuielile materiale si de capital la lucrarile finantate din fondul de interventie la Dispozitia Guvernului pentru inlaturarea efectelor calamitatilor din judetul Dolj, conform anexei 4.

220

16.12.2005

Se aproba documentatia tehnico-economica pentru obiectivul de investitii cuprinse in anexa 1.

221

16.12.2005

Se aproba documentatia tehnico-economica pentru obiectivul de investitie „Anexa garaje Centrul Militar Zonal Dolj.”

222

16.12.2005

Sistemele de alimentare cu apa realizate in localitatile Castranova si Maglavit, se vor preda consiliilor locale respective, pe baza de proces-verbal de predare-primire in termen de 60 de zile.

223

16.12.2005

Se da in administrare Consiliului Local Teslui, tronsonul de drum DC 45 Teslui – Tartal – Fantanele – Stramba, km. 4 + 500 – 6 + 000, ca urmare a finalizarii lucrarilor finantate conform contractului subsidiar nr. 33/553/2004, incheiat intre Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Consiliul Judetean Dolj.

224

16.12.2005

Incepand cu data de 16.12.2005, domnul Dumitru Mircea se numeste in functia de conducere de director general al R.A. Aeroportul Craiova, cu un salariu de baza lunar de  2.457 lei RON, corespunzator functiei de executie de inspector de specialitate gradul I A, o indemnizatie de conducere de 25 % din salariul de baza si un spor de vechime de 25 % din salariul de baza.

225

16.12.2005

Se aproba asocierea Consiliului Judetean Dolj cu Uniunea Scriitorilor din Romania si Fundatia „Ramuri”, incepand cu data de 01.01.2006.

Contributia consiliul judetean este sub forma de sprijin financiar, care pentru anul 2006 este in suma de 48 mii lei RON.

226

16.12.2005

Se aproba trecerea mijlocului fix – „Centrala termica cu statie de hidrofor, cu o valoare de 360.235,oo lei RON, din administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, in administrarea Consiliului Local Segarcea.

Anexa la Hotararea nr. 133/2004 a Consiliului Judetean Dolj, privind darea in administrarea Consiliului Local Segarcea a unor imobile cu destinatia  invatamant, aflate in domeniul public al judetului Dolj, se inlocuieste cu anexa la prezenta hotarare.

Predarea-primirea mijlocului fix se va face pe baza de protocol incheiat in termen de 30 de zile intre Consiliul Local Segarcea si D.G.A.S.P.C. Dolj, protocol care va fi avizat de catre Presedintele Consiliului Judetean Dolj.

227

16.12.2005

Se aproba actul aditional la Protocolul  de cooperare incheiat intre Consiliul Judetean Dolj, Inspectoratul Scolar Judetean Dolj si institutia Prefectului judetului Dolj, privind stimularea tinerilor capabili de performanta din invatamantul preuniversitar doljean.

Contributia Consiliului Judetean Dolj in realizarea actiunilor prevazute in Protocol pentru anul 2005 se suplimenteaza cu suma de 40 mii lei RON, cu modificarea bugetului propriu al Consiliului Judetean Dolj.

228

16.12.2005

Se aproba criteriile de repartizare a sumelor defalcate din TVA si din impozitul pe venit pentru anul 2006, conform anexei 1.

229

16.12.2005

Se aproba redistribuirea sumelor defalcate din TVA pentru bursele scolare acordate elevilor din institutiile de invatamant preuniversitar de stat, pe unitati administrativ-teritoriale, pe anul 2005, conform anexei 1.

230

29.12.2005

Se aproba redistribuirea sumelor defalcate din TVA de la ajutorul de incalzire la ajutorul social, pe anul 2005.

231

29.12.2005

Se aproba repartizarea sumelor defalcate din TVA pe unitati administrativ-teritoriale pe anul 2006.,

232

29.12.2005

Se aproba repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe unitati administrativ-teritoriale pe anul 2006.

233

29.12.2005

Se aproba repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor pe anul 2006.

234

29.12.2005

Se aproba repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor de personal ale cadrelor din invatamantul preuniversitar de stat.

235

29.12.2005

Se aproba repartizarea sumelor defalcate din TVA pe unitati administrativ-teritoriale pentru drumurile judetene si comunale pe anul 2006.

236

29.12.2005

Se aproba repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei pe anul 2006.

237

29.12.2005

Se aproba contributia financiara a Consiliului Judetean Dolj la Agentia de Dezvoltare Regionala S-V Oltenia  in anul 2006.

238

29.12.2005

Se aproba bugetul propriu de venituri si cheltuieli pe anul 2006.

239

29.12.2005

Se aproba preturile medii ale produselor agricole pe anul 2006.

240

29.12.2005

Se aproba majorarea bugetului propriu judetean pe anul 2005, cu suma de  6.000 lei RON din donatii si sponsorizari, conform anexei 1.

241

29.12.2005

Se aproba asocierea Consiliului Judetean Dolj cu Asociatia Culturala Prietenii Stiintei „Gheorghe Titeica” si Editura Aius PrinEd-Revista Mozaicul in vederea editarii revistei „Mozaicul”.

Se aproba alocarea sumei de 15 mii lei RON pentru co-editarea revistei Mozaicul pe anul 2006.

Inchide